Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Urša Golob

Vseh ključnih besed je 358, ki se skupaj pojavijo 478 krat.
50 ključnih besed (13.97 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 170 krat (35.56 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
23x13.53%Diplomska dela
10x5.88%Magistrske naloge
9x5.29%Potrošniki
7x4.12%Trženje, nakupna namera
5x2.94%družbena omrežja, Storitveni marketing
4x2.35%Družbena odgovornost, Podjetja, Tržno komuniciranje, komuniciranje družbene odgovornosti
3x1.76%Blagovne znamke, nakupna namera., servicescape, Družbena odgovornost podjetij, trajnost, tržna znamka, stališča, družbena odgovornost, Zadovoljstvo potrošnikov, zaupanje
2x1.18%vedenjsko oglaševanje, ekološke oznake, Instagram, Kultura, kredibilnost, Družbena odgovornost podjetja, neprofitne organizacije, trajnostna potrošnja, Videoigre, družbeni mediji, pandemija, slovenska podjetja, Vedenje potrošnikov, trajnostna embalaža, Spletna družabna omrežja, družbena odgovornost podjetij, marketinški odnosi, komuniciranje, potrošniki, digitalni vplivneži, turizem, modna industrija, inovativnost, vključenost porabnikov, Mala in srednja podjetja, elektronske govorice, nakupno vedenje, vedenje potrošnikov, trajnostna moda
1xizbira tržne znamke, Slovenija, Turčija, Religija, Izbira blagovne znamke, elementi iger, elektronsko bančništvo, Uporabniki, Nakupovanje, Spletne storitve, spletni marketing, Internetno bančništvo, percepcijski zemljevid, Farmacevtska industrija, osebna prodaja, Računalniške igre, pozicioniranje, Izkustvo, pitje kave, izkustveni marketing, filantropija, Lokalne skupnosti, uporabniška izkušnja, gamifikacija, Razvoj, Magistrska dela, Lastništvo zaposlenih, Moda, Blogi, model IACM, Oblačilna industrija, Lojalnost, deležniki, spletne strani, Zaposleni, Letališča, Kmetije, Turizem, konkurenčnost, trajnostna mobilnost, Trajnostni način življenja, Socialni marketing, Mestni promet, Poročila, rabe in zadovoljitve, Etika, etični potrošnik, etično potrošništvo, e-govorice, imidž tržne znamke, Poslovno komuniciranje, Medkulturno komuniciranje, napovedna analitika, Časniki, Kvalitativna analiza, merski instrument, Merjenje, družbena odgovornost zaposlenih, pripadnost zaposlenih, solastništvo podjetja, Tržni odnosi, Kakovost izdelkov in storitev, oglaševalska gneča, organizacijska identifikacija, digitalna vsebina, vsebinski marketing, uspešnost oglaševanja, marketinška strategija, etični potrošniki, vrednotenje ponudbe, referenčna cena, transparentnost, korporativno komuniciranje, zadovoljstvo zaposlenih, kakovost storitev, storitveni marketing, interakcija, organizacijska pripadnost zaposlenih, prostovoljci, visokotehnološka podjetja, marketing z namenom, skrbništvo, kreativnost, mobilno oglaševanje, Toyota, okolju prijazno poslovanje, prestiž, srednje velika podjetja, vsebina komuniciranja, cilji komuniciranja, družbeni pritisk, zeleno zavajanje, prenos znanja, trendi, deshopping, merjenje marketinškega delovanja, empirični podatki, interaktivni digitalni mediji, metrike, standardna preglednica merjenja marketinškega delovanja, teorija načrtnega vedenja, zadovoljstvo z marketingom, položaj marketinga, spletne televizije, medsebojna interakcija, Kvalitativno raziskovanje, Poslovna uspešnost, totalne institucije, avtentičnost, marketinške raziskave, zagonska podjetja, Okoljevarstveno trženje, Trajnostni razvoj, Raziskave trga, Čustva, Družbena omrežja, Kakovost, Knjižnične storitve, Mestna knjižnica Kranj, Analize, medorganizacijski marketing, kakovost, čustvena navezanost, Zaupanje, Storitve, Vladna politika, Komuniciranje, procesiranje informacij, hibridna sporočila, LibQUAL+, tržna usmerjenost, etični odtis, individualna odgovornost, turistične agencije, opolnomočenje turistov, emocionalna zavezanost, učinkovito komuniciranje, medfunkcijski timi, mednarodni marketing, avstrijske banke, tuji trgi, etična potrošnja, oblačila, kulturno okolje, nizke cene, spletno oglaševanje, Napovedovanje, Nagrade, počasna moda, spremembe., covid-19, zaposleni, potrošništvo, transparentna proizvodnja., Okoljska ozaveščenost potrošnikov, komunikacijska strategija družbenih omrežij, mediatizacija, družbeno odgovorno ravnanje, podjetje, humorni apel, zeleno oglaševanje, DOP oglaševanje, ironični apel., trajnostno vedenje potrošnika, ugled, socialno kognitivna teorija, samoučinkovitost, majhna in srednja podjetja, MSP, blagovna znamka, korporacije., megatrend, tradicija, organska kozmetika za osebno nego, zelen življenjski slog, zelena nakupna intenca, zeleno nakupno vedenje, dimenzija šibke-močne trajnosti, trajnostni razvoj, segmentacija, motivacija, Covid-19, sprememba vedenja, Motivacija potrošnika, korporacijska trajnost, model COBRA, teorija rab in zadovoljitev, povezave med posameznikovo osebnostjo in blagovno znamko, navezanost, vključenost sledilcev na družbenih omrežjih, spletna družbena omrežja, soustvarjanje vrednosti, Facebook, vključenost sledilcev., stališča potrošnikov, potrošniška izkušnja, vsekanalni marketing, vrednost znamke, Carroll, spletne uporabniške ocene, teorija načrtovanega vedenja, spletno nakupovanje, informativnost vsebine, foto in video gradivo, dezinformacije, marketing, racionalnost in objektivnost vsebine, nakupne namere potrošnikov, družbena odgovornost podjetja, marketinška usmerjenost, MSP (majhna in srednje velika podjetja), idealna in dejanska samopodoba, podjetniška marketinška usmerjenost, podjetništvo, nostalgično oglaševanje, nostalgija, zaznana vrednost, zadovoljstvo z blagovno znamko, skladnost samopodobe z blagovno znamko, emocionalna zaznana vrednost, pretekle nakupne izkušnje, družbeno odgovorne prakse podjetja, družbena zaznana vrednost, funkcionalna zaznana vrednost, emocionalna navezanost, luksuzne znamke, vpliv, podoba države izvora, zaznana kakovost, ponovna izbira, kakovost animacije, zadovoljstvo potrošnika, trajnostna poraba, trajnostni porabnik, mladostniki, digitalni vplivnež, nakupovanje brez embalaže, porabniki, uporabniška izkušnja., standardizacija, slogan, družbeni vplivi, adaptacija, oglaševanje na družbenih omrežjih, storitveno okolje, Storitvena znamka, odnos do znamke, oznamčene vsebine, YouTube kanal NekiNeki, piramida družbene odgovornosti, percepcija potrošnikov, vodje tržne znamke, Social responsibility of business enterprises, Vrednote, Odnosi s strankami, Trženje na podlagi odnosov, Values, upravljanje tržne znamke, Digitalizacija, strategija, pritožniki, ravnanje s pritožbami, znamčenje s pomočjo digitalnih vplivnežev, varstvo osebnih podatkov, komunikacijski cilji, učinkovitost, Effie, pričakovanja, zeleno vedenje potrošnikov, kredibilnost vira sporočila, vrednost sporočil, zaupanje v objave in sporočila, soustvarjanje, alternativni turizem, poročni načrtovalec, načrtovanje porok, edinstvena porabniška izkušnja, vplivneži, marketinško komuniciranje, prehranske dobavne verige, dobavne verige, podoba blagovne znake, znanje, spletne promocijske aktivnosti, ki vplivajo na vpis, dejavniki, pomembni viri informacij, preference milenijcev, milenijci, stališče potrošnika do podjetja, stališče potrošnika do komuniciranja o DOP, strategije zmanjševanja zmede, pričakovanja potrošnika o DOP, skladnost osebnih vrednot z DOP, zeleno bogastvo znamke, zeleni marketing, zaznan motiv za DOP., maksimizacijski stil odločanja, paradoks izbire, identifikacija s skupino, identifikacija z znamko, organizacija dogodka, rivalstva med blagovnimi znamkami, iPhone, zmeda prevelike izbire, zmeda potrošnika, Android, turistične kmetije