Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (10)

 1. MATIJA MARKELJC: Preizkušanje elektromagnetne kompatibilnosti LED avtomobilskih svetil
 2. GREGOR ŠTUMPFL: Uporaba informacijskega modeliranja gradenj (BIM) pri projektiranju električnih inštalacij na plovilih
 3. MARTIN KRIVEC: Svetilka za biološko aktivno razsvetljavo
 4. Nejc Štokelj: Projektiranje industrijske transformatorske postaje
 5. ROK OBREZA: POLNILNA INFRASTRUKTURA ZA ELEKTRIČNA VOZILA KOT ELEMENT PAMETNEGA OMREŽJA
 6. Gašper Hodnik: Analiza stabilnosti elektroenergetskega sistema za majhne motnje s pomočjo Pronyjevega algoritma
 7. NINA CARLI: Optimizacija spektra nastavljivega barvnega svetlobnega vira
 8. Rok Križman: Razvoj ultravijoličnega svetlobnega vira za kalibracijo merilnikov ultravijolične svetlobe
 9. KATJA ERZAR: Regulacija napetosti na dolgem kabelskem vodu z regulacijskim transformatorjem ob izpadu meritev
 10. KATERINA JOVANOVSKA: Regulacija napetosti v napajalnem omrežju naftne ploščadi s statičnimi kompenzatorji

Diplomska dela (22)

 1. MATIJA ČELIGOJ: Vpliv utripanja svetlobe na človeka
 2. ANŽE JANEŽIČ: Karakterizacija merilnikov osvetljenosti
 3. MATJAŽ BRATINA: Krmiljenje razsvetljave in temperature v bivalnih prostorih
 4. Zala Remec: Psihološki vidik vpliva barve svetlobe na človeka
 5. MATEJ PERKUŠ: Pregledi in meritve električnih inštalacij
 6. GREGOR MALIK: Vpliv spektra svetlobe kalibracijskega vira na točnost meritev osvetljenosti
 7. JURIJ BLASLOV: Zaščita električne opreme za uporabo v eksplozivno ogroženih prostorih po standardu SIST EN 60079 (IEC 60079)
 8. ZDRAVKO AVSEC: Delovanje predstikalnih naprav za nizkotlačne in visokotlačne sijalke
 9. MATEVŽ HUMAR: Merjenje temperature p-n spoja svetleče diode s pomočjo prevodne napetosti
 10. MIHA BOKAL: Vpliv Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja na razvoj javne razsvetljave v Sloveniji do leta 2015
 11. ROK KONCILJA: Otočno obratovanje sončne elektrarne enodružinske hiše
 12. BORUT JERMAN: Izboljšanje krmiljenja elektromotornega pogona stikala voznega omrežja
 13. LOVRO JEVŠEK: Model za izračun rabe električne in toplotne energije v stanovanjskih stavbah
 14. BOJAN ŽLOGAR: Meritve električnih inštalacij v eksplozijsko ogroženih prostorih
 15. LUKA KRAČUN: Načrtovanje transformatorske postaje v srednjenapetostnem omrežju
 16. IGOR LUZAR: Zahteve tehnične zakonodaje za nizkonapetostne električne inštalacije
 17. AMBROŽ HOČEVAR: Vpliv vremenskih razmer na razpoložljivo sončno energijo
 18. JAN ŠTAJDOHAR: Prenova razsvetljave na Fakulteti za elektrotehniko
 19. BLAŽKA GORENC: Pregled in kontrola delovanja varnostne razsvetljave
 20. DAVID ZALAŠČEK: Primerjava verzij standarda SIST EN 12464-1 Razsvetljava na delovnem mestu – 1.del: Notranji prostori iz leta 2004 in 2011
 21. DAVOR ŠUŠTAR: Meritve elektrostatične zaščite v proizvodnih prostorih
 22. JAKA IGLIČ: Krmiljenje razsvetljave z DALI krmilniki