Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (1)

 1. Veronika Gnidovec: Medpredmetno povezovanje na področju kiparstva v osnovni šoli

Diplomska dela (21)

 1. Nana Barborič Vesel: Kinetična skulptura pod vplivom naravne sile svetlobe
 2. Mojca Marinko: Delitev in členjenje od abstraktne oblike proti figuralni obliki
 3. Ira Luskovec: Zid kot kiparska forma
 4. Laura Krajnc: Kritika sodobne konstrukcije ženskosti in razumevanje ženskega notranjega sveta ter ciklov skozi medij kiparstva
 5. Blanka Štorgel: Mehanski vmesniki in nastajanje kiparskega dela
 6. Neda Madjar: Skulptura, človek in beseda
 7. Mateja Smole: Materialni in naravni procesi kot principi oblikovanja forme v kiparskih delih
 8. Mateja Jelen: Polimerna glina in njene široke možnosti
 9. Ivana Božić: Konstrukcija in figura v kiparstvu
 10. Matija Lapuh: Prostori zvočnosti v likovni umetnosti
 11. Maja Žerjal: Elementi grotesknega v kiparstvu
 12. Anita Zavodnik: Barva v prostorskem oblikovanju
 13. Jan Outrata: Med keramiko in kiparstvom
 14. Jasmina Jelčič Juratovec: Pripovednost v reliefu
 15. Valentina Štirn: Tekstil v sodobnem kiparstvu
 16. Marina Vrbavac: Ženska v kiparstvu
 17. Tea Hegeduš: Oblačilo kot kiparska forma v sodobni umetniški instalaciji
 18. Hana Karim: Percepcija male plastike v odnosu do človeškega telesa
 19. Tanja Eržen: Upodabljanje živali v kiparstvu
 20. Kristina Rožman: Skrita govorica simbolov v umetnosti
 21. Katja Vresk: Estetika grdega v kiparstvu

Druga dela (21)

 1. Andrej Brumen Čop, Črtomir Frelih, Roman Makše, Mojca Zlokarnik: Zaključna razstava študentov 4. letnika Oddelka za likovno pedagogiko 2021/2022
 2. Mirko Bratuša, Roman Makše, Andrej Brumen Čop, Anja Jerčič Jakob, Črtomir Frelih, Zora Stančič, Bea Tomšič Amon, Jurij Selan, Urša Barič, Milan Ajduković, Monika Pešič, Katja Lampret, Pika Gačnik, Gaja Smodiš, Vitjan Črešnar Štaus, Jerca Rogelj: 1 + 1 2021: razstava likovnih del profesorjev in študentov Oddelka za likovno pedagogiko Pedagoške fakultete v Ljubljani
 3. Andrej Brumen Čop, Črtomir Frelih, Roman Makše, Zora Stančič: Zaključna razstava študentov 4. letnika Oddelka za likovno pedagogiko 2020/2021
 4. Anja Jerčič Jakob, Andrej Brumen Čop, Roman Makše: Risba, slika, kip: razstava izbranih likovnih del študentov Oddelka za likovno pedagogiko Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani
 5. Roman Makše, Bea Tomšič Amon: Kiparstvo in arhitektura: 2. letnik Oddelek za likovno pedagogiko
 6. Črtomir Frelih, Anja Jerčič Jakob, Roman Makše, Zora Stančič: Zaključna razstava 4. letnika Oddelka za likovno pedagogiko 2019/2020
 7. Anja Jerčič Jakob, Roman Makše: Obrazi in figure : razstava študentov Oddelka likovne pedagogike : Galerija PeF, Ljubljana, 19. 2. - 18. 3. 2020
 8. Blanka Štorgelj, Jakob Puh, Amanda Likar, Roman Makše: 4-5L19: razstava kiparskih del študentov Pedagoške fakultete
 9. Roman Makše, Črtomir Frelih: OBRAZI: Kipi in grafike: razstava študentskih del 2. in 1. letnika Oddelka likovne pedagogike v 2018 in 2019
 10. Črtomir Frelih, Anja Jerčič Jakob, Roman Makše, Zora Stančič: Zaključna razstava 4. letnika Likovne pedagogike, mentorji prof. Črtomir Frelih, doc. Anja Jerčič Jakob, prof. Roman Makše in doc. Zora Stančič
 11. Mirko Bratuša, Beatriz Tomšič Čerkez, Andrej Brumen Čop, Črtomir Frelih, Tomaž Gorjup, Anja Jerčič Jakob, Roman Makše, Uršula Podobnik, Jurij Selan, Zora Stančič: Razstava profesorjev Oddelka za likovno pedagogikoob 70-letnici Univerze v Ljubljani Pedagoške fakultete
 12. Mirko Bratuša, Andrej Brumen Čop, Črtomir Frelih, Tomaž Gorjup, Anja Jerčič Jakob, Roman Makše, Uršula Podobnik, Jurij Selan, Zora Stančič, Beatriz Tomšič Čerkez: Razstava likovnih del profesorjev Oddelka za likovno pedagogiko ob tednu Univerze
 13. Črtomir Frelih, Roman Makše, Zora Stančič, Anja Jerčič Jakob: Razstava likovnih del 3. letnika Likovne pedagogike Mentorji: Grafika: prof. mag. Črtomir Frelih, spec.Kiparstvo: prof. mag. Roman MakšeRisanje: doc. mag. Zora StančičSlikanje: doc. mag. Anja Jerčič Jakob
 14. Tomaž Gorjup, Črtomir Frelih, Roman Makše, Andrej Brumen Čop: Avtoportret, razstava študentskih del 1. in 2. letnika Likovne pedagogike, mentorji Tomaž Gorjup, Črtomir Frelih, Roman Makše, Andrej Brumen Čop
 15. Roman Makše: Enako/Drugače
 16. Roman Makše: Kiparstvo 8
 17. Roman Makše: Enako / Drugače
 18. Tone Kralj, Roman Makše: Slišati / Arhiskulptostrukcije
 19. Zdenko Huzjan, Tomaž Gorjup, Črtomir Frelih, Roman Makše, Mirko Bratuša, Beatriz Tomšič Čerkez, Jurij Selan, Andrej Brumen Čop, Ivo Mršnik: Teden univerze : razstava profesorjev Oddelka za likovno pedagogiko
 20. Osnove oblikotvornosti 4
 21. Roman Makše: LAB, podoba-znanost-kip