Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Diplomska dela (6)

  1. Veronika Sossa: Jezikovna kultiviranost športnih besedil Primorskega dnevnika
  2. Eva Kavčič: Vključevanje gledalca v oddajah Čez planke
  3. Nikoletta Vajda-Nagy: Spremljanje medijev slovenske manjšine v Porabju
  4. Andreja Joković: Novinarska usposobljenost in jezikovna kultiviranost voditeljev na lokalni televiziji
  5. Andreja Hergula: Etnična vitalnost slovenske narodne manjšine v Vojvodini
  6. Jure Verčko: Uporaba tropov v kategoriji plakati in tiskani oglasi na Slovenskem oglaševalskem festivalu 2018

Druga dela (8)

  1. Nataša Gliha Komac, Rudi Bartaloth: Učenje slovenskega jezika v Kanalski dolini skozi čas
  2. Nataša Gliha Komac, Rudi Bartaloth: Učenje slovenskega jezika v Kanalski dolini skozi čas
  3. Nataša Gliha Komac: Slovenski jezik s perspektive uporabnikov slovenskega jezika v Italiji
  4. Maja Mezgec, Nataša Gliha Komac: Večjezično izobraževanje v Kanalski dolini in položaj slovenščine
  5. Marko Stabej, Monika Kalin Golob, Mojca Stritar Kučuk, Nataša Gliha Komac, Primož Vitez: Predlog metodologije priprave Nacionalnega programa za jezikovno politiko za obdobje 2012-2016
  6. Nataša Gliha Komac: Kaj nam slovarsko spletišče Fran lahko pove o državi, narodu in slovenskem jeziku
  7. Nataša Gliha Komac, Andreja Žele: Socialnozvrstno označevanje v nastajajočem splošnorazlagalnem slovarju
  8. Nataša Gliha Komac, Maja Mezgec: Jezikovna podoba Kanalske doline