Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (1)

 1. Sonja Bezjak: Dinamika slovenskega ženskega redovništva v 20. stoletju

Magistrska dela (18)

 1. Maruša Novak: Ameriški evangelijci in podpora Donaldu Trumpu
 2. Vida Bradaška: Obravnavanje žensk v svetih knjigah: primerjava Korana in Tore
 3. Mitja Peček: Novi ateizem
 4. Barbara Petrovič: Religija kot blagovna znamka
 5. Sanela Halilović: Sociološki in organizacijski vidiki umeščanja islamskega kulturnega centra v slovenski prostor
 6. Jerneja Meglič: Podoba religije v izobraževalnem sistemu Slovenije
 7. Renata Juko: Primerjava budistične "vipassana" tehnike meditacije in psihoanalitične metode
 8. Tadej Meserko: Smisel in dobro v prepletu moralnega relativizma in absolutnosti religije
 9. Daniela Dujmovič: Finančni vidik ločitve Cerkve in države v Sloveniji in ZDA
 10. Matija Kržan: Sufizem med Vzhodom in Zahodom
 11. Andrej Oček: Dogovor o zamolčanju. Sociološki pogled na deviantne pojave v katoliški cerkvi
 12. Andreja Seršen: Islam v procesu približevanja Turčije Evropski uniji
 13. Ahmed Pašić: Islam in moderni zahod
 14. Matevž Matos: Odnos verskih skupnosti v Ukrajini do narodne identitete, evroatlantskih povezav ter Rusije
 15. Brigita Mark: Sprejemanje ideje človekovih pravic v hinduizmu - med tradicijo in reformo
 16. Branko Brezovnik: Katoliška cerkev in varstvo manjšin
 17. Drago Čepar: Upravna ureditev prijave in delovanja verskih skupnosti
 18. Maruša Šeme: Razširjenost organiziranega kriminala in njegova povezanost z radikalnim islamom v Srednji Aziji

Diplomska dela (112)

 1. Filip Burnik: Razlike v akademskem prokrastiniranju med študenti naravoslovnih in družboslovnih smeri
 2. Nastja Dremelj: Ali si religijo izberemo sami?
 3. Jure Pak: Odzivi verskih skupnosti na koronavirus
 4. Timon Kokalj: Pot do samoodrešitve: religija v povezavi z notranjimi tehnikami samospoznavanja in misticizmom
 5. Tjaša Tischler: Sekularizacija pri mladih v Španiji: vera kot vse manjša vrednota
 6. Andrej Kreča: Šport kot oblika religije?
 7. Marko Kovačević: Primerjalna analiza religijskih razmer v postsocialistični Sloveniji in na Hrvaškem (1985-2000)
 8. Nina Pahor: Vpliv globalizacije na košer in halal
 9. Ana Šuštaršič: Sociološki vidiki prikazovanj Marije v Medžugorju
 10. Ana Strnišnik: Virus zika kot izziv za tradicionalno katoliško spolno moralo
 11. Klavdija Guna: Papež Frančišek in poskus obnove ugleda Katoliške cerkve
 12. Ela Ferenc: Religijska pluralizacija in problem mešanih zakonov
 13. Pia Kaplan: Ekološke vrednote med daoistično tradicijo in neoliberalnim razvojem Kitajske
 14. Darja Remškar: Religija in popularna kultura, primer TV serije Zvezdna vrata SG-1
 15. Alma Kralj: Odnos Rimokatoliške cerkve in katolikov do kontracepcije
 16. Eva Gjörek: Božični mit rimskokatoliške cerkve in njegova kritika v znanosti
 17. Eva Pirnat: Problem ne/skladnosti znanstveno kritične in katehetske eksegeze
 18. Mateja Ramšak: Odnos krščanstva do istospolnosti
 19. Jure Novak: Vernost med mladimi
 20. Nina Palatin: Pojav megacerkva
 21. Lea Mišmaš: Odnos med duhovniškimi zlorabami otrok in sekularizacijo na Irskem
 22. Katja Golob: Vprašanje avtentičnosti Flavijevega pričevanja
 23. Nina Vombergar: Uporaba žrtvene metaforike v političnem diskurzu rimskokatoliške cerkve
 24. Petra Bauman: Šolske sestre svetega Frančiška Kristusa Kralja znotraj in zunaj samostanskih zidov
 25. Matej Sedmak: Yasukunijski konflikt v okviru japonske zgodovine in zunanje politike
 26. Rok Tomšič: Islamski ikonoklazem danes
 27. Nejc Vidrih: Neosekularizacija v Evropi
 28. David Žefran: Sociološke dimenzije kulture strahu
 29. Mateja Kadiš: Blagovni ponaredki kot mimemi v mimikretični akciji
 30. Tjaša Černe: Kastni sistem v indijskem krščanstvu
 31. Naja Puhar: Pojav in razmah binkoštnikov v podsaharski Afriki
 32. Blaž Tomažič: Konfucianizem
 33. Katja Koren: Analiza odnosa med državo in Cerkvijo
 34. Kristina Slana: Sodobna razprava o ne/zgodovinskosti Jezusa
 35. Valentina Stopar: Vpliv Katoliške cerkve na javno mnenje
 36. Teja Šuštar: Marija mati - vernik otrok?
 37. Urška Roudi: Versko mešane zakonske zveze v Prekmurju
 38. Mojca Podlogar: Zaznavanje (ne)prostovoljnosti svete birme med mladimi slovenskimi katoličani
 39. Luka Lukič: Mimikrija v arhitekturi
 40. Alma Kajdiž: Vpliv zoroastrizma na abrahamske religije - judaizem, krščanstvo in islam
 41. Mateja Lorber: Košer v sodobnem judaizmu
 42. Katja Gantar: "Novi ateizem"
 43. Monika Šegula: Vpliv grške religije na krščanstvo
 44. Jasmina Hauptman: De/sekularizacija v postjugoslovanskih družbah (državah)
 45. Tea Bojić: Celibat kot problem Katoliške cerkve
 46. David Preželj: Dva pogleda na antropomorfizem v religiji
 47. Marja Bajželj: Okoljevarstvene vrednote v sodobnem svetu
 48. Vanja Zakotnik: Pogrebni rituali v hinduizmu
 49. Janja Furjan: Seksualna mimikrija v Boccaccievem Dekameronu
 50. Anja Turk: Primerjalna analiza simbola svastike v ideologijah džainizma in nacizma
 51. Nikolaj Vodošek: V imenu Očeta, Sina in svetega Bona
 52. Mark Brejc: Religija, svetovnonazorski pogledi in odnos do okolja
 53. Tina Baša: Idejni lok ustvarjanja dr. Vekoslava Grmiča
 54. Simon Dreven: Bog kot kamnosek
 55. Dejan Gerbajs: Vplivi starega Egipta na biblično, predvsem starozavezno mitologijo - primer geneze in eksodusa
 56. Mojca Dežman: Religija avstralskih domorodcev
 57. Ivo Švigelj: Monoteizem in nasilje
 58. Natalia Schlauer: Odnos med celibatom duhovščine in deviantnimi oblikami spolnosti v Rimskokatoliški cerkvi
 59. Borut Kincl: Verski vidiki političnega ekstremizma
 60. Nina Drobnjak: Religija v japonski popularni kulturi
 61. Nina Leban: Idejni razvoj v veroučnih zvezkih katoliške cerkve na Slovenskem v 20. stoletju
 62. Anja Jurca: Religija v ameriških animiranih serijah
 63. Borut Poljšak: Kibernetska mimikrija spletnih strani
 64. Staš Zgonik: Komuniciranje slovenske Rimskokatoliške cerkve z verniki in drugimi javnostmi: korporativni in organizacijski identiteti naproti
 65. Sonja Bezjak: Disidentstvo v katoliških ženskih redovih
 66. Urška Balažic: Razpelo kot simbol manifestacije družbene moči rimskokatoliške cerkve v javnih šolah
 67. Borut Vovšek: Odnos med religijo in politiko v Ljudski republiki Kitajski od leta 1949 do danes
 68. Damjana Sušnik: Metodistična cerkev in George W. Bush
 69. Barbara Glavnik: Kulturna religija - poskus opredelitve
 70. Katja Vončina: Devica Marija v službi Katoliške cerkve
 71. Anja Bukovec: Kreacionizem in antievolucionizem na modernem zahodu
 72. Maja Šorn: Romanje in romarska središča v Evropi
 73. Mirjana Frank: Tradicionalne in aktualne teme katoliške feministične teologije
 74. Nataša Pečnik: Prozelitistična propaganda in mormonska skupnost
 75. Sara Gombač Settomini: Možnost oblikovanja enotne svetovne religije
 76. Katja Špur: Vloga religij pri razvoju evropskih integracij
 77. Gregor Kržan: Razširjenost supersticij v Evropi
 78. Ana Cerar: Odnos do smrti in mučeništvo v krščanstvu in islamu
 79. Ana Pance: Reformirana cerkev na Slovenskem
 80. Tatjana Drobnič: Meništvo v grški pravoslavni cerkvi
 81. Saša Gnezda: Medijska podoba Dr. Franca Rodeta
 82. Mojca Tavčar: Odnos med katoliškim pojmovanjem spolnosti in pojavom spolnih zlorab otrok v RKC
 83. Barbara Herzmansky: Magdalenke
 84. Zvonka Jug: Zoroastrizem
 85. Simona Drevenšek: Binkoštniki kot primer najbolj dinamične neoprotestantske cerkve
 86. Suzana Papež Skubic: Zahod in Islam ideologija v diskurzu o dveh civilizacijah
 87. Mirjam Štih: Personifikacija zla v Bibliji
 88. Janez Žagar: Teokratske države
 89. Lara Tasev: Judaizem v Izraelu
 90. Srečko Srebot: Verski pluralizem med Albanci in revitalizacija religije v Albaniji
 91. Suzana Kogovšek: Ko pesem zvonov dviga prah
 92. Matjaž Kodba: Versko motiviran islamski terorizem
 93. Jerneja Kavčič: Judovstvo na Slovenskem
 94. Darja Končarevič: Religiozne dimenzije potrošne kulture
 95. Valerija Pešec: Vloga žensk v azijskih državah v razvoju
 96. Helena Odlak: Spreobračanje Evropejcev in Evropejk v islam
 97. Ana Frank: Mučeništvo v Islamu in islamskem fundamentalizmu na primeru samomorilskih terorističnih napadov
 98. Vanja Zlobec: Amiši
 99. Nataša Steklasa: Religija ameriških predsednikov - primer G.W.Busha
 100. Helena Maruško: Spomin in sprava
 101. Martina Mlinarič: Religije in mednarodno varstvo okolja s posebnim ozirom na vlogo krščanstva
 102. Matej Primožič: Vloga jezuitov v procesu protireformacije na ozemlju notranjeavstrijskih dežel
 103. Marjeta Ferenc: "Bodywork" kot sestavina nove dobe
 104. Nina Sever: Položaj ženske v Islamu
 105. Tina Lešničar: Pojmovanje boga med Slovenci
 106. Nataša Kokar: Religijske predstave o onostranstvu in njihove družbene funkcije
 107. Aleksandra Dežman: Rimokatoliška cerkev in mediji v Sloveniji po letu 1990
 108. Mirjana Marič: Ekumenizem na primeru ESC
 109. Maja Kenda: Sveti gral
 110. Andreja Špelko: Jezus v luči "Jezusovega seminarja"
 111. Luka Klopčič: RKC - pobudnica ali zamudnica človekovih pravic in svoboščin kakršne določajo dokumenti OZN
 112. Andreja Šalamun: Feministična sociologija religije

Druga dela (27)

 1. Marjan Smrke: Odtis poloma slovenske Katoliške cerkve na podatkih raziskave SJM
 2. Marjan Smrke: Globalizacija in religije
 3. Marjan Smrke, Mitja Hafner-Fink: Ekonomija in religija
 4. Marjan Smrke: Impact of the holy crash on trust in the Church in Slovenia
 5. Marjan Smrke: Proučevanje religije v centru s pečatom oporečništva
 6. Aleš Črnič, Mirt Komel, Marjan Smrke, Ksenija Šabec, Tina Vovk: Religious pluralisation in Slovenia
 7. Marjan Smrke, Samo Uhan: Atheism in post-socialist conditions
 8. Marjan Smrke: Učinki "svete polomije" na zaupanje v cerkev
 9. Marjan Smrke: Družbena mimikrija
 10. Slovenija in Evropa
 11. Jose Saramago: Kajn
 12. "Zgodovina religij je polna insceniranih čudežev"
 13. Versko sobivanje: dokler smo živi, se moramo tudi razburjati in deliti (če so za to pametni razlogi)
 14. "Papež vnaša nemir v ekumenske procese"
 15. Marjan Smrke: Religious diversity and religious mimicry
 16. Marjan Smrke: Uneasy catholic church-state relations in Slovenia
 17. Marjan Smrke, Samo Uhan: Družbena stratifikacija in (ne)vernost v posttranzicijski Sloveniji
 18. Marjan Smrke, Tatjana Rakar: Religious education in Slovenia
 19. Marjan Smrke: Christopher Hitchens, Bog ni velik - kako religija vse zastrupi. Produkcijska hiša RED / Zavod za užitke branja, Bled 2010, str. 352, 31 EUR (ISBN 978-961-92628-8-7)
 20. Marjan Smrke: Starševske vrednote katoliških in nereligioznih Slovencev
 21. Marjan Smrke: Ateizem in morala v postsocializmu
 22. Marjan Smrke: (A)teizem in pojmovanja smisla življenja v postsocialističnih deželah
 23. Marjan Smrke, Mitja Hafner-Fink: (Ne)religioznost in socialna distanca do izbranih družbenih manjšin v postsocialistični Evropi
 24. Marjan Smrke: Mitja Velikonja: Religious separation and political intolerance in Bosnia-Hercegovina
 25. Marjan Smrke: Stare vešče - nova luč: religijske oblike družbene mimikrije v pogojih družbene tranzicije
 26. Marjan Smrke: Janez Pavel II. v deželi Maručinih kristalov
 27. Marjan Smrke: Dragoljub B. Djordjević: O religiji i ateizmu, prilozi sociologiji religije. Gradina, Niš 1990