Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (2)

 1. Marko Hočevar: Kapitalistična država in kriza liberalne demokracije
 2. Daniel Popović: Onstran ideologije dela in ideja univerzalnega temeljnega dohodka

MSc theses (29)

 1. Eva Kolman: Vzpon Nove Levice in novi kapitalizem v ZDA po letu 2008
 2. Rok Ernest Tramšek: Lastnina v demokratični družbi
 3. Žan Bokan: Politika post-resnice: primer kampanje Brexit
 4. Karla Tepež: Protestna umetnost kot moment prefiguracije: misliti prakse na Slovenskem od avantgardnih gibanj do danes
 5. Caoimhe Clarke: Politične metafore in teme v sodobnih irskih protestnih pesmih
 6. Şebnem Çigri: Oblikovanje turškega naroda: Vpliv Nemčije na nacionalistično politiko v Turčiji med 1908 in 1945
 7. Jan Artiček: Etika vrlin in sodobni politični diskurz v Po vrlini Alasdairja MacIntyreja
 8. Eva Golmajer: Ekonomija znanja kot sodelitvena ekonomija omrežene strukture
 9. Daniel Fazlić: Razvoj nacionalne identitete na Balkanu
 10. Hossein Mazarei: Political power of the Shias in the Middle East
 11. Barbara Benko: Egoist kot politični subjekt
 12. Goran Blagojević: Populistične radikalno desne stranke v Evropski uniji
 13. Marko Kokelj: Vprašanje suverenosti v obdobju neoliberalnih demokracij
 14. Tamara Pevec: Vloga nacionalne države v kozmopolitski demokraciji
 15. Vanja Vodenik: Odnos med mediji in politiko
 16. Paloma Camargo Varón: Consumerism and infrapolitics
 17. Aleksandra Barić: Glas socialnega dialoga - preplet neokorporativnih aranžmajev s civilno družbo
 18. Ksenija Flegar: Ideologija glasbe
 19. Jernej Gregorač: Transformacije kulturne industrije
 20. Ana Pavlič: (Politični) imaginariji v delih Ivana Cankarja
 21. Lea Lindič: Revolucionarni vidiki gibanja Occupy
 22. Neven Polajnar: Ruska federacija v precepu med demokracijo in avtoritarizmom
 23. Sara Černe: Političnost hip hopa in sodobna ameriška rasna politika
 24. Tomaž Rous: Družbeno-politične dimenzije mladinskega aktivizma v Beltincih
 25. Adin Crnkić: Anarhistična politična misel na Slovenskem v 20. stoletju
 26. Rok Kogej: Od (zahodnega) marksizma k postmarksizmu
 27. Sara Verderber: Prakse in pomeni uživanja pijač z dodanim sladkorjem med osnovnošolci
 28. Tibor Rutar: Marx po marksizmu
 29. Nika Nikolič: O teoriji in praksi v anarhizmu

Bsc theses (97)

 1. Lina Ristovska: Krščanske korenine, mehanske veje: poti do antropocena
 2. Timi Celcer: Umetna inteligenca in prihodnost demokracije
 3. Sara Mencigar: Vplivi politične represije na nasilno mobilizacijo: primer Čečenije
 4. Alen Marijan: Laibach, ideologija in upor
 5. Stella Vardić Grahek: Mladi kot subjekt politične manipulacije
 6. Mateja Petan: Aktivno državljanstvo
 7. Luka Mušič: Analiza ameriških predsedniških volitev 2016
 8. Matevž Kladnik: Vstajništvo in protivstajništvo kot politično-ekonomski konflikt
 9. Luka Trstenjak: Družbena gibanja za legalizacijo marihuane v Sloveniji
 10. Tamara Boni Kuzma: Državljanska vojna v Siriji - odnosi med notranjimi in zunanjimi akterji
 11. Marija Rovšek: Ideologija Nove revije - sprememba v času in prostoru
 12. Matic Razpet: Facebook
 13. Maja Marinič: Animal Liberation Front
 14. Tina Bajec: Politična participacija
 15. Nataša Ferk: E-demokracija in arabska pomlad
 16. Jakob Kolar: Kolesarimo v pravičnejšo družbo, kolesarjenje kot politični akt
 17. Andrej Černigoj: Evroskepticizem
 18. Mitja Tršar: Politika in šport
 19. Sara Ulrih Kump: Gibanje za živalske pravice
 20. Inga Martinović: Demokratizacija Hrvaške
 21. Rok Kotnik: Demokracija in ekonomska kriza
 22. Ines Femec: Razvoj sionizma po nastanku države Izrael
 23. Barbara Benko: Ideologija (ne)dela skozi diskurz
 24. David Grajžl: Ameriško razsvetljenstvo in ameriška revolucija, republikanizem in liberalizem
 25. Polona Rogina: Neverbalna komunikacija političnih akterjev
 26. Karin Novak: Humanitarni imperializem
 27. Olga Marmolja: Politizacija medijskega prostora na primeru Italije
 28. Blaž Kancilija: Uničevalni kapitalizem
 29. Nejc Ključevšek: Politična satira kot indikator sprememb razmerij političnih moči v času razpada SFRJ
 30. Aljaž Plevnik: Vrednote strank Sls, Sds in Nsi
 31. Mojca Počič: Nadzor izven nadzora
 32. Karolina Repar: Humanitarne intervencije
 33. Teja Boštjančič: Trgovanje z ljudmi v dobi globalizacije
 34. Nejc Ščukovt: Primerjava političnih idej Avstrijske in Čikaške ekonomske šole
 35. Karmen Saje: Vladavina medijev
 36. Daniel Fazlić: Diskurz Balkana
 37. Anže Kožuh: Geopolitika 21. stoletja
 38. Armando Garcia Teixeira: Will and subject
 39. Luka Franetović: Bonitetna agencija in denaturalizacija politike
 40. Nana Krošel: Tiranija večine
 41. Ana Pavlič: Od vprašanj brez odgovorov k vprašanjem Drugemu
 42. Katja Koren: Analiza odnosa med državo in Cerkvijo
 43. Maja Omersa: Vidika vzajemne enakosti in libertarnega municipalizma v dialektiki socialne ekologije
 44. Lea Lindič: Vprašanje individualizacije in osebne avtonomije znotraj anarhizma
 45. David Osojnik: Prihodnost socialne države
 46. Luka Matijašič: Hollywood
 47. Tamara Pevec: Demokratično v nedemokratičnem
 48. Marko Panjan: Anonymous
 49. Rok Hacin: Ameriške intervencije v Čilu v letih 1960-1980
 50. Dejan Petek: Kapitalizem in Kitajska
 51. Jernej Jakin: Bookchinova teorija socialne ekologije in družbena kriza vrednot
 52. Matija Černe: Zaton utopije? Zgodovina in analiza utopične politične misli
 53. Maja Vidrih: Vpliv Bretton Woods institucij na razvoj v Latinski Ameriki
 54. Tim Dobovšek: Moč kot (ne)ekonomska kategorija
 55. Jernej Stanič: Vzpon (nove) levice v Latinski Ameriki
 56. Aleš Guid, Andrej Guid: Analiza sistemskega cikla akumulacije
 57. Tina Dokl: Vzpon nove levice v Latinski Ameriki in njena (ne)implementacija neoliberalnih politik
 58. Jurij Šimac: Participativna demokracija skozi primere iz Latinske Amerike
 59. Samo Selimović: Razumevanje temeljnih anarhističnih postulatov
 60. Žiga Koščak: Razvojna pomoč kot ovira
 61. Katarina Kosič: Hipijevstvo v Jugoslaviji in ZDA
 62. Katja Zore: Aktualnost nove levice
 63. Kaja Potrebuješ: Evropska identiteta: ekskluzivizem skozi prizmo orientalizma?
 64. Gašper Meden: Hardcore - od političnega protesta do blaga
 65. Mina Mansoor: Pot do dokončne prepovedi trgovine s sužnji in uradne odprave suženjstva v Braziliji
 66. Tadeja Pirc: Radikalna ekološka gibanja
 67. Darja Medić: Humanitarni imperializem
 68. Lenča Šuštar: Diskurz modernega suženjstva - koncept prisilne prostitucije v moških zaporih Združenih držav Amerike
 69. Simona Šubic: Analiza predsedniških volitev 2008 - Fenomen Barack Obama
 70. Aleksandar Radojčić: Martijanska logika - osnova kubanske revolucionarne države
 71. Tomaž Pušnik: Vpliv družbenih gibanj na oblikovanje alternativnih politik v ZDA
 72. Urška Korošec: Teorija novega svetovnega sistema
 73. Aleksandra Barić: Analiza odnosov EU - ZDA
 74. Ana Vlaisavljević: Ideja suverenosti v času globalizacije
 75. Kristijan Sivec: Sprememba neoliberalne paradigme skozi slovensko finančno krizo
 76. Maja Ostanek: Zoe in biós alterglobalističnih gibanj
 77. Maša Dakič: Utopizem
 78. Andreja Posedel: Ideja Univerzalnega temeljnega dohodka in možnosti njegove vpeljave v sedanjosti in prihodnosti
 79. Anja Sbrizaj: Situacionistična internacionala in družba spektakla
 80. Andrej Mlinarič: Teorija ideologije v marksistični tradiciji
 81. Petra Žele: Vpisovanje fenomena nasilja v polje političnega
 82. Jure Lesjak: O radikalni kritiki obstoječega družbenega sistema, uporu in iskanju alternativ onkraj neoliberalizma
 83. Borko Horvat: Privatizacija v Latinski Ameriki
 84. Nika Nikolič: Položaj študentov
 85. Daniel Popović: Univerzalni temeljni dohodek
 86. Tom Zajšek: Louis Adamič
 87. Nataša Toplišek: Avtoritarna osebnost in demokracija
 88. Alja Brinovec Jureša: Vloga socialnega partnerstva na sodobno demokracijo
 89. Andreja Fartek: Kuba
 90. Ksenija Flegar: Hardcore - glasba družbenega protesta?
 91. Franci Iskra: Milenijski razvojni cilji - med globalnim in lokalnim
 92. Petra Popit: Kršenje človekovih pravic v luči kitajsko-tibetanskega konflikta
 93. Brigita Habjan Štolfa: Reforma evropskega vinskega sektorja
 94. Rok Kogej: Althusserjevo branje Machiavellija
 95. Tomislav Tkalec: Neoliberalna ideologija v delovanju Svetovne banke in Mednarodnega denarnega sklada
 96. Bernarda Strahan: Politična participacija v Sloveniji
 97. Urška Kodela: Vpliv religije na politični sistem v Indiji

Other documents (24)

 1. Žiga Vodovnik: Politologija, kakršna še bo
 2. Andrej Grubačić, Žiga Vodovnik: Towards a dialogical anthropology
 3. Žiga Vodovnik: Demokratizacija in nova družbena gibanja
 4. Žiga Vodovnik: Beyond a construction site, beyond national citizenship
 5. Žiga Vodovnik: Nazaj k vprašanju
 6. Žiga Vodovnik: The performative power of translocal citizenship
 7. Protesti so temeljno nezaupanje v vse politike
 8. Žiga Vodovnik: A new anarchism?
 9. Žiga Vodovnik: Anarhistična politična misel in slovensko delavsko gibanje ob koncu 19. stoletja - prispevek k zgodovini anarhistične politične misli na slovenskem
 10. Žiga Vodovnik: Balkanizirati Evropo!
 11. Žiga Vodovnik: Vrnitek k praxisu in mišljenju revolucije - prispevek k razpravi o prihodnosti demokracije
 12. Boštjan Bugarič, Žiga Vodovnik, Tadej Troha: Knjiga mene briga: Mike Davis: Budov voz, kratka zgodovina avtomobila bombe
 13. "Svet poganjajo fosilna goriva in fosilna mentaliteta"
 14. Žiga Vodovnik: Cancelling Davos, boarding for Porto Alegre
 15. O antiglobalističnem gibanju
 16. Kaj je politični ekstremizem?
 17. O prihodnosti nove ameriške administracije
 18. Žiga Vodovnik: Prikladnejše je poročati o nasilju kot o krivicah
 19. Žiga Vodovnik: "Novi" anarhizem? - o bifurkaciji in transformaciji sodobne anarhistične misli in prakse
 20. Žiga Vodovnik: Vrnitev k praxisu in mišljenju revolucije - prispevek k razpravi o prihodnosti demokracije
 21. Žiga Vodovnik: Rudolf M. Rizman, Uncertain path - democratic transition and consolidation in Slovenia
 22. Žiga Vodovnik: Igor Lukšič, Politična kultura - političnost morale
 23. Žiga Vodovnik: Politična misel transcendentalizma Nove Anglije
 24. Žiga Vodovnik: Poskus (re)interpretacije anarhistične družbene misli