Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

MSc theses (4)

 1. Aleksandra Zamljen: Določevanje kinetike adsorpcije in desorpcije vodika na platinskem katalizatorju
 2. David Simonič: Izboljšanje oksidacijske odpornosti volframovega kompozita s karbidnimi vključki z dodatkom kroma in itrija
 3. Katarina Žiberna: Feroelektrična domenska struktura piezoelektrične trdne raztopine BiFeO3-SrTiO3
 4. Lia Šibav: Sinteza in karakterizacija produktov mehanokemijske sinteze imidazolatov in tetrahidridoboratov lahkih kovin

Bsc theses (12)

 1. Nina Martinc: Rentgenska praškovna difrakcija livarskih peskov.
 2. Nika Strajnar: Rentgenska praškovna difrakcija šumečih tablet
 3. Nina Pavlovič: Kvalitativna fazna analiza protibolečinskih zdravil z uporabo rentgenske praškovne difrakcije
 4. Klara Šparlek: Analiza tablet za pomivalni stroj z rentgensko praškovno difrakcijo
 5. Diana Ozmec: Rentgenska praškovna difrakcija zdravil proti depresiji
 6. METKA KRIŽAN: Analiza pudrov v prahu z rentgensko praškovno difrakcijo
 7. Teja Bele: Rentgenska praškovna difrakcija prehranskih dopolnil
 8. Aleksandra Zamljen: Sinteza in karakterizacija cinkovega imidazolatnega ogrodja ZIF-8
 9. Eva Terkaj: Identifikacija kristaliničnih snovi v kremah za sončenje z rentgensko praškovno difrakcijo
 10. David Dragan: Vpliv sinteznih parametrov na velikost kristalov zeolita P: sinteza in strukturna karakterizacija
 11. Teja Vrščaj: Analiza krem za sončenje z rentgensko praškovno difrakcijo
 12. Tjaša Koželj: Rentgenska praškovna difrakcija protibolečinskih zdravil