Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Franc Forstnerič

Vseh ključnih besed je 37, ki se skupaj pojavijo 45 krat.
4 ključnih besed (10.81 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 12 krat (26.67 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
4x33.33%kompleksne mnogoterosti, matematika
2x16.67%Riemannove ploskve, Kobayashijeva hiperboličnost
1xseveral complex variables, Fatou-Bieberbach domain, entropy, complex dynamics, long ▫$\mathbb{C}^n$▫, limit sets, polynomials, Brodyjeva hiperboličnost, divizor, prvi Chernov razred, Grothendieckova grupa, holomorfne preslikave, kohomologija, snopi, koherentnost, Stein manifolds, dvodimenzionalna oblika, Cauchyjeva formula, Poissonova formula, Schwarzova lema, lastnost povprečne vrednosti, princip maksimuma, holomorfne funkcije, harmonične funkcije, hiperbolične vložitve, lastnost gostote, prave preslikave, hiperravnine, polinomske lemniskate, prstni odtisi, holomorfni avtomorfizmi, Koras-Russelova kubična mnogoterost, holomorphic functions