Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (1)

 1. Marko Ribać: Vznik javnosti v času množičnih protestov v Sloveniji leta 2012 in 2013

Magistrska dela (13)

 1. Katja Pančur: Večnivojsko upravljanje nemške integracijske politike v času evropske begunske krize
 2. Nastja Horvat: Globalizacija in spremembe potrošnih praks: primer hitre mode
 3. Gabrijela Vrbnjak: Migracijske politike izbranih evropskih držav: zakonodajne spremembe v obdobju 2015–2017
 4. Eva Goričan: Medijske reprezentacije žensk islamske veroizpovedi
 5. Nadja Ćakić: Kljubovanje medijski logiki v slovenskem medijskem prostoru: Oddaja Studio City in njeno obravnavanje beguncev in migracij
 6. Mojca Dajčman: Radiološki inženirji kot dnevni migranti v Avstriji
 7. Lea Udovč: Transformacije novinarstva in obči intelekt v času financializiranega kapitalizma
 8. Jure Čepin: Medijatizacija političnega komuniciranja na primeru analize slovenskih parlamentarnih strank Socialni demokrati in Levica
 9. Nina Strojinc: Analiza diskurza o spolu na primeru televizijskega šova Ljubezen po domače
 10. Zarja Protner: Politike medijskih vsebin
 11. Emanuela Fabijan: Psihiatrična bolnišnica kot totalna ustanova
 12. Eva Dajčman: Pravica do svobode izražanja medijev in pravica do zasebnosti javnih oseb
 13. Tina Hajdinjak: Komunikacijske politike Evropske unije in naslavljanje evropske javne sfere

Diplomska dela (31)

 1. Peter Levstek: Poblagovljenje in komercializacija slovenskih tiskanih medijev
 2. Erina Rener Borovič: Repatriarhalizacija družbe in vzpon desnega populizma
 3. Mojca Žerak: Mediji: zasebna podjetja v javnem interesu?
 4. Biljana Arsovska: Sodobno politično komuniciranje na primeru volilnega procesa v ZDA in zmaga populista Donalda Trumpa
 5. Sabina Merhar: Propagandni učinki politično-ekonomskih procesov na poročanje medijev o ukrepih 'Trojke' v Sloveniji
 6. Kaja Horvat: Politični diskurz pri uvajanju rezilnih ograj na meji
 7. Robi Laporšek: Stigmatizacija prostitucije
 8. Tadeja Vode: Medijska reprodukcija nacionalizma
 9. Matej Jurgele: Medijsko poročanje o beguncih
 10. Alenka Bone: Politika in prakse enakopravnosti med spoloma v medijih
 11. Nina Huremović: Podobe spolov v oglaševanju
 12. Mitja Blažič: Razvoj in artikulacija prizadevanj za človekove pravice lezbijk, gejev, biseksualnih in transspolnih oseb v tiskanih LGBT-skupnostnih medijih v Sloveniji
 13. Maj Kelenc: Radio Študent
 14. Selma Durmišević: Medijska konstrukcija mednacionalnih konfliktov v Bosni in Hercegovini
 15. Anja Markovič: Reprezentacija istospolnih družin skozi razprave o družinskem zakoniku na RTV Slovenija
 16. Anja Celarec: Koncentracija medijev v luči globalizacije
 17. Lea Udovč: Vloga medijev pri oblikovanju slovenske "zamišljene skupnosti"
 18. Eva Gradišar: Alternativni mediji in demokracija
 19. Jure Čepin: Internet in širjenje neonacistične ideologije
 20. Emanuela Fabijan: Tretjerazredni državljani
 21. Vesna Rems: Veljavnost pojma kulturni in medijski imperializem
 22. Zala Primc: Značilnosti in dileme alternativnih medijev na primeru Tribune in Avtonomije
 23. Jasna Martinović: Mediji, hegemonija in konsenz na primeru gradnje džamije v Ljubljani
 24. Dijana Rolc: Alternativni mediji kot akter restavriranja pojma medijska svoboda
 25. Katarina Mikulić: (Ne)poročanje RTV Slovenija o fašističnih dogodkih v Sloveniji
 26. Mateja Sevšek: Medijska reprezentacija brezdomcev in njihova samoreprezentacija v uličnem časopisu
 27. Alja Klanšek: Mediji in marginalizirane skupine
 28. Tanja Cirman: Družbeni vidiki zakonskega urejanja prostitucije
 29. Tina Čeligoj: Pravice prosilcev za azil v Sloveniji
 30. Helena Požun: Pravica do telesa - priznanje seksualnega dela kot konsenzualnega seksa
 31. Gregor Potokar: Skupnostni in alternativni mediji

Druga dela (15)

 1. Mojca Pajnik: Kontroverze državljanstva in nastavki za opredelitev digitalnega državljanstva
 2. Mojca Pajnik: Wasted precariat: migrant work in European societies
 3. Mojca Pajnik: Merchandizing sex on the Web: gender bias in profiling actors and services
 4. Mojca Pajnik, Iztok Šori: Seksualna industrija v Sloveniji na spletu
 5. Mojca Pajnik: Marshall in državljanstvo
 6. Mojca Pajnik: Feministične interpretacije javnosti v Habermasovi teoriji
 7. Mojca Pajnik, Veronika Bajt, Sanja Herič: Migranti na trgu dela v Sloveniji
 8. Mojca Pajnik: Narrating belonging in the post-Yugoslav context
 9. Critical perspectives on the European mediasphere
 10. Mojca Pajnik: Decitizenization of migrants in Slovenia
 11. Mojca Pajnik: The demand behind trafficking in women
 12. Mojca Pajnik: Konceptualizacija alternativnih medijev
 13. Mojca Pajnik: Seyla Benhabib: The rights of others: aliens, residents and citizens
 14. Nancy Fraser: Transnacionaliziranje javne sfere
 15. Mojca Pajnik: Javnost kot politični fenomen