Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (2)

 1. Tjaša Plaper: Modularna sestava imunološko aktivnih molekul na osnovi obvitih vijačnic
 2. Maja Meško: Uravnavanje izražanja genov z načrtovanimi transkripcijskimi dejavniki, odvisnimi od kalcijevih ionov

Magistrska dela (12)

 1. Eva Rajh: Optimizacija reakcije RT-LAMP za detekcijo SARS-CoV-2 v slini.
 2. Ernest Šprager: Produkcija in karakterizacija modificiranih oblik proteinskih plinskih veziklov v E. coli
 3. Katarina Pusser: Vrednotenje metode za določanje prisotnosti virusa SARS-CoV-2 na osnovi obratne transkripcije in multiple verižne reakcije s polimerazo v različno odvzetih vzorcih sline
 4. Tina Šimunović: Mehansko občutljiv ionski kanal TRPV6 in prenašalec CorA ter njuna umestitev v transficiranih celicah HEK293T
 5. Petra Dekleva: Sidranje transkripcijskega faktorja NFAT na plazemsko membrano s pomočjo kationskih peptidov
 6. Sara Kimm Fuhrmann: Priprava in karakterizacija od kalcija odvisnega transkripcijskega dejavnika na osnovi kalmodulina in od kalcija in kalmodulina odvisne protein kinaze II
 7. Barbara Alič: Vpliv lokacije proteina NLRP3 na tvorbo in delovanje inflamasoma
 8. Klavdija Erjavec: Diferenciacija limfocitov T s stresnimi zunajceličnimi vezikli
 9. Sanjin Lulić: Optimizacija vezave aktivatorja receptorja TLR9 na peptide s strukturo ovite vijačnice
 10. Alenka Kastelic: Priprava od kalcija odvisnega transkripcijskega dejavnika s sintetičnimi dimerizacijskimi domenami na osnovi obvitih vijačnic
 11. Monika Belak: Nadzor celic CAR-T z uporabo destabilizacijskih domen
 12. Nina Varda: Sinteznobiološka orodja v podporo ultrazvočni stimulaciji celic