Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Diplomska dela (56)

 1. Rok Pučnik: Spletna aplikacija za izvedbo lokostrelskega tekmovanja
 2. David Zavodnik: Spletni portal slovenskih golf igrišč
 3. Matej Biberović: Pametna ključavnica NFC
 4. Matjaž Bratina: Tehnologija NFC v hladni verigi
 5. Nik Pirnovar: Spletni informacijski sistem taborniške organizacije
 6. Matej Bedič: Emulacija študentske izkaznice NFC v pametnem telefonu
 7. Vedran Stipančič: RFID sistem v skladiščnem poslovanju
 8. Uroš Virag: Elektronska obdelava podatkov v ribogojnici
 9. Silvester Murgelj: Optimizacija procesa izdelave nalepk
 10. Aljoša Mrak: Odprtokodna zasnova brezžičnega senzorskega vozlišča
 11. Sandi Mikuš: Spletna aplikacija za nadzor senzorskih podatkov v preskrbovalni verigi
 12. Dean Koštomaj: Izkaznica NFC v postopku preverjanja študijskih obveznosti
 13. Luka Košenina: Tehnologija NFC v izvedbi glasovalnega sistema
 14. Marko Čavdek: Pametni telefoni NFC v sistemu za preverjanje vstopnic
 15. Nejc Novak: Posebnosti razvoja aplikacij za Windows Phone 8
 16. Andrej Lukić: Izvedba denarnih nakazil z mobilnimi napravami NFC
 17. Tim Rijavec: Razvoj ogrodja in sistema za upravljanje spletnih vsebin v Pythonu
 18. Miha Vidmar: Informatizacija procesov v patronažnem varstvu
 19. Matic Odar: Nadzor temperatur z uporabo tehnologije NFC - Android aplikacija v sistemu sledljivosti
 20. Miha Šumer: Mobilna aplikacija NFC v skladiščnih procesih
 21. Gregor Pavuna: Mobilna aplikacija za predstavitev sledljivosti in hladne verige v prehranski verigi
 22. Ermin Kentrić: Obdelava pametnih naprav za obdelavo podatkov v patronažnem varstvu
 23. David Cesar: Kontrola smučarskih kart z mobilnim čitalcem RFID
 24. Rok Erjavec: Aplikacija za upravljanje identifikatorjev in podatkov v sistemu z NFC nadzorom temperatur
 25. Tomaž Šifrer: Izdelava sistema z upravljanje spletnih vsebin z uporabo ogrodja Django
 26. Matjaž Peterlin: Spletna aplikacija za urejanje vadbenih programov v fitnesu
 27. Luka Stepančič: Optimizacija parametrov v modelu sintetizacije zvoka
 28. Lovro Papež: Razvoj spletne trgovine z vključitvijo naprednih storitev
 29. Miha Becele: Prikaz senzorskih meritev z aplikacijo Android
 30. Blaž Drole: Programski modul za 3-dimenzionalno (3D) vizualizacijo tkanin
 31. Blaž Lozej: Avtomatizacija poslovanja v knjižnicah z uporabo radiofrekvenčne tehnologije
 32. Borko Horvat: Mobilna aplikacija RFID v trgovini
 33. Tine Benko: Realizacija igre poker na mizi RFID
 34. Anže Molan: Spletna aplikacija za analizo poslovnih procesov podjetja
 35. Goran Horvat: Izdelava spletnega portala v Ext JS 3.4
 36. Matej Braz: Spletna aplikacija za samoevalvacijo učiteljev
 37. Matevž Bartol: Aplikacija uganke Sudoku za Android
 38. Aleš Bešter: Razvoj spletnega modula za objavljanje in pregled kmetijskih proizvodov
 39. Jure Čebašek: Integracija spletnega vmesnika CMS v spletno stran
 40. Andrej Kristanc: Zagotavljanje visoke razpoložljivosti virtualne knjižnice pri implementaciji sistema IBM TS7650G v gruči WSFC
 41. Tilen Turnšek: Testni RFID sistem za spremljanje in sortiranje letališke prtljage
 42. Grega Matjaž: Skladiščno poslovanje v sistemu ERP
 43. Miroslav Savić: Razvoj aplikacij za uporabo RFID data loggerja v preskrbovalni verigi
 44. Marko Baloh: Analiza vpliva materialov pri označevanju živil z nalepkami RFID
 45. Jernej Logar: RFID implementacija sledenja v preskrbovalni verigi
 46. Luka Finžgar: Implementacija elektronske vozovnice na mobilnem telefonu
 47. Peter Rosič: Spletni portal za pametni hladilnik
 48. Matej Tekavčič: Nadgradnja informacijske infrastrukture
 49. Andrej Grah: Napovedovanje pozicij obrambnih igralcev z nevronskimi mrežami
 50. Gregor Mlakar: Implementacija interaktivne NFC aplikacije namenjene ogledu razstav
 51. Peter Karlovšek: Koncept prosto dostopnih programskih orodij za razvoj aplikacij
 52. Rok Štefanič: Arhitektura in razvoj nadzornega sistema za sinhronizacijo naprav pospeševalnika delcev SNS
 53. Uroš Ahačič: Radiofrekvenčna identifikacija in sledenje objektov
 54. Tomaž Sabo: Napoved jedilnika in nakupovalne liste v inteligentnem hladilniku
 55. Jure Flander: Zasnova in izvedba prototipa za omrežni inteligentni hladilnik
 56. Siniša Jojić: Upravljanje identitet s pomočjo orodja "CA Identity Manager"

Druga dela (2)

 1. Aleks Huč, Jakob Šalej, Mira Trebar: Analysis of machine learning algorithms for anomaly detection on edge devices
 2. Andrej Kristanc, Simon Petrovčič, Werner Guggenberger, Boštjan Brank: Jekleni silosi za sipke materiale. 1. del, Vplivi pri polnjenju in praznjenju