Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (1)

 1. Jurij Mihelič: Prilagodljivost v optimizacijskih problemih

MSc theses (5)

 1. Jan Šubelj: Razvoj genetskega algoritma večciljne optimizacije za načrtovanje močnostnih transformatorjev
 2. Nejc Kišek: Večkratno razpošiljanje v Javi z obdelavo anotacij
 3. Nikolaj Janko: Algoritmično podprta optimizacija pospeševanja prodaje
 4. Anže Sodja: Evalvacija polinomov na podatkovno-pretokovnih računalnikih
 5. Matej Žniderič: Matrični algoritmi na podatkovno-pretokovnih računalnikih

Bsc theses (45)

 1. DOMEN IGLIČ: Analiza in preoblikovanje zaprto-kodnih programov za Windows
 2. DOMEN GRZIN: Problem strnjenega polnjenja košev
 3. BOJAN ILIĆ: Integracija algoritmov za problem podgrafnega izomorfizma
 4. GAŠPER MOČNIK: Primerjava algoritmov za izračun Fibonaccijevih števil
 5. SERGEJ MUNDA: Spletna aplikacija za samodejno izdelavo sedežnih redov
 6. GAŠPER KOLBEZEN: Izdelava zbirke omrežij slovenskega izvora
 7. JAN ADAMIČ: Algoritmi za štetje trikotnikov v grafu
 8. ALJAŽ MARKOVIČ: Algoritem kot storitev
 9. ROK SUŠNIK: Brezkonfliktno skupinsko urejanje izvorne kode v okolju IntelliJ IDEA
 10. ANŽE TANKO: Urejanje terk glede na medsebojno oddaljenost
 11. ERIK KASTELEC: Ekstrakcija gradnikov PDF datotek
 12. LEON PREMK: Algoritmi za izračun razdalje med časovnimi vrstami z dinamičnim prilagajanjem časa
 13. ŽAN MAGERL: Algoritmi za igranje potezne večakcijske miselne igre Less
 14. Marko Kočevar: Primerjava implementacij verige blokov na primeru registra vpogledov
 15. Uroš Hekić: Primerjava algoritmov porazdeljevanja pri hitrem urejanju
 16. DENIS OBLAK: Čiščenje operacijskega sistema GNU/Linux
 17. Matej Horvat: Emulacija računalnika Iskra Delta Partner
 18. Julija Petrič: Večkratno razpošiljanje v javi
 19. NINA VEHOVEC: Hibridizacija požrešnih algoritmov in hitrega urejanja
 20. Kokan Malenko: Posledice kvantnega računalništva
 21. ŽIGA PUTRLE: Nadgradnja tolmača konkatenacijskega programskega jezika za spremljanje izvajanja programa
 22. NEJC ANČIMER: Uporaba okolju prijaznih tehnologij v velikih računalniških sistemih
 23. Jan Makovecki: Objektno-orientirano programiranje s prototipi
 24. MATEJ ZAVRTANIK: Primerjava sistemov za dodeljevanje pomnilnika v programskem jeziku C
 25. Rok Novosel: Generiranje algoritmov za štetje k-gramov
 26. Nejc Kišek: Povezovalnik za hipotetični računalnik SIC/XE
 27. PETAR MAGDEVSKI: Algoritmi za problem izomorfizma dreves
 28. MATEJ ŠMIT: Sistemski programski jeziki
 29. MOJCA LORBER: Mere podobnosti nizov
 30. Mojca Lorber: Mere podobnosti nizov
 31. Nejc Ančimer: Uporaba okolju prijaznih tehnologij v velikih računalniških sistemih
 32. DAVID MOHAR: Sledenje programom v operacijskem sistemu Linux
 33. Samo Pahor: NP-polnost miselnih iger in ugank
 34. David Mohar: Sledenje programom v operacijskem sistemu Linux
 35. Samo Pahor: NP-polnost miselnih iger in ugank
 36. ANEJ BUDIHNA: Algoritmi za zunanje urejanje
 37. Peter Remec: Integracija problema izomorfnega podgrafa v sistem ALGator
 38. Andrej Furlan: Deduplikativni datotečni sistemi
 39. Anže Schwarzmann: Sinteza digitalnih mikrofluidnih biočipov
 40. Blaž Repas: Preverjanje pravilnosti programov z odvisnimi tipi v programskem jeziku Idris
 41. ANDREJ BRATOŽ: Platforma .NET in interoperabilnost z Windows sistemom
 42. PETER REMEC: Integracija problema izomorfnega podgrafa v sistem ALGator
 43. ANDREJ FURLAN: Deduplikativni datotečni sistemi
 44. Anže Schwarzmann: Sinteza digitalnih mikrofluidnih biočipov
 45. Blaž Repas: Preverjenje pravilnosti programov z odvisnimi tipi v programskem jeziku Idris

Other documents (2)

 1. Matej Babič, Jurij Mihelič, Michele Calì: Complex network characterization using graph theory and fractal geometry
 2. Uroš Čibej, Luka Fürst, Jurij Mihelič: A symmetry-breaking node equivalence for pruning the search space in backtracking algorithms