Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Nataša Zrim Martinjak

Vseh ključnih besed je 94, ki se skupaj pojavijo 106 krat.
8 ključnih besed (8.51 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 20 krat (18.87 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
5x25%mladostniki
3x15%vzgojni zavodi
2x10%dejavniki tveganja, vzgojitelji, stanovanjska skupina, vzgojni zavod, samopoškodbeno vedenje, čustvene in vedenjske težave
1xdružina, girls, nasilje v družini, metoda dela s pomočjo živali, odrasle osebe z avtističnimi motnjami, aktivnosti s pomočjo psa, disfunkcionalna družina, odgovornost, terapija, aktivnosti, samostojnost, rejništvo, metoda dela, pedagoško-terapevtsko jahanje, socialno življenje, otroci alkoholikov, odrasli s posebnimi potrebami, voltižiranje, telo, odrasli, prijateljstvo, vrstniki, ustrezen pristop, čustvene in vedenjske težave otrok, socialni pedagog, vzgojna služba, intervizija, supervizija, fenomeni podtalnega delovanja, timsko sodelovanje, socialne veščine, terapija s psom, slovenska osnovna šola, otroci tujci iz zahodnih držav, prehod v odraslost, avtistične motnje, Britanska mednarodna šola v Ljubljani, vključevanje v družbo, socialna pedagogika, izven-družinske vzgojne institucije, vzgoja po družinskem modelu, status v družbi, socialni odnosi, predstave o ljubezni, odzivanje vzgojiteljev, doživljanje vzgojiteljev, Vzgojni dom Veržej, čustvovanje, podpora vzgojiteljem, didaktični pripomoček, socialno ogroženi otroci, socialne kompetence, lego kocke, vseživljenjska karierna orientacija, svetovalni delavci, avtizem, osnovna šola, otroci in mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi težavami, psihoaktivne substance, modalni model, brezposelnost, program poklicne orientacije, poklicna orientacija, opolnomočenje, terapija z lego kockami, zavod za prestajanje kazni zapora, mladi, mediji, vzgojiteljska soba, stanovanjske skupine, partnerski odnosi, epidemija COVID-19, čustvene in vedenjske težave/motnje, vrednote, prijatelji, pomoč pri žalovanju, čustva, aplikacija programa v slovenski prostor, psi, programi vzgoje psov, vzgojni stil, vzgoja, premeščanje otrok oziroma mladostnikov iz rejniške družine v vzgojni zavod, evropska begunska kriza, otroci s čustveno vedenjskimi motnjami in težavami, poinstitucionalna podpora