Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Samo Pavlin

Vseh ključnih besed je 80, ki se skupaj pojavijo 96 krat.
11 ključnih besed (13.75 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 27 krat (28.13 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
4x14.81%kompetence, Diplomska dela
3x11.11%Magistrske naloge
2x7.41%Izobraževanje, usposabljanje, privlačnost delodajalca, Kadrovska politika, kompetenčni profil, znamka delodajalca, Poklicni razvoj, motivacija.
1xDelo, karierna sidra, medsebojna interakcija, temperament, Učenje, Poklicna izbira, poklicni interesi, karierno svetovanje, karierna orientacija, Srednješolsko izobraževanje, Svetovanje, izobraževalni sistem, Organizacijsko vedenje, situacijsko učenje, kariera, kompetenčni profili, razredni učitelj, zdravniki, košarkarski trenerji, Slovenija, metalurgi, deficitarni poklici, poklicna orientacija, družinska medicina, zdravstvo, Zaupanje, Socialni kapital (sociologija), karierni razvoj, Zaposleni, kadrovske agencije, Agencije za posredovanje dela, Selekcija, Osebnost, učinkovitost pri delu, razvoj kompetenc, izobraževanje, ženske., kompetenčni model, ugled delodajalca, korporativno komuniciranje, prijava za delo., usklajevanje delovnega in zasebnega življenja, prosti čas, pomanjkanje kadra, obljuba znamke delodajalca, atributi znamke delodajalca, rudarstvo, pridobivanje kadrov, Ključne besede: stres na delovnem mestu, usposabljanje in razvoj zaposlenih, organizacijsko komuniciranje, interna komuniciranja, Timsko delo, menedžer človeških virov, fleksibilnost., Delovno okolje, upravljanje človeških virov, ključne kompetence, zadovoljstvo pri delu, zaposlovanje, trg dela, prenos znanja, Znanje, delovna uspešnost, avtomobilski trg, prodajalec, agencija za zaposlovanje, Agencijski delavec, Podjetja