Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (3)

 1. Gregor Vidmar: MODELIRANJE IN ANALIZA LEŽAJNIH RAZELEKTRITVENIH TOKOV V ELEKTRONSKO KOMUTIRANEM MOTORJU Z ZUNANJIM ROTORJEM
 2. MARIO VUKOTIĆ: ELEKTRIČNI MOTOR Z MODULIRANIM MAGNETNIM POLJEM
 3. TOMAŽ MUNIH: ZASNOVA IN OPTIMIZACIJA VEČPOLNEGA RELUKTANČNEGA ELEKTROMEHANSKEGA PRETVORNIKA

MSc theses (12)

 1. SIMON KRAGELJ: Razvoj naprave za kalibracijo tlačnega tipala za motorje z notranjim zgorevanjem
 2. MITJA BREZNIK: Identifikacija vplivnih fenomenov izgub v železu sinhronskega stroja s trajnimi magneti
 3. BORIS GRABNAR: Simulacija in optimizacija asinhronskega stroja s kratkostično kletko
 4. MARTIN MAVRIČ: Analiza magnetnih razmer v zračni reži električnega motorja s trajnimi magneti
 5. Urban Rupnik: Analiza elektromagnetnih in mehanskih lastnosti sinhronskega motorja s trajnim magnetom
 6. Simon Čemažar: Izračun elektromagnetnih vibracij sesalne enote z metodo končnih elementov
 7. MITJA REJC: Sklopljena elektromagnetna in termična analiza motorja s trajnimi magneti
 8. ANDRAŽ NABERGOJ: Občutljivost samodržnega vrtilnega momenta na proizvodne tolerance
 9. Aleš Majcen: Razvoj samozagonskega sinhronskega motorja s trajnimi magneti višjega razreda izkoristka
 10. MIHA BENEDIK: Modeliranje in analiza enofaznega motorja s trajnimi magneti brez utorov
 11. ROK HODNIK: Analiza vibracij električnega motorja
 12. Alen Alić: DOLOČANJE PODROČJA NAJVIŠJEGA IZKORISTKA SINHRONSKIH MOTORJEV S TRAJNIMI MAGNETI

BSc theses (16)

 1. LUKA MALOVRH: Sistem za štirikvadrantno delovanje nizkonapetostnih asinhronskih strojev
 2. DANIJEL RODIĆ: VPLIV TOLERANC PRI PROIZVODNJI ROTORJEV NA SAMODRŽNI VRTILNI MOMENT MOTORJA S TRAJNIMI MAGNETI
 3. JERNEJ FAŠALEK: Model trifaznega transformatorja za izračun vklopnega toka
 4. LUKA MRLJAK: Optimizacija univerzalnega motorja
 5. ANŽE BIZJAN: Simulacija voznih ciklov vozila z uporabo modela asinhronskega stroja
 6. ROK BENEDETIČ: LASTNE MEHANSKE FREKVENCE STATORSKIH PAKETOV PREKLOPNIH RELUKTANČNIH MOTORJEV
 7. ANTON ACCETTO: Energetski prihranki električnih pogonov z ventilatorsko bremensko karakteristiko
 8. DAVORIN KLANJŠČEK: Tester komunikacijskih signalov DMX512 IN MIDI
 9. MITJA VIDRIH: Modeliranje in analiza asinhronskega sferičnega motorja
 10. MATJAŽ LEBAN: TRIOSNI REZKALNIK
 11. DANIJEL KOVAČIČ: Analiza asinhronskega generatorja dizelskega varilnega agregata
 12. MARKO BURŠIĆ: Žaga vodena s servo pogoni
 13. Janez Dolinšek: Analiza vklopnih pojavov asinhronskega motorja direktno povezanega s transformatorjem
 14. MARTIN TURK: MicroLabBox in priprava merilnega mesta za merjenje B-H karakteristik
 15. Christian Vinkler: Analiza sinhronskega stroja s trajnimi magneti s programskim paketom FluxMotor
 16. Gal Sojer: Analiza asinhronskega motorja s programskim paketom FluxMotor