Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (2)

 1. Sara Jagrič: Farmakokinetika koencima Q10 pri športnih konjih kasačih in njegov pomen pri preprečevanju oksidativnega stresa pri vadbi
 2. Jan Antonić: Razvoj analiznih metod za ugotavljanje ostankov antiparazitikov in nesteroidnih protivnetnih učinkovin za vrednotenje prehoda v mleko ovc ter vpliva predelave na vsebnost v mlečnih izdelkih

Magistrska dela (18)

 1. Maja Šerčić: Računalniška simulacija bioekvivalenčnih raziskav s fiziološkimi farmakokinetičnimi modeli
 2. Tadeja Gerečnik: Vpliv telesne sestave in biokemijskih parametrov na farmakokinetiko ramiprila pri bolnikih s srčnim popuščanjem
 3. MIhaela Vaupotič: Analiza farmakokinetike cisplatina in karbolatina pri bolnikih s pljučnim rakom
 4. Marjeta Bizjan: Vpliv genetskih polimorfizmov UDP-glukuronoziltransferaz na farmakokinetiko haloperidola in ekstrapiramidne simptome pri bolnikih s shizofrenijo
 5. Katarina Bunjevac: Razvoj farmakokinetičnega modela indukcije presnove rifampicina pri bolnikih z okužbami ortopedskih endoprotez
 6. Tina Ličina: Farmakokinetično-farmakodinamični model sedacije s fentanilom in midazolamom pri otrocih na umetnem predihavanju
 7. Petrina Rošker: Računalniško podprto načrtovanje razvoja trdne peroralne farmacevtske oblike s takojšnjim sproščanjem
 8. Jurij Zdovc: Development of a population pharmacokinetic model for vancomycin using expectation-maximizatin algorithm
 9. Janez Medvedec: Razvoj farmakokinetičnega modela enterohepatične cirkulacije silibina za zdravilni žvečilni gumi z izvlečkom pegastega badlja
 10. Ana Ribnikar: Primerjava encimskoimunske in imunofluorescenčne metode v postopku stopenjske laboratorijske diagnostike borelijskih okužb
 11. Maja Kobe Zupanc: Razvoj in validacija analizne metode za terapevtsko spremljanje koncentracij protiepileptičnih učinkovin
 12. Morana Malnar: Vrednotenje ujemanja rezultatov elektrokemiluminiscenčne metode in encimsko imunske metode z mikrodelci pri določanju gonadotropnih hormonov in prolaktina
 13. Lara Opeka: Optimizacija protokola merjenja serumskega očistka sinistrina s farmakokinetično simulacijo
 14. Mojca Nastran Možina: Populacijska farmakokinetika fentanila pri otrocih z bronhiolitisom
 15. Marko Višič: Nova metoda za določevaje navzkrižne reaktivnosti protiteles na osnovi vezavnih ravnovesij
 16. Mojca Žitko Krhin: Vpliv nadomestnega zdravljenja z L-tiroksinom na razmerje med prostim tiroksinom in prostim trijodtironinom pri bolnikh s Hashimotovim tiroiditisom
 17. Sara Varga: Napovedovanje absorbirane doze sevanja 131[sup]I pri bolnikih z Basedowovo boleznijo z nelinearnim modeliranjem mešanih učinkov
 18. Helena Poniž: Vrednotenje učinkovitosti zdravljenja okužb ortopedskih vsadkov z vankomicinom in vpliv biokemičnih parametrov na njegove farmakokinetične lastnosti

Diplomska dela (12)

 1. Gregor Skvarča: Populacijska analiza farmakokinetike topiramata pri bolnikih z epilepsijo
 2. Aleksandra Rogić: Sistematični pregled poročil vrednotenja vlog za pridobitev dovoljenja za promet podobnih bioloških zdravil v Evropski uniji
 3. Tina Čargo: Populacijska analiza farmakokinetike ramiprila pri starostnikih s kroničnim srčnim popuščanjem
 4. Katja Šteger: Populacijski farmakokinetični model aktivnega metabolita leflunomida in vrednotenje vpliva genskih polimorfizmov v njegovi presnovi z randomizacijskim testom
 5. Tina Kočevar: Analiza dostopnosti informacij o zdravilih na spletnih straneh farmacevtskih družb
 6. Nives Vobornik: Optimizacija načrta klinične pediatrične raziskave fentanila s populacijskim farmakokinetično-farmakodinamičnim modeliranjem in simulacijo
 7. Mitja Pišlar: Razvoj in vrednotenje matematičnega modela tarčno posredovane farmakokinetike ter njegovih aproksimacij
 8. Tamara Golmajer: Populacijska farmakokinetična analiza vpliva ledvične funkcije na izločanje gentamicina
 9. Tina Trdan Lušin: Populacijska analiza farmakokinetike aktivnega metabolita leflunomida pri bolnikih z revmatoidnim artritisom
 10. Franci Sopotnik: Populacijska farmakokinetično-farmakodinamična analiza za ocenjevanje primernosti odmerjanja vankomicina pri kritično bolnih
 11. Peter Jovič: Uporaba Bayesove metode in umetnih nevronskih mrež za napovedovanje in odmerjanje folinske kisline pri zdravljenju akutne limfoblastne levkemije
 12. Eva Germovšek: Defining the optimal infusion time for meropenem in neonates

Druga dela (39)

 1. Sabina Šturm, Iztok Grabnar, Andrej Škibin, Milan Pogačnik, Vesna Cerkvenik: Preliminary toxicokinetic study of BPA in lactating dairy sheep after repeated dietary and subcutaneous administration
 2. Aleš Mrhar, Tomaž Vovk, Iztok Grabnar, Viljem Kovač, Tanja Čufer, Renata Režonja: Febrile neutropenia in chemotherapy treated small-cell lung cancer patients
 3. Mojca Kerec Kos, Jurij Trontelj, Katja Trobec, Mitja Lainščak, Iztok Grabnar, Anika Tschirner, Sandra Palus, Stefan D. Anker, Jochen Springer: Influence of cancer cachexia on drug liver metabolism and renal elimination in rats
 4. Tomaž Vovk, Robert Roškar, Iztok Grabnar, Daniela Milosheska: Simple and sensitive high performance liquid chromatography method with fluorescence detection for therapeutic drug monitoring of topiramate
 5. Dragoslav Sokić, Tomaž Vovk, Katarina Vučićević, Slavica Erić, Marija Jovanović, Milica Prostran, Branislava Miljković, Iztok Grabnar, Igor Kuzmanovski: Application of counter-propagation artificial neural networks in prediction of topiramate concentration in patients with epilepsy
 6. Vita Dolžan, Iztok Grabnar: Odmerjanje zdravil pri starostnikih glede na genetski polimorfizem
 7. Brigita Mavsar-Najdenov, Barbara Koder, Iztok Grabnar, Aleš Mrhar: Analiza učinkovitosti in varnosti zdravljenja z vankomicinom
 8. Brigita Mavsar-Najdenov, Franc Kozjek, Milan Čižman, Iztok Grabnar: Poraba protimikrobnih zdravil v splošni bolnišnici Jesenice v obdobju od 1998 do 2004
 9. Iztok Grabnar, Igor Locatelli, Darja Herman, Polona Peternel, Mojca Stegnar, Mitja Lainščak, Katja Breskvar, Vita Dolžan, Aleš Mrhar: Drug interactions with carbamazepine: a case study of influence on anticoagulation treatment with warfarin
 10. Iztok Grabnar: Od kontroliranih kliničnih raziskav do na dokazih temelječega zdravljenja z zdravili
 11. Marija Bošković, Iztok Grabnar, Tea Terzič, Blanka Kores-Plesničar, Tomaž Vovk: Oxidative stress in schizophrenia patients treated with long-acting haloperidol decanoate
 12. Marija Jovanović, Dragoslav Sokić, Iztok Grabnar, Tomaž Vovk, Milica Prostran, Katarina Vučičević, Branislava Miljković: Population pharmacokinetics of topiramate in adult patients with epilepsy using nonlinear mixed effects modelling
 13. Marija Jovanović, Dragoslav Sokić, Iztok Grabnar, Tomaž Vovk, Milica Prostran, Katarina Vučičević, Branislava Miljkovič: Effect of carbamazepine daily dose on topiramate clearance - population modelling approach
 14. Maja Radivojša Matanović, Iztok Grabnar, Pegi Ahlin Grabnar: Thermoreversible in situ gelling poloxamer-based systems with chitosan nanocomplexes for prolonged subcutaneous delivery of heparin: Design and in vitro evaluation
 15. Katja Trobec, Mojca Kerec Kos, Tomaž Vovk, Jurij Trontelj, Iztok Grabnar, Mitja Lainščak: Body composition and bisoprolol pharmacokinetics in patients with chronic heart failure
 16. Dritan Hasa, Beatrice Perissutti, Stefano Dall'Acqua, Michele Remo Chierotti, Roberto Gobetto, Iztok Grabnar, Cinzia Cepek, Dario Voinovich: Rationale of using Vinca minor Linne dry extract phytocomplex as a vincamine's oral bioavailability enhancer
 17. Marija Bošković, Tomaž Vovk, Marko Saje, Katja Goričar, Vita Dolžan, Blanka Kores-Plesničar, Iztok Grabnar: Association of SOD2, GPX1, CAT, and TNF genetic polymorphisms with oxidative stress, neurochemistry, psychopathology, and extrapyramidal symptoms in schizophrenia
 18. Boštjan Martinc, Iztok Grabnar, Tomaž Vovk: The role of reactive species in epileptogenesis and influence of antiepileptic drug therapy on oxidative stress
 19. Ana Ranković, Jasmina Milovanović, Snežana Janković V., Natalija Todorović, Nemanja Rančić, Nikola Jestrović, Iztok Grabnar, Slobodan Janković, Mihajlo Jakovljević: Role of anticonvulsant therapeutic drug monitoring in improving clinical outcomes: an example of 12 adult epilepsy patients
 20. Dritan Hasa, Beatrice Perissutti, Michele Remo Chierotti, Roberto Gobetto, Iztok Grabnar, Alois Bonifacio, Stefano Dall'Acqua, Sergio Invernizzi, Dario Voinovich: Mechanochemically induced disordered structures of vincamine: the different mediation of two cross-linked polymers
 21. Iztok Grabnar, Mitja Pišlar, Lauretta Maggi, Dritan Hasa, Dario Voinovich: Enterohepatic recirculation of free and conjugated silybin following administration of a chewing gum with milk thistle extract
 22. Mihajlo Jakovljević, J. Milovanović, Slobodan Janković, N. Todorović, N.K. Rančić, N. Jestrović, A. Ranković, Iztok Grabnar, S. Janković: Impact of topiramate and valproic acid plasma concentrations on seizure control and drug adverse event frequency, in childhood-adolescent epilepsies
 23. Katarina Vučićević, Branislava Miljković, Sandra Vezmar Kovačević, Zoran B. Todorović, Milica Prostran, Iztok Grabnar: Population pharmacokinetic analysis of therapeutic drug monitoring data in optimizing pharmacotherapy of antiepileptic drugs
 24. Iztok Grabnar, Barbara Faganel, Peter Jović, Mitja Pišlar, Vida Dolžan, Janez Jazbec: Bayesian estimation of methotrexate pharmacokinetics in children with acute lymphoblastic leukaemia and prediction of folinic acid rescue
 25. Barbara Faganel, Iztok Grabnar, Petra Bohanec Grabar, Vita Dolžan, Janez Jazbec: Association of genetic polymorphism in the folate metabolic pathway with methotrexate pharmacokinetics and toxicity in childhood acute lymphoblastic leukaemia and malignant lymphoma
 26. Francesca Serdoz, Dario Voinovich, Beatrice Perissutti, Iztok Grabnar, Dritan Hasa, Rodolfo Ballestrazzi, Ettore Coni, Enrico Pellegrini: Development and pharmacokinetic evaluation of erythromycin lipidic formulations for oral administration in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)
 27. Jan Antonić, Iztok Grabnar, Luka Milčinski, Andrej Škibin, Adica Süssinger, Milan Pogačnik, Vesna Cerkvenik: Influence of P-glycoprotein inhibition on secretion of ivermectin and doramectin by milk in lactating sheep
 28. T. Iosio, Dario Voinovich, Beatrice Perissutti, Francesca Serdoz, Dritan Hasa, Iztok Grabnar, Stefano Dall'Acqua, G.P. Zara, E. Muntoni, J.F. Pinto: Oral bioavailability of silymarin phytocomplex formulated as self-emulsifying pellets
 29. Tomaž Vovk, Boštjan Martinc, Iztok Grabnar: A simple high-throughput method for determination of pregabalin in pharmaceutical dosage forms using a microplate fluorescence reader
 30. Igor Locatelli, Marija Bogataj, Aleš Mrhar, Iztok Grabnar: The development of a link model consisting of in vitro drug release and tablets gastric emptying time: application to diclofenac enteric coated tablets
 31. Igor Locatelli, Matej Kastelic, Jure Koprivšek, Blanka Kores-Plesničar, Aleš Mrhar, Vita Dolžan, Iztok Grabnar: A population pharmacokinetic evaluation of the influence of CYP2D6 genotype on risperidone metabolism in patients with acute episode of schizophrenia
 32. Tomaž Vovk, Mihajlo Jakovljević, Mojca Kerec Kos, Slobodan Janković, Aleš Mrhar, Iztok Grabnar: A nonlinear mixed effects modelling analysis of topiramate pharmacokinetics in patients with epilepsy
 33. Štefan Grosek, Martin Možina, Iztok Grabnar, Janez Primožič: Diagnostic and therapeutic value of naloxone after intoxication with tramadol in a young girl
 34. Tomaž Vovk, Iztok Grabnar, Mojca Kerec Kos, Mihajlo Jakovljević, Katarina Vučičević, Aleš Mrhar: The role of therapeutic drug monitoring in optimizing pharmacotherapy of selected antieplieptics
 35. Katarina Vučičević, Branislava Miljković, Milena Pokrajac, Milica Prostran, Žarko Martinović, Iztok Grabnar: The influence of drug-drug interaction and patients' characteristics on valproic acid's clearance in adults with epilepsy using nonlinear mixed effects modeling
 36. Igor Locatelli, Aleš Mrhar, Iztok Grabnar: Simultaneous determination of risperidone and 9-hydroxyrisperidone enantiomersin human blood plasma by liquid chromatography with electrochemical detection
 37. Marija Bošković, Tomaž Vovk, Blanka Kores-Plesničar, Iztok Grabnar: Oxidative stress in schizophrenia
 38. Dario Voinovich, Francesca Serdoz, Beatrice Perissutti, Dritan Hasa, J.F. Pinto, G.P. Zara, A. Bargoni, Iztok Grabnar: Gastro-intestinal lymphatic absorption of Sylibum marianum formulated in self-emulsifying pellets
 39. Iztok Grabnar: Translational medicine: pharmacokinetic and pharmacogenetic aspects of personalized pharmacotherapy