Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (3)

 1. Leni Ozis: Morfogeneza spodmolov v Slovenski Istri
 2. Mateja Ferk: Kvartarne poplave v porečju kraške Ljubljanice
 3. Uroš Stepišnik: Udornice na slovenskem Krasu

Magistrska dela (17)

 1. Sašo Stefanovski: Konte na Jelovici in Pokljuki
 2. Nevenka Mihevc: Geomorfološke značilnosti Logaškega polja
 3. Tjaša Vezovnik: Geomorfološke značilnosti slepih dolin med Kozino in Novim Vinodolskim
 4. Erika Kozamernik: Sledovi poledenitve v dolini Krnice
 5. Matic Vehovec: Geomorfološka analiza Bloškega polja
 6. Lena Kropivšek: Vrednotenje geodiverzitete na območju Čemšeniške planine
 7. Živa Novljan: Vrtače na pobočjih
 8. Tanja Hrastar: Geomorfološka analiza kraškega polja na primeru Globodola
 9. Špela Čonč: Vrednotenje geodiverzitete na območju doline reke Dragonje
 10. Anamarija Treven: Izobraževalni potencial geodiverzitete na primeru izvirov Ljubljanice pri Vrhniki
 11. Klemen Cof: Rekonstrukcija Soškega ledenika s pomočjo geografskih informacijskih sistemov
 12. Miha Drobnič: Poučevanje krasa na primeru Županove jame
 13. Alenka Jelen: Sledovi ojezeritve na območju Vranskega
 14. Marsel Hotić: Geomorfološka analiza Krškega hribovja
 15. Borut Stojilković: Glaciation of the Eastern Kamnik-Savinja Alps and dictionary of English-Slovene glaciological terminology
 16. Aleksandra Trenchovska: Inventarizacija in vrednotenje geodiverzitete na območju Kratova, Makedonija
 17. Aleš Grlj: Uporaba digitalnega modela višin in izbranih večspektralnih izdelkov daljinskega zaznavanaja za iskanje kraških kotanj in brezstropih jam Podgorskega krasa

Diplomska dela (53)

 1. Darja Simić: Geomorfološke značilnosti zahodnega Krasa
 2. Rok Brišnik: Vpliv naravnogeografskih dejavnikov na zgodovinsko poselitev Kočevskega roga
 3. Tinkara Mazej: Geomorfološke značilnosti krasa med Cerkniškim in Planinskim poljem
 4. Domen Turk: Kontaktni kras Slavenskega ravnika
 5. Sara Guzelj: Geomorfološka analiza Babnega polja
 6. Peter Kastelic: Geomorfološke značilnosti Dobrepolja in porečja Rašice
 7. Simona Peterca: Geomorfološke značilnosti kontaktnega krasa v okolici Dan pri Divači
 8. Jaka Grk: Značilnosti površja in podzemlja kontaktnega krasa severozahodnega Matarskega podolja
 9. Žiga Mlinar: Geomorfološke značilnosti Rovtarskega hribovja
 10. Gal Hočevar: Kontaktni kras med Kočevsko Reko in Kostelom
 11. Andrej Šebenik: Geomorfološka analiza Rakovško-Unškega polja
 12. Klara Čevka: Vpliv geomorfoloških značilnosti na poteh invazije v Normandiji
 13. Eva Rajh: Geomorfološke značilnosti Češkega krasa
 14. Jani Brulc: Reka Temenica
 15. Lučka Jere: Mikroklimatske značilnosti Ledenice pri Županovi jami
 16. Lara Zgonc: Geomorfološke značilnosti Loškega polja
 17. Dunja Ropret: Geomorfološke značilnosti Vremske doline
 18. Blaž Lesnik: Vrednotenje geodiverzitete na območju Rakiške planote
 19. Alenka Drempetič: Geografske značilnosti Geoparka Karavanke
 20. Špela Drnovšek: Sledovi pleistocenske poledenitve v porečju Tržiške Bistrice
 21. Tjaša Vezovnik: Vale v Slovenski Istri
 22. Gregor Kodre: Geomorfološka analiza Dobroveljske planote
 23. Živa Novljan: Geomorfološka analiza slepe doline Jezerina
 24. Tadeja Babič: Morfodinamika klifov na slovenski obali
 25. Špela Čonč: Geomorfološke značilnosti doline reke Mirne
 26. Maša Klemenčič: Geomorfološki sledovi poledenitve v dolini Završnice
 27. Klemen Cof: Sledovi poledenitve v Soški dolini
 28. Erika Sitar: Geomorfološka analiza slepe doline Brdanska dana
 29. Anamarija Treven: Geomorfološke značilnosti porečja potoka Račeve
 30. Aljaž Šimon: Geomorfološke značilnosti Podpeškega polja
 31. Damjan Truden: Vulkanizem na Severnem otoku Nove Zelandije
 32. Marsel Hotić: Geomorfološke značilnosti ponikevskega krasa na Gorjancih
 33. Gregor Fabeković: Geomorfološke značilnosti kraških polj v Liki
 34. Borut Stojilković: Poledenitev Logarske doline
 35. Valentina Pajk Koblar: Morfogeneza lehnjaka
 36. Simon Koblar: Morfogeneza grbinastih travnikov
 37. Miha Kolarič: Geomorfologija kontaktnega krasa Kočevske Reke
 38. Nejc Capuder: Moravški osameli kras pri pouku geografije
 39. Robert Žagar: Regionalnogeografske značilnosti Narodnega parka Risnjak
 40. Nina Hafner: Kras pod Lubnikom
 41. Jure Tičar: Geomorfološke značilnosti zatrepnih dolin v Sloveniji in Franciji
 42. Blaž Kodelja: Obseg pleistocenske poledenitve na Trnovskem gozdu
 43. Jernej Trpin: Pleistocenska poledenitev na območju Snežnika
 44. Ana Kobe: Poplave v Pivški kotlini
 45. Marko Petan: Kraška območja Luksemburga
 46. Manja Žebre: Glaciokras Lovčena
 47. Mirela Ćehić: Regionalno geografske značilnosti območja med Logaškim poljem in izviri Ljubljanice pri Vrhniki
 48. Mateja Ferk: Morfogeneza kotline Rakov Škocjan
 49. Petra Gostinčar: Geomorfološke značilnosti Kočevskega Roga in Kočevske Male gore
 50. Anton Jurinčič: Jame in NOB
 51. Karolina Schlegel: Prsti na severnem delu Krasa
 52. Matej Lipar: Geomorfološke oblike in procesi na apnencu Tamala, Zahodna Avstralija
 53. Sara Uhliř: Kraška polja v porečju Krke

Druga dela (1)

 1. Špela Vintar, Uroš Stepišnik: TermFrame: a systematic approach to karst terminology