Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (1)

 1. Glory Mmasetjana Lekganyane: Prevencija najstniških nosečnosti in podpora najstniškim materam v podeželjskem okolju v Sloveniji in v provinci Limpopo v Južni Afriki

Magistrska dela (13)

 1. Ivana Lukić: Otroci izbrisanih
 2. Katarina Bogataj: Mavrične družine v šolah in vrtcih
 3. Matic Podgrajšek: Šport kot vir moči ljudi z intelektualno oviro
 4. Tadeja Šlatau: Doživeti in preživeti mobing na delovnem mestu
 5. Rene Vremec: Vzpostavljanje podporne skupine za slišanje glasov v okviru totalne ustanove
 6. Saša Voršič: OVIRE OSNOVNIH ŠOL PRI POSREDOVANJU INFORMACIJ O ZAZNANEM SUMU NASILJA NAD OTROKOM
 7. Eva Erbežnik: Vpliv epidemije koronavirusa na življenje ljudi z intelektualno oviro v institucionalnem varstvu
 8. Ksenija Bratuš Albreht: Zaposlovanje ljudi z avtizmom: perspektiva delodajalcev
 9. Tina Marš: Delovanje nevladnih organizacij v času izbruha epidemije COVID-19
 10. Ivana Lapajne: Vloga lokalne skupnosti pri reševanju psihosocialnih problemov občanov
 11. Irena Štular Franjković: Potrebe starih ljudi v občini Metlika in možnosti za uvajanje dolgotrajne oskrbe
 12. Tanja Vidmar: Vpliv Zakona o duševnem zdravju na posebne socialno varstvene zavode
 13. Jožica Razpet: Analiza potreb in ovir pri zaposlovanju oseb s težavo v duševnem zdravju

Diplomska dela (61)

 1. Nina Kafol Stojanović: Kompetentnost socialnih delavk, zaposlenih na centrih za socialno delo, za delo z ljudmi s težavami v duševnem zdravju
 2. Maša Pev: Duševno zdravje otrok v rejništvu
 3. Sara Lah: Duševno zdravje mladostnikov v času epidemije Covid-19
 4. Urška Fludernik: Delo socialnih delavk in delavcev na Centru za socialno delo Ljubljana z mladostniki, ki imajo samomorilne misli
 5. Tjaša Hrastnik: Proces okrevanja po razkritju spolne zlorabe v družini
 6. Ema Pipp: Pristopi pri delu z ljudmi, ki slišijo glasove ali imajo druga nenavadna doživetja
 7. Daša Kefer: Bivanje v dislocirani bivalni enoti varstveno delovnega centra
 8. Maja Bostič: Pluralizacija družinskih oblik - izziv za socialno delo?
 9. Polonca Kočnik, Petra Kljakovič: Sodelovanje policije in CSD pri obravnavi nasilja v družini
 10. Nataša Milačak: Duševno zdravje v tiskanih medijih
 11. Marko Potočnik: Neskončna nedelja
 12. Barbara Bogataj: Možnosti zaposlovanja za odrasle osebe z intelektualno oviro
 13. Barbara Volčanšek: Stigmatizaija ljudi s prekomerno telesno težo
 14. Mojca Pišek: Moški in motnje hranjenja
 15. Žiga Planinec: Vrstniško nasilje v osnovnih šolah
 16. Ines Palčič: Življenje s psihofarmaki
 17. Ana Prosen: Življenjske zgodbe ljudi s težavami v duševnem zdravju in njihove strategije preživetja v stiski
 18. Mateja Merkandel: Nasilje v LGBT intimnih partnerskih razmerjih
 19. Anja Koletnik: Družbena konstrukcija telesne samopodobe lezbijk
 20. Taja Borštnar: Moj otrok je gej/lezbijka
 21. Ana Lukežič: Agencija za zaposlovanje oseb s težavami v duševnem zdravju
 22. Marja Koren: Mladinska izmenjava kot primer popolne vključenosti mladih z invalidnostjo
 23. Adelita Cimerman: Nasilje v družini
 24. Tadeja Šlatau: Individualiziran pristop pri okrevanju pri motnjah hranjenja
 25. Janja Slatnar, Špela Vidic: Staranje oseb s posebnimi potrebami
 26. Mateja Pečarič: Vključevanje mladoletnih imigrantov v evropsko družbo
 27. Andreja Pučko: Nasilje nad ženskami v družini
 28. Aleksandra Ilić: Socialno in ekonomsko življenje migrantov iz nekdanje SFRJ v Berlinu pred padcem zidu in po tem
 29. Mira Zebec: Družine in družinski člani s težavami v duševnem zdravju
 30. Natalija Perčić: Nasilje nad ženskami v partnerskih odnosih
 31. Tanja Šket: Korelacija med motnjami hranjenja in zlorabami
 32. Tanja Erjavšek: Odkrivanje in ravnanje s spolnimi zlorabami otrok v vrtcu
 33. Petra Kovačec, Nika Merc: Medijske prezentacije duševnega zdravja v filmih
 34. Ana Flis: Nasilje in osebe, ki povzročajo nasilje
 35. Zoran Sekereš: Ponotranjena homofobija
 36. Mateja Lovrič, Tjaša Rodman: Dnevni delovno terapevtski center Barčica
 37. Ira Preininger, Lučka Tovornik: Socialna mreža in njen vpliv na pogostost hospitalizacije na področju duševnega zdravja
 38. Vesna Babnik: Obravnava nasilja v družini na centru za socialno delo in policiji
 39. Tomaž Škorjanc: Psihosocialni vidik družine, ki ima otroka z Downovim sindromom
 40. Karmen Grivec: Stališča mladih do spolnosti
 41. Špela Bavdaž: Vpliv heteronormativnosti na duševno zdravje istospolno usmerjenih
 42. Arijana Zulić: Bivanjski in ekonomski položaj stanovalcev stanovanjskih skupin socialno-varstvenega zavoda Dutovlje
 43. Janja Tajnikar: Kvaliteta življenja intelektualno oviranih oseb Zavoda Čebela - dnevno varstvo Karitas
 44. Jasmina Pavčnik: Nasilje nad ženskami
 45. Urška Jakob: Materinski dom v avtobiografskih zgodbah žensk
 46. Sonja Kogovšek: Istospolne družine med zanikanjem, nadzorom in podporo
 47. Natalija Škornik: Medijske perspektive socialnega dela
 48. Monika Karlovčec: Uporaba načela krepitev moči pri delu z uporabniki
 49. Senka Pajić: Socialni dejavniki, ki vplivajo na nastanek mladoletniškega prestopništva
 50. Dunja Ficko, Tanja Petrovič: Reprezentacija nasilja v medijih in strpnost do nasilja
 51. Janja Lapanja: Stališče družbe do ljudi s težavami v duševnem zdravju
 52. Vilma Svetičič: Kvaliteta življenja uporabnikov in uporabnic storitev programa Pomoči na domu v Zgornjem Posočju
 53. Tanja Žagar: Ostati sam v "jeseni življenja"
 54. Alenka Feuš: Pritiski lepotnih idealov na ženske
 55. Tatjana Kosi, Svetlana Petrinec: Integracija stanovalcev Zavoda Hrastovec-Trate v lokalno skupnost
 56. Špela Šteblaj: Nasilje nad moškimi
 57. Danica Ćućić: Vsakdanje življenje ljudi, ki uživajo alkohol
 58. Mateja Horvat, Lea Tuhtar: Lokalna scena - izkušnje uživalcev drog v Posavju
 59. Danijela Bratec: Razvijanje storitve institucionalnega varstva - stanovanjskih skupin po meri uporabnika
 60. Miran Čeperković: Vpogled v bivanje v stanovanjski skupini Zavoda Zarja skozi načela normalizacije
 61. Alenka Kekec-Galič: Psihično nasilje na delovnem mestu

Druga dela (1)

 1. Mojca Urek: Lezbične in gejevske družine v Sloveniji: implikacije za socialno delo