Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (1)

 1. Jaka Pengov: Narava človeka v pravu - pomen filozofske antropologije za preučevanje prava

Magistrska dela (27)

 1. Nina Cirman: Evtanazija v izbranih pravnih sistemih in religijah
 2. Irma Abdić: Razumevanje pravice do zasebnosti; Poskus pravnoteoretične opredelitve pojma
 3. Aleksej Jankovič: Behaviorizem in sodstvo: vpliv čustev na ravnanja sodnikov
 4. Tim Horvat: Utemeljitev ustavnopravne sposobnosti gospodarskih družb
 5. Lučka Brunec: Pojem in meje odvetniške zasebnosti
 6. Tomo Protner: Pravnofilozofski temelji pravne ureditve intelektualne lastnine
 7. Eva Venier: Tolstojev pogled na pravo
 8. Staš Janežič: Pojmovanje legitimnosti oblasti v vzhodnoazijski tradiciji
 9. Žanin Maloić: Radbruchova formula pred Evropskim sodiščem za človekove pravice
 10. Gaja Ana Pavliha: Etični izzivi odvetništva
 11. Matic Škrinjar: Moralno razumevanje prava
 12. Taja Gorjan: Meje odvetnikove zvestobe do strank
 13. Maja Korimšek: Narava kot pravni subjekt
 14. Una Crnek: Zunanji objektivni videz nepristranskosti v pravosodju
 15. Polona Golob: Med teorijo in fikcijo: etika pravniških poklicev skozi prizmo literature
 16. Maja Mohor: Politična vzdržnost sodnika in sodniška etika
 17. Irena Vujasinović: Ustavnopravni vidiki odvetniškega dela
 18. Ljubica Stojmenović: TRK PRAVNIH KULTUR Soočenje islamske in evropske pravne kulture na primeru pravic žensk
 19. Katja Starman: Porotno sojenje v primerjalnopravni perspektivi: učinkovita participacija javnosti v zatonu
 20. Andraž Pokorn: Vloga sodniškega odločanja v modernih common law sistemih
 21. Daniel Ogrizek: Pojem socialne države
 22. Armin Kanalec: Odvetnikove etične dolžnosti do sodišča
 23. Manja Skočir: Paternalizem in moralizem v pravu
 24. Katja Gabrovšek: Teza o ločenosti med pravom in moralo
 25. Nika Devetak: Pravno urejanje prehrane v judovskem pravu
 26. Eva Dolinšek: Pravo in čustva
 27. Rok Jan Špiletič: Naravno pravo danes; Kritika temeljnih naziranj naravnopravne šole Johna Finnisa

Diplomska dela (1)

 1. Miha Zaletel: Pravo z zornega kota queer teorije