Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (10)

 1. Aleš Černivec: Porazdeljen algoritem za problem najmanjšega k-centra
 2. Peter Žužek: Implementacija knjižnice SYCL za heterogeno računanje
 3. Maja Grujić: Konvergenca ranga pri dinamičnem programiranju
 4. DOMEN MLADOVAN: Paralelizacija Gram–Schmidtovega algoritma na sistemu Intel Xeon Phi
 5. Gregor Vitek: Prevajanje modela OpenACC na nivoju izvorne kode
 6. Toni Kocjan Turk: Len funkcijski programski jezik brez čistilca pomnilnika
 7. Klemen Jesenovec: Statična forenzična analiza slabogramja
 8. Rok Novosel: Vzporedni programski jeziki namesto vzporednih programskih ogrodij
 9. Klemen Košir: Primerjava sintaksne analize vrste LLLR in LL(*)
 10. Žan Magerl: Časovno neomejena optimizacija strojne kode

Diplomska dela (56)

 1. Jure Žbontar: Povezovalnik in dinamični nalagalnik za procesor HIP
 2. Jernej Jerebic: Prevajalnik za generiranje enotnega uporabniškega vmesnika
 3. Ana Pavlišič: Porazdeljeni algoritem za problem maksimalnega pokritja grafa s trikotniki
 4. Sašo Vrbinc: Servisni program za lokalno prikazovalno enoto zaščitnega releja
 5. Gregor Pogačnik: Rekonstrukcija poti objekta z uporabo baznih postaj mobilnega omrežja
 6. Rok Lenarčič: Programski transakcijski pomnilnik
 7. Marko Kotar: Realizacija knjižnice regex na specializirani strojni opremi
 8. Egon Kocjan: Vzporedno podatkovno pretokovno programiranje v jeziku C++
 9. Matej Mežik: Stiskanje podatkov s pomočjo kontekstno neodvisnih gramatik
 10. Miha Baloh: Realizacija porazdeljenega algoritma za izračun dreves najkrajših poti
 11. Tadej Kanižar: Vzporedno izvajanje ukazov v lupinah računalnikov sistema PlanetLab
 12. Rok Resman: Program MS Excel kot uporabniški grafični vmesnik
 13. Aleš Lekše: Generator sintaksnih analizatorjev vrste LALR v programskem jeziku PHP
 14. Milan Metelko: Simulator nedeterminističnega Turingovega stroja
 15. Matic Mercina: Izračun triangulacije točk v ravnini
 16. Matevž Pavlič: Izračun triangulacije točk v ravnini z uporabo grafičnega procesorja
 17. Andrej Grošelj: Optimizacija sestave športnih obrokov glede na vsebovanost hranil
 18. JAN ŠKOF: Zasnova in izdelava strežnika za učinkovito obveščanje mobilnih aplikacij
 19. PETER OŽBOT: Realizacija potisnega obveščanja z uporabo SignalR in WCF
 20. LUKA BAC: Pretvorba PL/SQL izvorne kode v graf prehodov aplikacije
 21. KLEMEN BERKOVIČ: Razpletanje sej spletnega strežnika
 22. Lovro Habjan: Algoritem za izračun lambda izrazov na FPGA vezju
 23. ALJAŽ KOŠIR: Horizontalno skaliranje spletnih aplikacij
 24. LEON SAMOTORČAN: Paralelizacija algoritmov za reševanje problema podgrafnega izomorfizma
 25. JURE VITEŽNIK: JIT prevajalnik za procesor SIC
 26. JURE JESENŠEK: Prenos orodja SYCL-GTX na operacijski sistem Linux in koprocesor Xeon Phi
 27. Simon Hiti: Sistem za avtomatizacijo upravljanja akvarija
 28. Peter Levstik: Preverjanje in merjenje hitrosti testne izvedbe prevajalnika za MRuby
 29. Jan Škof: Zasnova in izdelava strežnika za učinkovito obveščanje mobilnih aplikacij
 30. Peter Ožbot: Realizacija potisnega obveščanja z uporabo SignalR in WCF
 31. Peter Lamut: Primerjava dveh strategij dinamične replikacije
 32. Luka Bac: Pretvorba PL/SQL izvorne kode v graf prehodov aplikacije
 33. Sven Cerk: Prevajanje funkcijskih ščepcev v grafno vmesno kodo za Maxelerjevo arhitekturo
 34. Miha Eleršič: Prevajanje grafne vmesne kode za Maxelerjeve podatkovno-pretokovne enote
 35. Miha Eleršič: Prevajanje grafne vmesne kode za Maxelerjeve podatkovno-pretokovne enote
 36. Sven Cerk: Prevajanje funkcijskih ščepcev v grafno vmesno kodo za Maxelerjevo arhitekturo
 37. Jure Polutnik: Skalabilna oblačna storitev za analizo šahovskih pozicij
 38. NIKI BIZJAK: Optimizacija Appelove drevesne vmesne kode
 39. Toni Kocjan Turk: Vgradnja objektno usmerjenih gradnikov v programski jezik PINS
 40. MARKO GREŠAK: Ocena primernosti jezika Elm za razvoj spletnih aplikacij
 41. Klemen Jesenovec: Emulator igralne konzole Game Boy
 42. Samo Jelovšek: Razširitev prevajalnika za Kaleidoscope na osnovi ogrodja LLVM
 43. JAKOB ERZAR: Prilagoditev LLVM-ja za sistem SIC/XE
 44. JANEZ PINTAR: Programski jeziki za vzporedno programiranje
 45. PETRA HVALA: WebAssembly: zbirnik za spletne brskalnike
 46. ANDREJ PAVLOVČIČ: Knjiżnica za sledenje vgrajene programske kode električnega števca s FreeRTOS operacijskim sistemom
 47. KLEMEN MARKOVIĆ: Refleksija v programskem jeziku C++
 48. NEJC JANHAR: Razkrivanje zlonamerne zmaličene kode
 49. ANDRAŽ ANDOLŠEK PEKLAJ: Pot od zbirnika do prvega prevajalnika
 50. MIHA KRAJNC: Izračun zajetih podatkov v merilni programski opremi
 51. Žiga Leskovec: Prevajalnik za len funkcijski programski jezik
 52. Luka Šveigl: Prevajanje programskega jezika PINS v javansko zložno kodo
 53. Janez Sedeljšak: Razvoj SUPB z integracijo v programski jezik Python
 54. Maksimiljan Vojvoda: Generator sintaksnih analizatorjev na osnovi kontekstno odvisnih redukcijskih sistemov
 55. Domen Štangar: Zgoščevanje redkih (LR) tabel
 56. Miha Anžiček: Urejevalnik javanske izvorne kode

Druga dela (2)

 1. Matej Mežik, Petra Repnik Mah, Matjaž Mikoš, Aleš Bizjak: Hidromorfološka tipizacija slovenskih rek
 2. Boštjan Slivnik: Context-sensitive parsing for programming languages