Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (2)

 1. Matija König: Sistem delotokov kot informacijska podpora podjetjem, dejavnim na področju trajnostne gradnje
 2. Vlado Stankovski: Tehnologije semantične mreže pri računalniško integrirani graditvi

Magistrska dela (2)

 1. Aleks Vujić: Decentraliziran sistem za analizo videotokov
 2. Jernej Južna: Prenos inženirskih aplikacij v oblak s platformo mOSAIC

Diplomska dela (13)

 1. LAN STRLIČ: Zagotavljanje zakonitosti transakcij na verigi blokov z uporabo samosuverene identitete
 2. MILOSH KOSTADINOVSKI: Načrt in izvedba mini ponudnika storitev gostovanja vsebnikov
 3. AVGUŠTIN KASTELIC: Postavitev vozlišča in analiza verige blokov Tezos
 4. Jaka Dimnik: Uporaba interneta stvari pri upravljanju s svetlobo v prostoru
 5. Jan Dobnikar: Uporaba metod strojnega učenja za razvrščanje lesa v trdnostne razrede
 6. Gašper Stegnar: Uporaba tehnologije OntoWiki pri tipizaciji stavb v Sloveniji
 7. Matevž Breška: Ponovno umerjanje in primerjava enačb največjega pospeška tal
 8. Katja Ogrin: Semantični katalog gradbenih storitev
 9. Mihael Tomšič: Uporaba semantičnih spletnih aplikacij pri trženju gradbenih produktov
 10. Štefan Markič: Napoved največjega pospeška tal ob potresu z uporabo programa za strojno učenje enačb Lagramge
 11. Matic Kotnik: Semantični katalog gradbenih produktov
 12. Tomaž Lipušček: Aplikacija za zajemanje podatkov o konstrukcijskih sklopih obstoječih stavb za pametne telefone
 13. Urška Bačar: Delotoki za optimalne odločitve pri načrtovanju gradnje

Druga dela (5)

 1. Petar Kochovski, Uroš Paščinski, Vlado Stankovski, Mojca Ciglarič: Pareto-optimised Fog Storage Services with novel Service-Level Agreement specification
 2. Salman Taherizadeh, Vlado Stankovski, Marko Grobelnik: A capillary computing architecture for dynamic Internet of Things
 3. Petar Kochovski, Vlado Stankovski: Building applications for smart and safe construction with the DECENTER Fog Computing and Brokerage Platform
 4. Vlado Stankovski: Visual Basic
 5. 3rd International Conference on Multiscale Computational Methods for Solids and Fluids, September 20-22, 2017, Ljubljana, Slovenia