Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (3)

 1. Katja Klinar: Uporaba toplotnih stikal in toplotnih diod v sistemu s cikličnim spreminjanjem temperature
 2. Luka Lorbek: Matematični model za simulacijo in optimizacijo procesov v parno-kompresijskih hladilnih sistemih
 3. Tjaša Čož: Eksergoekonomska optimizacija sistema daljinskega hlajenja

Magistrska dela (11)

 1. ŽIGA GAZVODA: Analiza dinamike delovanja sistema daljinskega ogrevanja
 2. Urška Erjavec Nagode: Konceptualni sistem digitalne mikrofluidike
 3. Klemen Hvala: Prototipni miniaturni hladilni sistem
 4. Miha Flisek: Zasnova in analiza elektro-hidrodinamskega ventilatorja
 5. Žan Pirc: Primerjalna analiza solarnih hladilnih sistemov
 6. Anja Kuhelj: Vizualizacija tokovnih vzorcev v kapilari hladilnega sistema
 7. Primož Lukanc: Numerična analiza vpliva izolativnih slojev na delovanje aktivnega magnetnega regeneratorja
 8. Matej Car: Nizkotlačna krmiljena črpalka za magnetno hlajenje
 9. Jan Kalizan: Analiza miniaturnega hladilnega sistema na osnovi elastokaloričnega in elektrokaloričnega učinka
 10. Katja Klinar: Termo-magnetna analiza in zasnova magnetne strukture z magnetokaloričnim regeneratorjem
 11. Luka Lorbek: Povečanje učinkovitosti prenosa toplote v kompleksni strukturi uparjalnika

Diplomska dela (20)

 1. Janez Rot: Tankoslojna termoelektrična toplotna stikala
 2. Klemen Žugelj: Zasnova prenosnika toplote za magnetni hladilnik
 3. Florjan Remšak: Triboelektrični nanogenerator
 4. Miha Prinčič: Vrednotenje hlajenja 3D tiskanih tankih reber z bakreno sredico
 5. Marko Klemenc: Zasnova eksperimentalne proge za parametrično analizo delovanja vrtinčnih cevi
 6. Tom Sojer: Magnetno hlajenje s toplotnim stikalom
 7. Žan Hribar: Vpliv recirkuliranih izpušnih plinov na zgorevanje visoko oksigeniranih goriv
 8. Andrej Hvastja: Zasnova in izdelava transparentnega uparjalnika za namene vrednotenja energetske učinkovitosti toplotne črpalke pri različnih delovnih parametrih
 9. Urban Stare: Analiza delovanja vakuumskega sušilnika perila
 10. Valentina Rossi: Razvoj dvojne membranske črpalke
 11. Simon Bogić: Izdelava in testiranje sistema digitalne mikrofluidike
 12. Klemen Bizjak: Eksperimentalna validacija numeričnega modela za prenos toplote skozi ovoj hladilno-zamrzovalnega aparata
 13. Simon Gabrovšek: Analiza in optimizacija učinkovitosti kondenzatorja v sušilnem aparatu
 14. Urška Erjavec: Analiza hlajenja in ogrevanja zraka s termoelektrično toplotno črpalko
 15. Janez Bahovec: Spiralni prenosnik toplote v gospodinjskih aparatih
 16. Urban Bokal: Primerjalna analiza ukrepov za povečanje energijske učinkovitosti sušilnega aparata z električnim grelnikom zraka
 17. Jan Zupanc: Visokofrekvenčno pulziranje kapljevine
 18. Anja Kuhelj: Primerjava cevno-ploščnega in Roll bond uparjalnika v gospodinjskem hladilniku
 19. Domen Škufca: razvoj potnega ventila za odtajevanje hladilnika
 20. Maksim Berjozkin: Zasnova usmernika pretoka za aktivni magnetni regenerator