Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Iztok Lebar Bajec

Vseh ključnih besed je 185, ki se skupaj pojavijo 303 krat.
39 ključnih besed (21.08 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 157 krat (51.82 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
18x11.46%računalništvo, diplomske naloge
10x6.37%računalništvo in informatika
9x5.73%univerzitetni študij, visokošolski strokovni študij
8x5.1%skupinsko vedenje, simulacija
7x4.46%umetno življenje
5x3.18%mehka logika
4x2.55%genetski algoritmi
3x1.91%CUDA, računalniška grafika, algoritem
2x1.27%računalniške igre, generiranje glasbenih sekvenc, OpenCV, model avtonomnih agentov, jata rib, MIDI, obkoljevanje, računalniški vid, GPE procesiranje, Qt, C++, ocenjevanje glasbenih sekvenc, glasba, odziv na plenilca, kvantni celični avtomati, ostrenje, evolucija, struktura, aplikacija, igre, procesiranje, mehčanje, simuliranje črede ovc, mehko procesiranje, čredenje, mehka inferenca
1xdetekcija dlani, lokalni Gaborjevi binarni vzorci, sledenje rok, sledenje prstov, aktivni videzni model, OpenNI, orodje OpenFrameworks, prepoznavanje gest, NiTE, teorija vrst, model, k-najbližjih sosedov, k-najbližjih sosedov., diskretna simulacija, avtomatizirano skladišče, klasifikacija obraznih izrazov, prepoznava emocij, strežni sistemi, aktivni oblikovni model, trojiška logika, zmogljivost podatkovnega strežnika, spremljanje izvajanja poizvedb, poslovna poročila, multicast, EURDEP, sevanje, analiza objektov, ptice, avtonomni agenti, jedrska nesreča, unicast, broadcast, animat, hranilno polje, hranjenje, jata, mehko modeliranje, Linux, IGMP, vohljanje, jedro, segmentacija, digitalna obdelava slik, reverzibilnost, Toffolijeva vrata, segrevanje, vzdrževanje temperature, kvantni celični avtomat, skladišče, 3D, grafika, vizualizacija, prihajanje, zaznavanje okolja, snemanje, barve, digitalne kamere, video montaža, video produkcija, video visoke ločljivosti, prstna abeceda, ujemanje s predlogo, klasifikacija, Kinect, poenostavljena aerodinamika, OpenGL, skeletna animacija, inverzna kinematika, proceduralna generacija, Android, pametni telefon, spodbujevano učenje, odnos plenilec-plen, uporabniški vmesnik, lov, sprehajanje, plenjenje, klic na pomoč, sestrski klic, simulacija plenjenja živali, interakcija plenilec-plen, avtocesta, menjava pasov, čas vožnje, preiskovalni, genetski, taktike napada, vpliv habitata, animacija, globalno osvetljevanje, direktno osvetljevanje, kulturna dediščina, voksel, 3D grafika, simulacija tekočin, qwertz, tipkovnica, razporeditev, slovenˇsˇcina, Carpalx, Colemak, qwerty, Dvorak, DSK, alarm, zdravstvo, standardi, informacijsko komunikacijska tehnologija, proceduralni, generator dreves, zakonodaja, oskrbovana stanovanja, model obnašanja, navidezna resničnost, interakcija v navideznem okolju, prostorska kolonizacija, konveksna lupina, taktike napada., fotogrametrija, PD, napad plenilca, režimi vedenja, optimizacija, Jata ptic, adaptivni model vedenja, čreda, ovčar, altruizem, preživetje, skupine, vzporednost, zmogljivost mobilnih naprav, dom starejših, realno-časovna grafika, mobilni splet, obnašanje, umetno izobilje, dinamično nanašanje tekstur, GPE, ovca, rast koral, termična erozija, proceduralno, generiranje terena, hidravlična erozija, SPD