Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (1)

 1. Ana Javh: Delitev solastne nepremičnine

MSc theses (29)

 1. Špela Kotar Javornik: Mednarodna pristojnost ter priznanje in izvršitev tujih odločb v preživninskih zadevah
 2. Špela Markočič Skalamera: Brezplačna pravna pomoč v civilnih postopkih
 3. Hana Palčič Vilfan: Teoriji ustanovitve in dejanskega sedeža v luči čezmejnega prenosa statutarnega in dejanskega sedeža družbe v pravu EU
 4. Juš Bočko Kuhar: Prodaja nepremičnin v izvršilnem postopku
 5. Ana Clemente: Dokaz z izvedencem v postopkih za odločanje o varstvu in vzgoji otroka, preživljanju otroka in otrokovih stikih
 6. Urša Brinovec: Norme neposredne uporabe v mednarodnem zasebnem pravu
 7. Larisa Sotošek: Varstvo poslovne skrivnosti v pravdnem postopku
 8. Maša Gerdin: Zavarovanje za pravdne stroške
 9. Neža Strmole: Razlogi za zavrnitev priznanja in izvršitve tuje arbitražne odločbe
 10. Anja Lovka: Uporaba Uredbe Bruselj IIa v slovenski sodni praksi
 11. Saša Jug: Pravice industrijske lastnine v mednarodnem zasebnem pravu
 12. Maja Bucik: Dokaz z izvedencem
 13. Ana Auer: Tehnike mediacije glede na različnost spora.
 14. Iana Skorjanc: vročanje v pravdnem postopku - primerjalnopravni pogled
 15. Nina Turk: Premoženjskopravne posledice sklenitve zakonske zveze in registrirane partnerske skupnosti v mednarodnem zasebnem pravu
 16. Anja Škof: Ustavna procesna jamstva v arbitražnih postopkih
 17. Tajda Venko: Ugovor tretjega v civilnem izvršilnem postopku
 18. Nataša Levstek: Stroški postopka - primerjalnopravni pogled
 19. Anja Drečnik: Neomejenost upnika pri izbiri sredstev izvršbe in primer Vaskrsić proti Sloveniji
 20. Jure Mirtič: Izvršba na delež družbenika : (magistrsko diplomsko delo)
 21. Nina Čeferin: Izčrpanje domačih pravnih sredstev in šestmesečni rok kot merili dopustnosti pritožbe na ESČP
 22. Tea Čebulj: PRIZNANJE IN IZVRŠITEV ODLOČB PO UREDBI BRUSELJ I BIS - SODNA PRAKSA SEU 2010 - 2016
 23. Kaja Grča: Pomen Haaških konvencij v slovenskem mednarodnem zasebnem pravu
 24. Nejc Širec: Izvršba na nematerializirane vrednostne papirje
 25. Pika Pia Šekoranja: Nadomestno materinstvo v mednarodnem zasebnem pravu
 26. Sara Mauser: Uporaba mediacije pri mednarodni ugrabitvi otrok
 27. Vesna Rome: Kvalifikacija v mednarodnem zasebnem pravu
 28. Polona Kveder: Spor majhne vrednosti
 29. ANDRAŽ JANEŽIČ: Pritožbeni razlogi v pravdnem postopku