Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (1)

 1. Sandra Senčič: Vrednotenje emisij prašnih delcev v metalurški industriji

Magistrska dela (12)

 1. Mirza Imširović: Vrednotenje emisij delcev prahu pri procesih varjenja in rezanja
 2. Lovro Cigić: Emisije delcev prahu pri procesih rezanja in varjenja
 3. Ignacio Flórez Muguruza: Analiza temperaturnega polja in napak planetne gredi
 4. Javier Dones Gordillo: Prispevki vrednotenja življenskega cikla k industriji proizvodnje jekla
 5. Nuria Jansana Alonso: Meritve toplotne prevodnosti jekla 2507
 6. Aleš Strmole: Materialna in energetsko-ekološka bilanca kupolne peči
 7. Matej Bizjak: Določitev toplotnih lastnosti jekla za termoenergetiko
 8. Stanica Nedović: Okoljsko označevanje na področju proizvodnje jekla
 9. Tjaša Valič: Aplikacija orodij vitke proizvodnje za optimizacijo porabe toplotne energije
 10. Tjaša Kranjec: Določitev toplotnih lastnosti jekla za protibalistično zaščito
 11. Mateja Vodlan: Določitev toplotnih lastnosti dentalnih materialov
 12. Robert Robič: Optimiranje pregrevanja debele pločevine v komornih pečeh na proizvodni liniji za toplotno obdelavo

Diplomska dela (42)

 1. Maj Rožmanec: Emisijski kuponi in proizvodne metalurške tehnologije
 2. Laura Lavrenčič: Analiza zgorevalne toplote lesnih pelet
 3. Tristian Kikelj: Meritve temperatur pri temperaturnem utrujanju jekla
 4. Monika Kobolt: Uporaba orodij in metod vrednotenja življenjskega cikla pri proizvodnji jekla in jeklenih polproizvodov
 5. Anamarija Založnik: Analiza prahu matičnih plošč odpadne električne in elektronske opreme
 6. Blaž Žibret: Toplotna prevodnost nerjavnega jekla AISI 316L
 7. Jakob Šabec Vinkovič: Toplotna prevodnost orodnega jekla izdelanega z aditivno izdelovalno tehnologijo
 8. Gašper Pišek: Toplotne lastnosti nerjavnega izločevalno utrjenega jekla
 9. Matic Bobnar: Idejni projekt ogrevalnih jam za slabe
 10. Blaž Strašek: Toplotna prevodnost jekla za protibalistično zaščito SA 600
 11. Sara Vokić: Sestava in geometrija delcev prahu v zobotehničnih laboratorijih
 12. Žan Jagrič: Analiza prahu matičnih plošč
 13. Irenej Kujavec: Toplotne lastnosti družine jekel za protibalistično zaščito
 14. Alja Benčina: Kurilnost lesa in lesnih pelet
 15. Marija Ravnikar: Analiza toplotnih lastnosti izolacijskih materialov
 16. Tadej Janjoš: Toplotne lastnosti zobnega amalgama
 17. Rok Glinšek: Analiza toplotnih lastnosti pločevine iz jekla za protibalistično zaščito
 18. Urška Pustoslemšek: Vpliv temperature orodja na kakovost površine tankostenske PTFE cevi
 19. Tinkara Udir: Kurilnost lesnih pelet
 20. Matic Lešnjak: Toplotne lastnosti jekla PROTAC 600
 21. Dejan Zgonc: Optimiranje toplotne obdelave debele pločevine iz nerjavnih jekel
 22. Vid Kuder Marušič: Emisije delcev prahu pri procesih v dentalnem laboratoriju
 23. Luka Slapnik: Optimiranje toplotne obdelave plošč iz jekla SIDUR 500 na proizvodni linij
 24. Daniel Gruden: Optimiranje toplotnotehničnih karakteristik konvektivnega cevnega rekuperatorja
 25. Miha Vušnik: Optimiranje procesa toplotne obdelave jeklenih polproizvodov v komornih pečeh
 26. Hugo Enrique Gomez Fernandez: Meritve toplotne prevodnosti zlitine Inconel 602 CA
 27. Mirza Imširović: Analiza sestave in geometrije delcev prahu v laboratoriju za varjenje
 28. Nenad Petić: Emisije delcev prahu nastalih pri varjenju nerjavnega jekla
 29. Doris Jeklič: Določitev toplotnih lastnosti jekla PROTAC 500M
 30. Brina Fir: Implementacija orodij vrednotenja življenjskega cikla na področju polproizvodov iz jekla za protibalistično zaščito
 31. Stanica Nedović: Okoljsko označevanje v metalurških tehnologijah
 32. Aljoša Radić: Ogrevanje debele jeklene pločevine v triconski plinski komorni peči
 33. Jan Jamnik Srpčič: Radioactive waste in metallurgical industry
 34. Matej Bizjak: Ogrevanje plošč iz jekla za protibalistično zaščito v kontinuirnih pečeh na proizvodni liniji za toplotno obdelavo
 35. Špela Pevčević: Demontaža in reciklaža odpadne električne in elektronske opreme
 36. Urška Ferk: Vrednotenje življenjskega cikla osebnega vozila s poudarkom na analizi emisij CO2
 37. Jani Žibert: Ogrevanje jeklenih plošč v komornih pečeh na proizvodni liniji za toplotno obdelavo
 38. Aleš Marenče: Učinek eksplozivnega sredstva na jekleno ploščo
 39. Bojan Fanedl: Analiza življen[j]skega cikla polproizvoda za avtomobilsko industrijo
 40. Špela Jeraj: Optimiranje toplotno tehničnih karakteristik izmenjevalca toplote
 41. Nino Švab: Implementacija metode C2C na področje proizvodnih tehnologij
 42. Jan Hubert Žmitek: Optimiranje režima segrevanja pri toplotni obdelavi debele pločevine iz mikrolegiranih jekel

Druga dela (3)

 1. Borut Zorc, Matija Zorc, Borut Kosec, Aleš Nagode: Effect of the shape of styrene-acrylonitrile water-filter housings on the destructive pressure, crack-initiation, propagation conditions and fracture toughness of styrene-acrylonitrile
 2. Matija Zorc, Aleš Nagode, Borut Kosec, Borut Zorc: Determining the degree of admixing rate of the base material and the melting efficiency in single-bead surface welds using different methods, including new approaches
 3. Matija Zorc, Aleš Nagode, Jaka Burja, Borut Kosec, Borut Zorc: Surface decarburization of the hypo-eutectoid carbon steel C45 during annealing in steady air at temperatures T > A$_{C1}$