Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (4)

 1. Uroš Stepišnik: Udornice na slovenskem Krasu
 2. Mateja Ferk: Kvartarne poplave v porečju kraške Ljubljanice
 3. Leni Ozis: Morfogeneza spodmolov v Slovenski Istri
 4. Borut Stojilković: Vrednotenje geodiverzitete na različnih reliefnih tipih

Magistrska dela (20)

 1. Alenka Jelen: Sledovi ojezeritve na območju Vranskega
 2. Rok Tomšič: Geomorfološka analiza Košanske doline
 3. Aleš Grlj: Uporaba digitalnega modela višin in izbranih večspektralnih izdelkov daljinskega zaznavanaja za iskanje kraških kotanj in brezstropih jam Podgorskega krasa
 4. Sašo Stefanovski: Konte na Jelovici in Pokljuki
 5. Nevenka Mihevc: Geomorfološke značilnosti Logaškega polja
 6. Marsel Hotić: Geomorfološka analiza Krškega hribovja
 7. Borut Stojilković: Glaciation of the Eastern Kamnik-Savinja Alps and dictionary of English-Slovene glaciological terminology
 8. Aleksandra Trenchovska: Inventarizacija in vrednotenje geodiverzitete na območju Kratova, Makedonija
 9. Miha Drobnič: Poučevanje krasa na primeru Županove jame
 10. Klemen Cof: Rekonstrukcija Soškega ledenika s pomočjo geografskih informacijskih sistemov
 11. Tjaša Vezovnik: Geomorfološke značilnosti slepih dolin med Kozino in Novim Vinodolskim
 12. Anamarija Treven: Izobraževalni potencial geodiverzitete na primeru izvirov Ljubljanice pri Vrhniki
 13. Špela Čonč: Vrednotenje geodiverzitete na območju doline reke Dragonje
 14. Tanja Hrastar: Geomorfološka analiza kraškega polja na primeru Globodola
 15. Živa Novljan: Vrtače na pobočjih
 16. Lena Kropivšek: Vrednotenje geodiverzitete na območju Čemšeniške planine
 17. Matic Vehovec: Geomorfološka analiza Bloškega polja
 18. Erika Kozamernik: Sledovi poledenitve v dolini Krnice
 19. Pija Lapajne: Sledovi poledenitve Spodnjih Bohinjskih gora
 20. Karin Kure: Geomorfološke značilnosti Čepovanskega dola

Diplomska dela (59)

 1. Sara Uhliř: Kraška polja v porečju Krke
 2. Matej Lipar: Geomorfološke oblike in procesi na apnencu Tamala, Zahodna Avstralija
 3. Karolina Schlegel: Prsti na severnem delu Krasa
 4. Rok Brišnik: Vpliv naravnogeografskih dejavnikov na zgodovinsko poselitev Kočevskega roga
 5. Petra Gostinčar: Geomorfološke značilnosti Kočevskega Roga in Kočevske Male gore
 6. Mateja Ferk: Morfogeneza kotline Rakov Škocjan
 7. Mirela Ćehić: Regionalno geografske značilnosti območja med Logaškim poljem in izviri Ljubljanice pri Vrhniki
 8. Marko Petan: Kraška območja Luksemburga
 9. Manja Žebre: Glaciokras Lovčena
 10. Ana Kobe: Poplave v Pivški kotlini
 11. Jernej Trpin: Pleistocenska poledenitev na območju Snežnika
 12. Blaž Kodelja: Obseg pleistocenske poledenitve na Trnovskem gozdu
 13. Jure Tičar: Geomorfološke značilnosti zatrepnih dolin v Sloveniji in Franciji
 14. Nina Hafner: Kras pod Lubnikom
 15. Robert Žagar: Regionalnogeografske značilnosti Narodnega parka Risnjak
 16. Nejc Capuder: Moravški osameli kras pri pouku geografije
 17. Miha Kolarič: Geomorfologija kontaktnega krasa Kočevske Reke
 18. Simon Koblar: Morfogeneza grbinastih travnikov
 19. Valentina Pajk Koblar: Morfogeneza lehnjaka
 20. Borut Stojilković: Poledenitev Logarske doline
 21. Gregor Fabeković: Geomorfološke značilnosti kraških polj v Liki
 22. Marsel Hotić: Geomorfološke značilnosti ponikevskega krasa na Gorjancih
 23. Damjan Truden: Vulkanizem na Severnem otoku Nove Zelandije
 24. Domen Turk: Kontaktni kras Slavenskega ravnika
 25. Sara Guzelj: Geomorfološka analiza Babnega polja
 26. Aljaž Šimon: Geomorfološke značilnosti Podpeškega polja
 27. Anamarija Treven: Geomorfološke značilnosti porečja potoka Račeve
 28. Erika Sitar: Geomorfološka analiza slepe doline Brdanska dana
 29. Klemen Cof: Sledovi poledenitve v Soški dolini
 30. Maša Klemenčič: Geomorfološki sledovi poledenitve v dolini Završnice
 31. Špela Čonč: Geomorfološke značilnosti doline reke Mirne
 32. Tadeja Babič: Morfodinamika klifov na slovenski obali
 33. Živa Novljan: Geomorfološka analiza slepe doline Jezerina
 34. Gregor Kodre: Geomorfološka analiza Dobroveljske planote
 35. Jani Brulc: Reka Temenica
 36. Lučka Jere: Mikroklimatske značilnosti Ledenice pri Županovi jami
 37. Lara Zgonc: Geomorfološke značilnosti Loškega polja
 38. Dunja Ropret: Geomorfološke značilnosti Vremske doline
 39. Blaž Lesnik: Vrednotenje geodiverzitete na območju Rakiške planote
 40. Alenka Drempetič: Geografske značilnosti Geoparka Karavanke
 41. Špela Drnovšek: Sledovi pleistocenske poledenitve v porečju Tržiške Bistrice
 42. Tjaša Vezovnik: Vale v Slovenski Istri
 43. Eva Rajh: Geomorfološke značilnosti Češkega krasa
 44. Klara Čevka: Vpliv geomorfoloških značilnosti na poteh invazije v Normandiji
 45. Andrej Šebenik: Geomorfološka analiza Rakovško-Unškega polja
 46. Tinkara Mazej: Geomorfološke značilnosti krasa med Cerkniškim in Planinskim poljem
 47. Anton Jurinčič: Jame in NOB
 48. Darja Simić: Geomorfološke značilnosti zahodnega Krasa
 49. Lana Sladič: Geomorfološka analiza doline Kot
 50. Gal Hočevar: Kontaktni kras med Kočevsko Reko in Kostelom
 51. Žiga Mlinar: Geomorfološke značilnosti Rovtarskega hribovja
 52. Jaka Grk: Značilnosti površja in podzemlja kontaktnega krasa severozahodnega Matarskega podolja
 53. Simona Peterca: Geomorfološke značilnosti kontaktnega krasa v okolici Dan pri Divači
 54. Peter Kastelic: Geomorfološke značilnosti Dobrepolja in porečja Rašice
 55. Jošt Kodrič: Analiza geomorfoloških sprememb na pridobivalnem območju Premogovnika Velenje
 56. Matej Jelovčan: Geomorfološke značilnosti Udin boršta
 57. Manca Nared: Taljenje permafrosta v Sibiriji
 58. Jan Mahne: Geomorfološke značilnosti območja Živega muzeja Krasa
 59. Michelle Valenčič: Kontaktni kras med Dolenjami pri Jelšanah in Šapjanami

Druga dela (1)

 1. Špela Vintar, Uroš Stepišnik: TermFrame: a systematic approach to karst terminology