Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (20)

 1. Urša Majerčič: Narativno socialno delo z družinami oseb s težavami v duševnem zdravju
 2. Tjaša Drenik Kropivšek: Vloga socialne delavke v svetovalni službi vrtca
 3. Alja Hajdinjak: Tehnološko podprto svetovanje na daljavo v Sloveniji
 4. Živa Ahac: Uporaba tehnik gledališke improvizacije pri študiju socialnega dela in sorodnih poklicev
 5. Dora Kosi: Osmišljanje življenja v starosti
 6. Doroteja Anderlič: Sindrom izgorelosti med vzgojiteljicami v vrtcu
 7. Kaja Sedmak: Vpliv turističnih izkušenj na proces okrevanja pri uporabnikih s težavami v duševnem zdravju
 8. Špela Komatar: Izzivi mladih staršev, razumevanje otroka in vloga socialnega dela pri sodelovanju z mladimi starši
 9. Roberta Noemi: Učenje v supervizijskem procesu s poudarkom na razvoju kritičnega mišljenja
 10. Karin Bojc: Konj kot sredstvo socialnopedagoške pomoči družini
 11. Robert Kerep: Teorija kompleksnosti v strateškem civilnem kriznem menedžmentu: sinergetika psihosocialne pomoči na postkonfliktnih območjih
 12. Suzana Rajgl: Partnerstvo med učitelji in starši ter učinkovita komunikacija na govorilnih urah
 13. Mateja Vodnik: Doživljanje kompetentnosti socialnih pedagogov
 14. Maja Traper: Družinski vzgojni slog kot dejavnik asertivnega vedenja otrok
 15. Mateja Gorše: Komunikacijske strategije osnovnošolskih učiteljev v konfliktnih situacijah z učenci
 16. Tadeja Kodele: Partnerstvo med domom in šolo - mit ali resnica?
 17. Ana Kocjančič: Analiza dvoje različnih pristopov k (organizirani) pripravi na zakon
 18. Sabina Škarja: Artistična intervencija klovnov zdravnikov kot inovativno dopolnilo h kreativni terapiji za hospitalizirane pediatrične paciente
 19. Natalija Šintler: Prenova sistema praktičnega pouka na Fakulteti za socialno delo
 20. Klavdija Kustec: "Kako plesati življenje in kako živeti ples življenja?"

Diplomska dela (75)

 1. Doroteja Lah: Intimnopartnersko nasilje do žensk v času zaprtja zaradi Covid-19 epidemije in otroci kot pričevalci
 2. Nina Renko: Sočutna izčrpanost, sekundarna travma in izgorelost pri socialnih delavkah, zaposlenih na področju varstva otrok in družine na CSD Ljubljana
 3. Špela Alič: Nasilje tretjih oseb nad zaposlenimi na centru za socialno delo
 4. Lara Dujc: Postmoderna psihosocialna podpora in pomoč v socialnem delu ter pozitivna psihologija: primerjalna analiza
 5. Maja Volarič: Obsesivno-kompulzivna motnja in socialno delo
 6. Sabina Košir: Varovala v socialnem delu - koncept, metode in spretnosti
 7. Ana Škrbec: Posvojitev skozi oči oseb, ki so bile posvojene
 8. Maja Jurc: PAS
 9. Nadia Solina, Vesna Zorec: Telo v kontekstu psihosocialne pomoči
 10. Adrijana Udovč: Psihosocialna pomoč na Odprtem oddelku Puščava Zavoda za prestajanja kazni zapora Dob
 11. Jan Čadež: Terapija s pomočjo delfinov in socialno delo
 12. Tjaša Pitz: Raziskovanje potreb po svetovalno-terapevtskem delu v Pomurju
 13. Mojca Golub: Integrativno socialno delo
 14. Mojca Šeme: V rešitev usmerjeno postmoderno šolsko socialno delo
 15. Nina Marčič: Formalna in neformalna psihosocialna pomoč na Šrilanki
 16. Ina Stojanovič: Intervizija v vrtcu
 17. Nina Kosi: Uspešnost procesa pomoči v socialnem delu
 18. Mojca Kosmina, Maristela Golob: Odkrivanje in spodbujanje "samo-po-moči"
 19. Teja Vončina: Sodelovanje človeka in živali v socialnem delu
 20. Suzana Pungeršič: Neprostovoljne transakcije na področju zaščite otroka
 21. Katja Vlasak: Z igro do rešitve
 22. Eva Manfreda: Dejavniki uspešnosti delovnega odnosa v socialnem delu
 23. Peter Topić: Zasvojenost s seksualnostjo
 24. Anja Sekalo: Študijska praksa socialnega dela na Šrilanki - razvoj in uspešnost projekta
 25. Polona Jeznik: "Hoarding" oziroma kopičenje in socialno delo
 26. Mojca Kogovšek: Etične dileme v socialnem delu
 27. Darja Brusnjak: Duhovnost kot možen vir moči v socialnem delu
 28. Adriana Živko: Odrasli otroci alkoholikov v programu Al-Anon
 29. Maja Martić: Odrasli otroci alkoholikov
 30. Barbara Krumpačnik: Vloga svetovalne službe v uvajalnem obdobju v vrtcu
 31. Urška Bremec: Povezava prepričanj in percepcije samovrednotenja zadovoljstva z življenjem
 32. Nataša Elbl, Andreja Klavžar: Metoda EFT kot orodje za samopomoč
 33. Suzana Kocjančič: Izvirni delovni projekt pomoči
 34. Maja Tonin: Uporaba pravljic v vrtcu
 35. Petra Polegek: S plesom do večje asertivnosti in socialne vključenosti
 36. Zdenka Lenič: Dialog - most med zaljubljenostjo, romantično in zrelo ljubeznijo
 37. Peter Erjavec: Nekemične odvisnosti
 38. Ana Jagrič: Uporaba hipnoze v socialnem delu
 39. Urška Gradišnik: Uporaba umetnostnih izraznih sredstev v socialnem delu z otroki in mladostniki
 40. Sejida Dizdarević: Partnersko svetovanje na centrih za socialno delo
 41. Tinkara Tušek: Uporaba humorja v svetovalnem delu
 42. Sara Geiger Bukovec: Otrok kot pripovedovalec zgodb
 43. Nada Trtnik: Odrasli otroci alkoholikov
 44. Mojca Šoba: Gibalno-plesna terapija in telesna samopodoba
 45. Nives Kodela: Kompulzivno prenajedanje
 46. Tina Tomelj: Dvojne vloge v socialnem delu
 47. Petra Šlebinger: Čuječnost v stroki socialnega dela
 48. Leon Zelko: Ravnateljice osnovnih šol o usposobljenosti socialnih delavk za naloge šolske svetovalne službe
 49. Mojca Volk: Odvisnost od alkohola in nekemična zasvojenost
 50. Matic Kovše: Komunikacija in stres pri delu socialnih delavcev
 51. Tanja Krese: Preprečevanje izgorevanja v delovnem odnosu
 52. Vesna Novak: Po travmatskem dogodku s telesnimi posledicami
 53. Polona Pegam: Perspektiva odpora in reaktance v neprostovoljnih transakcijah socialnega dela
 54. Janja Požun: Premagovanje depresije
 55. Maja Štiglic: Kaj srečne pare dela srečne?
 56. Erika Brataševec: Novo očetovstvo in stiske
 57. Tamara Korošec: Razumevanje medosebnih odnosov in pomoč pri težavah s teorijo izbire
 58. Petra Gyurica: Mobing
 59. Natalija Pristavec: Od "mokre" kulture k "suhi"
 60. Suzana Fridl: Moč in pomen seksualnosti
 61. Josip Žagar: Neprostovoljno samski
 62. Suzana Muraus: Hermenevtika zaposlitvenega svetovalnega procesa
 63. Ana Grašinar, Barbara Lukač: V raziskovanju samega sebe
 64. Kristina Voda: Terapija in aktivnosti s pomočjo živali - primeri dobre prakse v Sloveniji
 65. Polona Terdič: Stres pri poklicnih gasilcih
 66. Urška Hofbauer: Mladinsko stanovanje
 67. Alenka Ašič: Regresivna terapija in socialno delo
 68. Barbara Posavec: Avtizem - poznavanje pojava in pojma in odnos do oseb z avtizmom
 69. Metoda Bambič: Biopsihosocialni model zdravja
 70. Martina Miklavec: O preokvirjanju krivde
 71. Sonja Godec: Izbirnost življenjskih potekov kot socialni problem v času postmoderne
 72. Matejča Završnik: Epistemološka drža socialnih delavk in delavcev
 73. Klavdija Jenko: S psihofizičnim sproščanjem do celjenja in zdravja
 74. Sabina Rožen: Alkimija delovnega odnosa v socialnem delu
 75. Violeta Gradišnik: Varovalni dejavniki in dejavniki tveganja za pojav nasilja v družini

Druga dela (2)

 1. Lea Šugman Bohinc: Kibernetika svetovalnega in terapevtskega razgovora
 2. Lea Šugman Bohinc: Gabi Čačinovič Vogrinčič, Leonida Kobal, Nina Mešl, Miran Možina: Vzpostavljanje delovnega odnosa in osebnega stika