Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Alojzija Zupan Sosič

Vseh ključnih besed je 172, ki se skupaj pojavijo 239 krat.
20 ključnih besed (11.63 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 87 krat (36.4 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
17x19.54%slovenska književnost
11x12.64%roman
9x10.34%sodobni slovenski roman
8x9.2%diplomsko delo
5x5.75%primerjalne študije
4x4.6%feminizem, bolonjske diplome
3x3.45%ljubezen, literarni liki, bolonjski magisteriji
2x2.3%doktorsko delo, erotika, avtobiografskost, sodobni roman, narava, ženska, nezanesljivi pripovedovalec, slovenski roman, 21. st., spolna identiteta
1xnovi ateizem, vojni roman, literarna oseba, češka književnost, tematologija, ameriška književnost, razvojni roman, zgodovinski roman, ateizem, antiateizem, spolni stereotipi, lokalna motivika, družbeno kritična tematika, rudarska motivika, magistrska dela, latinskoameriška književnost, literarne študije, magični realizem, fantastika, sodobni evropski roman, moderizem, študije spolov, odnosi med spoloma, ženske, angleška književnost, francoska književnost, ironija, simbolika, homoerotika, literatura in religija, stigma, govorni položaji, fiktivni dialog, govorna blokada, konverzacija, pasivnost, Pastorala, Amerika, Stari pil, Volčje noči, branje, zvočna knjiga, homoerotična motivika, transspolna motivika, literatura margine, homoerotična književnost, Óštrigéca, recepcija, poslušanje, Marjan Tomšič, Proces, Grad, senegalska književnost, družbeni stereotipi, spolne vloge, afriške književnosti, postkolonializem, transfobija, sterotipi, diskriminacija, sodobni slvoenski roman, marginalci, motiv matere, motiv hčere, nemški roman, sodobna slovenska književnost, ženski literarni liki, travma, otroška travma, literarne osebe, homofobija, ekokritika, skupnost, branje., Gojmir Polajnar, Družinske parabole, iskanje smisla, dvom, večno vračanje, volja do moči, pokrajinska fantastika, David Leavitt, Družinski ples, problemski roman, motnje hranjenja, Debeluška, mladinski roman, mladinska književnost, homoseksualnost, kratka zgodba, medbesedilnost, nihilizem, nadčlovek, modificirani tradicionalni roman, antiutopija, posilstvo, Ključne besede: sodobni roman, Da me je strah?, subpolitika, kontrakultura, Prišleki, spolna zloraba, spolno nasilje v vojni., Meta, ženska v slovenskem filmu, filozofija v literaturi, Samorastniki, novela, Prežihov Voranc, Igor Pretnar, slovenski film, Punčka v ogledalu, Zamrznjeni dekleti, vloga matere, odnos mati – hči, karakterizacija, Človek na obeh straneh stene, Tujec, eksistencializem, Albert Camus, Zorko Simčič, primerjalna analiza, družinski odnosi, živali, ljudje, literarni motivi, 20. st., subkultura, mati in hči, literatura in okolje, kanadska književnost, zaljubljenost, evropska književnost, avtobiografija, Dominik Smole, Vlado Žabot, stereotipi, tradicionalne podobe ženskosti, Zofka Kveder, lik matere in žene, ženska identiteta, Jasna Blažič, (pra)nagoni, vloga ženske, vloga moškega, položaj otroka, družinska pluralizacija, družina, etika, spolnost, zapuščina, literarne teme