Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Katja Lozar Manfreda

Vseh ključnih besed je 74, ki se skupaj pojavijo 94 krat.
9 ključnih besed (12.16 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 29 krat (30.85 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
7x24.14%Magistrske naloge, Spletne ankete
3x10.34%Družboslovno raziskovanje
2x6.9%Diplomska dela, kvaliteta podatkov, parapodatki, kakovost podatkov, Vrednotenje, Metodologija
1xSpletni vprašalniki, kakovost anket, neodgovor, matrična vprašanja, Internet, Študentje, kakovost anketnih podatkov, digitalne kompetence, neodgovor spremenljivke, Komunikacijska tehnologija, družboslovna informatika, študij družboslovne informatike, Informacijska tehnologija, motiviranost anketirancev, analiza preživetja, Coxov model, neodgovor na anketno vprašanje, teorija odgovora na postavko, spletni paneli, digitalna knjižnica, dejavniki, prekinitev anketiranja, spletne skupnosti, študenti, zaposlitev, Pametni telefoni, razpoloženje, etični standardi, srednja kvadratna napaka, kombinirani načini anketiranja, napaka neodgovora, Vedenje potrošnikov, pametni telefon, učinki naprave, razlika med pametnim telefonom/tablico in računalnikom, spletne ankete, testiranje vprašalnikov, kognitivni intervju., hevristična analiza, spletno anketiranje, regresijska analiza, čas, spletni panel, družbeno-demografske lastnosti, spol, izobrazba, starost, neodgovori, zgodnji in pozni respondenti, družboslovni podatki, spletne poizvedbe, nakupna intenca, Blagovne znamke, spletna anketa, učinek naprave, Spletni iskalniki, Digitalni razkorak, Vzorčenje (statistika), Študije primerov, Empirični podatki, terensko anketiranje, unipolarna lestvica odgovorov, Telefonske ankete, bipolarna lestvica odgovorov, mobilne naprave