Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Diplomska dela (40)

 1. Zdenka Repanšek: Ustvarjanje od 5- do 6-letnih otrok z zbirko Makedo
 2. Simona Peršin: Glina kot igrača v vrtcu
 3. Katarina Volek: Dejavnosti od 3- do 4-letnih otrok v tehničnem kotičku
 4. Bojana Murn: Različni materiali za tehnično ustvarjalnost v vrtcu
 5. Tamara Rakar: Otroci, stari 5 - 6 let, si izdelajo knjigo
 6. Mateja Matjašec: Izdelovanje modela vodnega kolesa v vrtcu
 7. Vanja Konček: Igre in igrače nekoč in danes ter izdelovanje starih igrač z otroki starimi med 3 in 5 let
 8. Sanja Vojnović: Izdelava didaktičnih igrač z od 2- do 4-letnimi otroki
 9. Suzana Gorenc: Spoznavanje materialov v prvem starostnem obdobju in igra z njimi
 10. Eva Krempl: Spoznavanje različnih vrst lesa in izdelava didaktične igrače v vrtcu
 11. Jasminka Horvat: Ročno izdelovanje papirja v vrtcu
 12. Klavdija Oberstar: Spoznavanje različnih materialov v prvem starostnem obdobju in igra z njimi
 13. Marija Lukšič: Vzpodbujanje ustvarjalne ponovne uporabe nakupovalnih vrečk v vrtcu
 14. Mehdina Zukanović: Z otroki, starimi od pet do šest let, izdelamo zemljevid
 15. Maja Zoran: Leseni liki različnih oblik
 16. Carmen Rokavec: Z otroki, starimi od pet do šest let, izdelamo maketo mostiščarjev
 17. Ani Fajdiga: Izdelava didaktičnih igrač z otroki, starimi 3-6 let
 18. Melita Naglič: Izdelki iz odpadne embalaže skozi ekoprojekt v vrtcu
 19. Jasna Hostnik: Participacija otrok pri projektu Naredimo dom
 20. Marjetka Bitenc: Mlinček kot tehnični pripomoček za povezavo tehnike s področji kurikuluma
 21. Naja Kepec: Ustvarjanje z naravnimi materiali z od 3- do 6-letnimi otroki
 22. Sabina Sopko: Igrača Hiša od A do Ž
 23. Kristina Valentić: Vzpodbujanje dela s papirjem v vrtcu
 24. Urška Ivančič: Spoznavanje lesa in igra z njim v vrtcu
 25. Helena Krnc: Predšolski romski otroci s tehničnimi dejavnostmi usvajajo slovenski jezik
 26. Tanja Holcar: Uporaba odpadnih materialov za okrasitev vrtca
 27. Saša Tičar: Ustvarjanje z različnim materialom z od 3- do 4-letnimi otroki
 28. Alenka Šiška: Z otroki, starimi od pet do šest let, ustvarjajmo didaktične igre iz odpadnega materiala
 29. Gašper Podstudenšek: Kako otroci druge starostne stopnje razumejo izdelavo okvira
 30. Maja Ciglar: Spoznavanje poklica mizarja in obdelava lesa v vrtcu
 31. Silva Perko: Otroci, stari od pet do šest let, spoznavajo tekstil
 32. Simona Vrga: Od drevesa do igrače v vrtcu
 33. Nastja Turk: Raziskovanje papirja v prvi starostni skupini predšolskih otrok
 34. Maša Kepec: Konstruiranje z odpadnimi embalažami z od 3- do 4-letnimi otroki
 35. Andreja Črnagoj: Izdelovanje priložnostnih igrač iz različnih materialov v vrtcu
 36. Sonja Pezdirc: Spoznavanje in preoblikovanje blaga v vrtcu
 37. Lucija Truden: Spodbujanje ustvarjalnosti predšolskih otrok pri delu z odpadnimi materiali
 38. Anita Bizjak: Uporaba odpadnih materialov v Vrtcu Idrija v drugem starostnem obdobju
 39. Marija Brank: Tehnične dejavnosti v okviru praznikov v vrtcu
 40. Aleksandra Možina: Izdelovanje družabnih iger, z otroki starimi tri do štiri leta

Druga dela (4)

 1. Andreja Kolman, Danica Mati, Irena Furlan Vukoja, Marta Klanjšek Gunde, Matjaž Jaklin, Riko Jerman: Scienze naturali e tecnica 4
 2. Andreja Kolman, Danica Mati, Irena Furlan Vukoja, Marta Klanjšek Gunde, Matjaž Jaklin, Riko Jerman: Scienze naturali e tecnica 5
 3. Nina Dolhar: Izdelava igrače v vrtcu
 4. Irena Furlan Vukoja, Danica Mati, Andreja Kolman, Marta Klanjšek Gunde, Matjaž Jaklin, Riko Jerman: Naravoslovje in tehnika 5