Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Mojca Juriševič

Vseh ključnih besed je 100, ki se skupaj pojavijo 120 krat.
12 ključnih besed (12 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 32 krat (26.67 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
5x15.63%nadarjeni učenci
4x12.5%učna uspešnost
3x9.38%učne strategije, testna anksioznost, učna motivacija
2x6.25%medosebni odnosi, osnovna šola, naravoslovni predmeti, razlike med spoloma, povratna informacija, ustvarjalnost, učna samopodoba
1xodnos, individualiziran program, modelno učenje, hiperaktivnost, teorije učenja, poučevanje, didaktične igre, učenci osnovne šole, individualizacija, socialni razvoj, introvertiranost, otroci s posebnimi potrebami, samoocena učenja, atribucije za učno uspešnost, oblike dela, čustveni razvoj, strah pred živalmi, diferenciacija, vloga socialnega pedagoga, komunikacija, družina, dom, eksperimetiranje, učenje, konstruktivizem, samoregulacija, participacija, odkrivanje nadarjenih, kviz, prepoznavanje nadarjenih, spolne razlike, nebesedna sporočila, nadarjen otrok, preverjanje in ocenjevanje znanja biologije, otrokove potrebe, starši nadarjenih otrok, teorija samoodločanja, socialna prilagojenost, osnovnošolski učitelji, nebesedna komunikacija, zbranost, socialna sprejetost, sošolci, znanje, kemijsko izobraževanje, Basadurjev model, strokovna samopodoba, bralna samopodoba, orientacija k zmagi, lestvica za merjenje učiteljeve učinkovitosti, nadarjenost, preverjanje in ocenjevanje znanja, težave nadarjenih učencev, socialna vključenost, orientacija k cilju, tekmovalnost, strategije zapisovanja, učenec, samoregulacija učenja, razredna klima, agresivno vedenje, romski učenci, Romi, socialna samopodoba, odnos do šole in učenja, učiteljeva interakcija, Wubbelsov model, empatičnost, sistematičnost, preverjanje znanja, OLNAD07, srednja šola, glasbena nadarjenost, učitelji glasbene umetnosti, prepoznavanje glasbene nadarjenosti, glasbeni razvoj, RPM - Ravenove progresivne matrice, TTCT - Torranceov test ustvarjalnega mišljenja, učenci tekmovalci, osnovnošolska tekmovanja, družbeni lepotni ideal, adolescenca, bralna pismenost, anksioznost pri pouku tujega jezika, EPoC - Test za oceno ustvarjalnega potenciala, ustvarjalni potencial, učenje angleščine kot tujega jezika, 1. in 2. vzgojno-izobraževalno obdobje osnovne šole