Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Jerneja Pavlin

Vseh ključnih besed je 69, ki se skupaj pojavijo 99 krat.
10 ključnih besed (14.49 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 40 krat (40.4 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
12x30%naravoslovje in tehnika
7x17.5%spoznavanje okolja
5x12.5%didaktične igre
3x7.5%fizika, pouk na prostem
2x5%naravoslovje, eksperimentalno delo, predmet naravoslovje in tehnika, učenje z raziskovanjem, znanje učencev
1xnačrtovanje zastavljanja vprašanj, tradicionalni pouk, epidemija, tradicionalni pristop, utelešena kognicija, učna metoda, Gibanje Zemlje, fizika in naravoslovje v osnovni šoli, poučevanje, skupinsko delo, strukturirano opazovanje, osnovna šola, izobraževalni videoposnetki, učenje z vrstniško razlago, »peer instruction«, sveče, aktivno učenje, analiza učbeniških gradiv, vsebinsko in jezikovno integrirano učenje, gorenje, angleščina kot tuji jezik, izkušnje, informacijsko-komunikacijska tehnologija, mnenje učencev, fizikalne in kemijske vsebine, hidrogeli, dejavnosti učitelja, poskusi, pandemija covid-19, Covid 19, poučevanje na daljavo, informacijsko komunikacijska tehnologija, učitelji, gibanje, sile, znanje, sodobni pristopi poučevanja, posodobljena Bloomova taksonomija, vrste ocenjevanja, elektrika, odzivi, sodelovanje, počutje, zanimive naravoslovne vsebine, notranja motivacija, stališča prihodnjih učiteljev, svetloba, stališča učencev, ocenjevanje, vidik učencev, izobraževanje na daljavo, preverjanje znanja, šolanje na daljavo, toplota, situacijski interes, temperatura, srednja šola, pandemija COVID-19, dejavnosti učencev