Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (1)

 1. Eva Cedilnik-Gorup: Uporaba spletne aplikacije za podporo pri odločanju in kakovost predpisovanja zdravil pri doma živečih starostnikih

MSc theses (11)

 1. Samo Weingerl: The role of endogenous glial cell line-derived neuotrophic factor in amphtamine-induced place conditioning in mice
 2. Simona Klobučar: Vplivi kanabinoidov na astrocite novorojenih podgan
 3. Jan Keuschler: Kvantna naprava prepoznavanja ligandov na histaminskem H2 receptorju in primerjava z vezanimi lastnostmi istih ligandov
 4. Jure Levstik: Vpliv kisika na nevrotrofično aktivnost astrocitov po zastrupitvi z ogljikovim monoksidom
 5. Lucija Novak: Funkcionalne in kinetične lastnosti privzema flavonoida kvercetina v astrocite novorojene podgane
 6. Zala Guček: Vpliv energijske presnove na privzem flavonoida kvercetina v astrocite novorojene podgane
 7. Marjana Škof: Zloraba učinkovin s centralnim delovanjem kot dejavnik tveganja v letih 200-2014 pri žrtvah kompleksnega samomora v zahodnem delu Slovenije
 8. Sandra Šturm: Odvisniki in samomorilno vedenje v zahodnem delu Slovenije
 9. Nuša Miklašič: Analiza stanja in možnosti za farmakološko preprečevanje anksioznosti pri zobozdravniških posegih otrok v Sloveniji
 10. Nina Grmek: Analiza zastrupitev s smrtnim izidom v zahodnem delu Slovenije od 2006 - 2013
 11. Kaja Gašperlin: Vloga membranskega prenašalca za monoamine pri privzemu histamina v astrocite novorojene podgane

Bsc theses (31)

 1. Vesna Grgur: Vpliv inhibitorjev encima histamin-N-metiltransferaze na privzem histamina v astrocite
 2. Zala Kobe: Vpliv antidepresivnih zdravil na privzem histamina v astrocite
 3. Anja Kastelic: Retrospektivna študija rezultatov testnih metod za rakotvornost
 4. Andreja Raztresen: Vpliv možganskega področja na lastnosti privzema histamina v astrocite
 5. Anže Zorc: Vpliv devterirane vode na vezavne in funkcionalne lastnosti astrocitnega histaminskega receptorja H [spodaj] 2
 6. Agata Petrič: Vpliv resveratrola na sintezo nevrotrofina-3 v astrocitih novorojenih podgan
 7. Nejc Klisarič: Zloraba alkohola in benzodiazepinov pri žrtvah samomora s strelnim orožjem v časovnem obdobju od 2005 do 2014
 8. Agata Petrič: Vpliv resveratrola na sintezo nevrotrofina-3 v astrocitih novorojenih podgan
 9. Tadeja Furman: Analiza predpisovanja antipsihotikov v Sloveniji v obdobju 2003-2012 in predvidevanje možnosti neželenih učinkov zaradi medsebojnega delovanja hkrati predpisanih zdravil
 10. Karmen Urigelj: Pregled zastrupitev s smrtnim izidom v zahodnem delu Slovenije v letih 2008-2012
 11. Sandra Hadžić: Primerjava privzema histamina in kvercetina v astrocite novorojene podgane
 12. Maruša Aravs: Zloraba centralno delujočih učinkovin kot dejavnik tveganja za samomorilno vedenje v Sloveniji v letih 2006-2010
 13. Maruša Rugelj: Vpliv devterirane vode na vezavne lastnosti histaminskega receptorja H2 v izoliranih membranah astrocitov podgane
 14. Rok Kojc: Vpliv motene energijske presnove na privzem histamina v astrocite novorojene podgane
 15. Metka Jeranče: Starostniki in samomorilno vedenje: zloraba alkohola in centralno delujočih učinkovin kot dejavnik tveganja v letih 2009-2011
 16. Maja Zakšek: Računalniško modeliranje kvantne narave vezave histamina na histaminski H2-receptor
 17. Estera Fijan: Vpliv devterirane vode na vezavo agonistov na histaminski receptor H2
 18. Rok Martinčič: Vpliv deksametazona na privzem histamina v astrocite podgan po odtegnitvi kisika in hranil
 19. Marko Muhič: Vpliv odtegnitve kisika in hranil na lastnosti privzema histamina v astrocite podgane
 20. Jasmina Mis: Prispevek neselektivnih transporterjev pri privzemu histamina v endotelijske celice človeka
 21. Andreja Raztresen: Vpliv možganskega področja na lastnosti privzema histamina v astrocite
 22. Matej Repič: Računalniško modeliranje ireverzibilne inhibicije encima monoamin-oksidaze B
 23. Kristina Kotnik: Vpliv devteracije na vezavne lastnosti histaminskega receptorja H2 v astrocitih neonatalne podgane
 24. Lidija Zazijal: Izražanje serotoninskih receptorjev v možganski skorji ter v primarnih kulturah astrocitov možganske skorje podgan
 25. Maša Novak: Vpliv telemetilhistamina na privzem in sproščanje histamina v astrocite podgane v normalnih razmerah in po odtegnitvi kisika in hraniv
 26. Ana Bačnik: CD44 in osteopontin kot biomarkerja pri raku jajčnikov
 27. Aleksandra Karner: Izpostavljenost novorojenčkov zdravilom in pomožnim snovem na oddelku za neonatalogijo pediatrične klinike
 28. Vesna Terbuc: Kinetika prezema histamina v astrocite novorojene podgane in vpliv biogenih aminov na ta proces
 29. Mina Kovačevič: Lastnosti od natrijevih ionov neodvisnega transporta histamina v astrocite novorojene podgane
 30. Patrik Mihevc: Vezava [3H] N-alfa-metilhistamina na histaminske receptorje H3 na astrocitih novorejenih podgan
 31. Mojca Škrget: Vpliv centralno delujočih zdravil na privzem histamina v podganje astrocite, gojene v primarni kulturi

Other documents (5)

 1. Matic Pavlica, Mojca Kržan, Ana Nemec, Tina Kosjek, Alenka Seliškar: Cardiopulmonary effects and pharmacokinetics of dexmedetomidine used as an adjunctive analgesic to regional anesthesia of the oral cavity with levobupivacaine in dogs
 2. Aleš Grošelj, Maša Bošnjak, Mojca Kržan, Tina Kosjek, Krisztina Bottyán, Helena Plešnik, Črt Jamšek, Maja Čemažar, Erika Kis, Gregor Serša: Bleomycin concentration in patientsʹ plasma and tumors after electrochemotherapy
 3. Mojca Kržan, Jan Keuschler, Janez Mavri, Robert Vianello: Relevance of hydrogen bonds for the histamine H2 receptor-ligand interactions
 4. Maša Bošnjak, Mojca Kržan, Urša Lampreht Tratar, Jožica Dolenc, Maja Čemažar, Alenka Seliškar: Pharmacokinetics of carprofen in anaesthetized pigs
 5. Jerneja Sredenšek, Maša Bošnjak, Urša Lampreht Tratar, Tina Kosjek, Maja Čemažar, Mojca Kržan, Alenka Seliškar: Intoxication in a pig (Sus scrofa domesticus) after transdermal fentanyl patch ingestion