Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (2)

 1. Tjaša Plaper: Modularna sestava imunološko aktivnih molekul na osnovi obvitih vijačnic
 2. Maja Meško: Uravnavanje izražanja genov z načrtovanimi transkripcijskimi dejavniki, odvisnimi od kalcijevih ionov

Magistrska dela (9)

 1. Katarina Pusser: Vrednotenje metode za določanje prisotnosti virusa SARS-CoV-2 na osnovi obratne transkripcije in multiple verižne reakcije s polimerazo v različno odvzetih vzorcih sline
 2. Eva Rajh: Optimizacija reakcije RT-LAMP za detekcijo SARS-CoV-2 v slini.
 3. Klavdija Erjavec: Diferenciacija limfocitov T s stresnimi zunajceličnimi vezikli
 4. Barbara Alič: Vpliv lokacije proteina NLRP3 na tvorbo in delovanje inflamasoma
 5. Ernest Šprager: Produkcija in karakterizacija modificiranih oblik proteinskih plinskih veziklov v E. coli
 6. Sanjin Lulić: Optimizacija vezave aktivatorja receptorja TLR9 na peptide s strukturo ovite vijačnice
 7. Sara Kimm Fuhrmann: Priprava in karakterizacija od kalcija odvisnega transkripcijskega dejavnika na osnovi kalmodulina in od kalcija in kalmodulina odvisne protein kinaze II
 8. Petra Dekleva: Sidranje transkripcijskega faktorja NFAT na plazemsko membrano s pomočjo kationskih peptidov
 9. Tina Šimunović: Mehansko občutljiv ionski kanal TRPV6 in prenašalec CorA ter njuna umestitev v transficiranih celicah HEK293T