Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (1)

 1. MARKO KOLENC: KOORDINIRANA REGULACIJA NAPETOSTI V DISTRIBUCIJSKIH OMREŽJIH Z RAZPRŠENO PROIZVODNJO OB RAZLIČNIH KRITERIJIH REGULACIJE JALOVE MOČI

Magistrska dela (22)

 1. MAJA MIKEC: Reprezentativni model nizkonapetostnega distribucijskega omrežja
 2. MATEJ ŽERJAV: Analiza frekvenčnih karakteristik impedance najpogosteje uporabljenih modelov električnih vodov
 3. MARKO LINEC: Vzdrževanje regulacijskega stikala energetskega transformatorja na podlagi analize stanja naprave
 4. Nejc Novak: Določitev vpliva električnih vozil na distribucijsko omrežje s pomočjo Monte Carlo simulacij
 5. MARJAN ILKOVSKI: Kratkoročno napovedovanje moči na VN/SN transformatorju ob visokem deležu obnovljivih virov
 6. MARKO STANONIK: Preizkušanje in diagnostika izolacije srednjenapetostnih kabelskih vodov
 7. GREGOR LEKAN: Določanje referenčnega modela distribucijskega omrežja
 8. MITJA SMEŠNIK: Kompenzacija harmonikov v omrežju industrijskega porabnika s pomočjo aktivnega filtra
 9. JANJA DOLENC: Analiza stabilnosti in točnosti simulacij pri povezovanju simulatorjev v realnem času
 10. PRIMOŽ BAN: Vpliv napetostnih upadov na sistem za klimatizacijo pri industrijskem odjemalcu
 11. ROK CIGLAR: Kompenzacija jalove moči večjega industrijskega odjemalca in njen vpliv na napetost v prenosnem omrežju
 12. Jani Frank: Testiranje pretvorniških naprav s simulatorji v realnem času in metodami HIL
 13. Matej Galič: Regulacija napetosti v distribucijskem omrežju z velikim deležem razpršene proizvodnje električne energije
 14. MATIJA OBLAK: Koordinirana regulacija jalove moči razpršenih virov
 15. BENJAMIN TURNŠEK: VPLIV SAMOOSKRBE S SONČNIMI ELEKTRARNAMI IN BATERIJSKIMI SISTEMI NA DELOVANJE DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA
 16. TADEJ MUHIČ: Regulacija napetosti v distribucijskih omrežjih s pomočjo SN/NN regulacijskih transformatorjev
 17. Gašper Vozelj: Kratkoročno napovedovanje proizvodnje električne energije sončnih elektrarn in malih hidroelektrarn
 18. MIHA OBLAK: Usmerniška dioda za visoke napetosti
 19. Elvis Alagić: Modeliranje elementov in izračun pretokov moči v distribucijskem omrežju
 20. Jernej Zupančič: Analiza regulacije napetosti v distribucijskem omrežju s pomočjo stohastičnega modeliranja
 21. MATIC GODEJŠA: Vodenje porabe gospodinjskega odjemalca z uporabo hišne avtomatizacije
 22. MIHA FLEGAR: Vpliv sončnih elektrarn na frekvenčno stabilnost elektroenergetskega omrežja

Diplomska dela (23)

 1. LUKA DUGULIN: Vpliv električnih vozil na nizkonapetostno distribucijsko omrežje
 2. OSKAR BOGATAJ: Orodje za analizo rezultatov sistema SUMO pri topologiji N-1
 3. Boštjan Blažič: Vsote kvadratov
 4. PATRIK ČERMELJ: Postopek in kriteriji izbire med zračno oziroma plinsko izoliranim stikališčem
 5. DOMINIK ŽNIDARŠIČ: Analiza obremenjenosti transformatorjev elektroenergetskega omrežja letališča Ljubljana
 6. ŽIGA STRELEC: Vodenje odjema majhnih odjemalcev z daljinsko vodenimi napravami
 7. MATIC PODOBNIK: Simulacija delovanja distribucijskega omrežja na podlagi merjenih bremenskih diagramov
 8. ALJAŽ BEKŠ: Paralelni hibridni kompenzator jalove moči
 9. MARTINA FLISAR: Avtomatizacija proizvodnega procesa pri industrijskem porabniku
 10. DANIJEL MARKIČ: Vključevanje električnih vozil v distribucijska omrežja
 11. ROŽLE PIRIH: Vpliv SN/NN transformatorja z regulacijo napetosti na maksimalni delež razpršenih virov
 12. DARKO BIĆANIN: Pojav feroresonance v električnem omrežju industrijskega porabnika
 13. MATEJ MLEČNIK: Modeliranje sistema fotonapetostne elektrarne in baterijskega hranilnika
 14. ROMAN GOLOB: Primerjava izvedb klasične in pametne inštalacije
 15. TOM KLOBČAR: Načrtovanje nizkonapetostnih stikalnih naprav za sisteme z visoko zanesljivim napajanjem
 16. DARKO LAPANJE: Sistem za upravljanje z energijo industrijskega porabnika
 17. KLEMEN BELAJ: Načrtovanje sistema rezervnega napajanja
 18. BOŠTJAN ŠVIGELJ: Primerjava različnih metod meritev ozemljitvene upornosti daljnovodnih stebrov
 19. DAMIR BEŠIĆ: VPLIV RAZPOREDITVE MERILNIH SOND NA REZULTAT MERITVE OZEMLJITVENE IMPEDANCE
 20. JAKA PAPEŽ: Določanje indeksa samooskrbe pri gospodinjskih odjemalcih s sončnimi elektrarnami in baterijskimi sistemi
 21. MARKO FIČUR: DIMENZIONIRANJE IN IZVEDBA OZEMLJITEV V DISTRIBUCIJSKEM OMREŽJU
 22. PRIMOŽ KOZINC: Modeliranje porabe električne energije gospodinjskih odjemalcev
 23. MATEJ GOMBAČ: Napetostne razmere na nizkonapetostnem kablu v nesimetričnih razmerah