Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Erna Žgur

Vseh ključnih besed je 101, ki se skupaj pojavijo 115 krat.
12 ključnih besed (11.88 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 26 krat (22.61 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
3x11.54%stres, samostojnost
2x7.69%predšolsko obdobje, čustvena izčrpanost, depersonalizacija, prilagojeni program za predšolske otroke, zgodnja obravnava, matere, sprostitvene tehnike, zmerne motnje v duševnem razvoju, stališča, fina motorika
1xrazvojni oddelek, prilagojen program za predšolske otroke, možnost izbire, prehranjevanje, počitek, soudeležba, rutinske dejavnosti, vrtec, prilagojen program VIZ z NIS, učenci z lažjo motnjo v duševnem razvoju, prednosti in slabosti, kombiniran pouk, soočanje z diagnozo, učenci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju, strokovni delavci, osnovna šola, cistična fibroza, smernice, branje, uporabna vedenjska analiza, otroci z avtističnimi motnjami, aplikativna vedenjska analiza, avtistične motnje, lokalna skupnost, starši, zavodi za varstvo in usposabljanje oseb s posebnimi potrebami, primanjkljaji na posameznih področjih učenja, prosti čas, otroci z motnjami v duševnem razvoju, osebna izpopolnitev, stigma, možnosti zaposlovanja, specialni in rehabilitacijski pedagogi, sindrom poklicnega izgorevanja, čuječnost, pomočnice vzgojiteljic, osebna izpolnitev, strategije spoprijemanja, zaposljivost, otrok s cerebralno paralizo, prostorski in materialni pogoji, prepričanje v lastno učinkovitost, vzgojiteljice, podaljšano bivanje, poletni tabori, spremljevalci otrok, individualiziran program, Aspergerjev sindrom, prostovoljstvo, mladi, terapevtsko jahanje, sodelovanje v društvih, terapevtske kolonije, Sonček - Zveza društev za cerebralno paralizo, motnje v duševnem razvoju, zaposlitvene panoge, kompetence, posebni program vzgoje in izobraževanja, starševstvo, odraslost, diagnoza, izvajalci, spolnost, osebe z motnjami v duševnem razvoju, predšolski otroci s posebnimi potrebami, osebe s posebnimi potrebami, konji, zmerna motnja v duševnem razvoju, praktične spretnosti, prilagojen program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom, lažje motnje v duševnem razvoju, zadovoljstvo staršev, spodbujanje samostojnosti, joga, ustvarjalni gib, podpora staršem, prenatalna in postnatalna diagnoza, funkcionalna pismenost, kakovost življenja, motnja v duševnem razvoju, otrok s posebnimi potrebami, programi, ravnotežje, prostovoljsko delo, odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju, bivanje doma, institucija, varstveno-delovni center, masaža za otroke