Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Andreja Hočevar

Vseh ključnih besed je 116, ki se skupaj pojavijo 214 krat.
25 ključnih besed (21.55 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 123 krat (57.48 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
19x15.45%diplomska dela
15x12.2%pedagogika
14x11.38%pedagoška metodologija
10x8.13%predšolska pedagogika
7x5.69%vrtec
6x4.88%specialna pedagogika, vrtci
5x4.07%otroci s posebnimi potrebami, integracija
3x2.44%predšolski otroci, diplomsko delo, kurikulum, andragogika
2x1.63%študija primera, vzgojiteljice, vzgoja, spolni stereotipi, izobraževanje vzgojiteljic, starši, slabovidni, slepi, sodelovanje, družina, prikriti kurikulum, otroci
1xspolna vzgoja, predšolska vzgoja, pedagoška sociologija, družinska vzgoja, vrtec Montessori, javni vrtec, pedagoški govor, sporazumevnaje, slovensščina, družine, pootročeni govor, branje, vrstniki, strokovni delavci, odzivi, moteče vedenje predšolskih otrok, epilepsija, formalni postopek, profesionalni razvoj, vzgojitelji, vseživljenjsko izobraževanje, pravni okvir, gluhi, športna društva, kulturna društva, zgodovina izobraževanja odraslih, zgodnje učenje tujega jezika, Žalec, slovenščina, zasebni vrtci, komunikacijske strategije, sporazumevanje, sporočanje, tuji jezik, materinščina, otroška igra, avtizem, komunikacija, naglušni, portfolio, skladenjska raven, inkluzija, govorne motnje, koherentnost, oblike, znaki in posledice nasilja nad otrokom, družinska pluralizacija, profesionalni razvoj., kakovost v vrtcih, slikanica, vloga ženske, vloga moškega, šola, medvrstniško nasilje, sodobni slovenski roman, položaj otroka, strokovne delavke vrtca, Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje, spol, delitev gospodinjskih opravil, prilagoditve muzejev in galerij, delo muzejskega pedagoga, družinske delavnice, muzejska pedagogika, Vladimir Propp, pravljice, spolne vloge, preventivni programi za preprečevanje medvrstniškega nasilja, stališča učencev o medvrstniškem nasilju, spletno nasilje, multipla skleroza, ciljne skupine, vseživljenjsko učenje, programi izobraževanja in usposabljanja, kohezivnost, slabovidni otroci, slepi otroci, strokovna priporočila, pripovedovanje, neformalno izobraževanje, nasilje nad otrokom v družini, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana – enota Dom, pripovedovanje zgodb v različnih pogojih, bolonjska magistrska dela, magistrska dela, Center za usposabljanje, mladostniki z lažjo in zmerno motnjo v duševnem razvoju, Facebook, govorni razvoj, socialna integracija, obiskovalci kulturnih ustanov kot potrošniki