Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

Bsc theses (14)

 1. Nataša Čuk: Optimizacija utekočinjenja lesa različnih drevesnih vrst
 2. Miroslav Mališ: Kakovost meljavine in vpliv na lastnosti kartona in papirja
 3. Urška Gajšek: Vpliv deleža skorje v iverni plošči na vsebnost prostega formaldehida
 4. David Kos: Vpliv biocidnih premazov na prodiranje hif v smrekovino
 5. Gregor Kebe: Vpliv temperature sušenja na odpornostne lastnosti različnih vodnih premaznih sistemov
 6. Davor Mihalić: Optimizacija izdelave poliuretanske pene z uporabo utekočinjenega lesa
 7. Ivan Dolinšek: Uporaba FT-IR spektroskopije za karakterizacijo ivernih plošč
 8. Matjaž Bolta: Uporaba infrardeče spektroskopije za preiskave tradicionalnih premaznih sistemov za les
 9. Matej Hočevar: Primerjava lastnosti sodobnih lesnih premazov za zunanjo uporabo
 10. Jože Koprivnikar: Impregnacija lesa z utekočinjenim lesom
 11. Iztok Mohorič: Preprečevanje sivenja furfuriliranega in acetiliranega lesa
 12. Peter Voljč: Uporaba infrardeče spektroskopije za spremljanje utrjenosti premazov za les
 13. Borut Kričej: Spreminjanje barve prosojnih površinskih sistemov v interieru
 14. Boštjan Lesar: Analiza termično modificiranega lesa z infrardečo spektroskopijo in termično analizo

Other documents (26)

 1. Vesna Tišler, Katarina Čufar, Janja Zule: Lipophilic extractives in heartwood of european Larch (Larix decidua mill.)
 2. Vekoslav Mihevc, Vesna Tišler, Matjaž Kunaver, Darja Kornhauzer: Analiza zraka v lakirnici s plinskim kromatografom in masnim spektrometrom
 3. Rastislav Solar, Vesna Tišler, František Kačik: Composition of hydrolysates of some hardwoods occurring in the process of their hydrothermal treatment by cooking
 4. Vesna Tišler, Majda Kanop: Izolacija in hidroliza ksilanov lesa kostanjevega izluženca
 5. Vesna Tišler: Kemijska analiza polisaharidov lesa z ionsko izmenjevalno kromatografijo
 6. Vesna Tišler, Claudia Deigele: Kemijska analiza terpenov iglic in njihova zastopanost v vretenih Picea abies (L.) Karst
 7. Vesna Tišler: Uporaba lesnih sladkorjev
 8. Vesna Tišler, Emil Matevžič: Taninska lužila na osnovi bakrovih kompleksnih spojin
 9. Vesna Tišler, Miha Humar: Lignin smrekovega lesa
 10. Mitsuro Ishihara: Uporaba lesnih polisaharidov kot sladkorjev
 11. Vesna Tišler, Matjaž Pavlič: Lesne polioze listavcev
 12. Vesna Tišler, Emil Matevžič: Taninska lužila na osnovi bakrovih kompleksnih spojin
 13. Vesna Tišler, Igor Lipušček: Toksične snovi v lesovih
 14. Vesna Tišler, Miro Tomažič: Vpliv vode, piridina in dioksana na celulozo
 15. Vesna Tišler: Utekočinjen les in njegova uporaba
 16. Gregor Rep, Vesna Tišler, Franc Pohleven: Estri celuloze s sulfonskimi kislinami
 17. Vesna Tišler, Aleš Malnarič: pH vrednosti lesa
 18. Katarina Čufar, Vesna Tišler, Željko Gorišek: Arheološki les - njegove lastnosti in raziskovalni potencial
 19. Dominika Gornik Bučar, Tadej Mrak, Vesna Tišler: Lesni prah v industriji
 20. David Hrastnik, Vesna Tišler: Razgradnja lesa zaradi delovanja svetlobe in gama žarkov
 21. Janja Zule, Katarina Čufar, Vesna Tišler: Ekstraktivi v tkivih evropskega macesna (Larix decidua mill.)
 22. Vesna Tišler, Gabrijela Golob, Vera Rutar: Taninski flokulanti
 23. Niko Torelli, Mitja Piškur, Vesna Tišler: Wood species of the Central African republic
 24. Janja Zule, Vesna Tišler, Andrej Žurej, Niko Torelli: Isolation and characterization of essential oils from the cones of Norway spruce (Picea abies Karst.), European larch (Larix decidua Mill.) and Scots pine (Pinus sylvestris L.)
 25. Aleš Straže, Sandi Torkar, Vesna Tišler, Željko Gorišek: Changes of ashwood pH-value during conventional drying
 26. Igor Lipušček, Vesna Tišler: Les - skladišče ogljika