Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (13)

 1. Peter Preglej: Gender and Decision-Making
 2. Mateja Ramšak: Izzivi socialnega podjetništva v Sloveniji
 3. Tinka Slapničar: Zadovoljstvo staršev z usklajenostjo dela in družinskega življenja
 4. Teja Juvan: Primerjalna analiza družinskih politik in njihovih učinkov v državah EU
 5. Cirila Rozman: Privatizacija na področju predšolske vzgoje in varstva
 6. Severina Gliha: Primerjalna analiza kakovosti javnega in zasebnih vrtcev s koncesijo v Občini Grosuplje
 7. Klemen Kotnik: Analiza pogojev za izvajanje športnih programov, ki niso del rednega pouka v osnovni šoli
 8. Janja Kaker: Realnosti steklenega stropa
 9. Brina Knez: Prostovoljstvo v zavarovanih območjih narave
 10. Anita Mirjanić: Feminizacija učiteljskega poklica v osnovni šoli
 11. Petra Redelonghi: "Časovni kredit"
 12. Nina Šimenc: Vrednotenje javnih politik za soočanje z demografskimi spremembami v Sloveniji
 13. Jerneja Fišer: Analiza možnosti in načinov za skupno upravljanje športnih društev

Diplomska dela (12)

 1. Evita Petrovčič: Izzivi upravljanja Pionirskega doma – Centra za kulturo mladih
 2. Zala Vehar: Razvoj in izzivi socialnih podjetij v Sloveniji
 3. Manca Marinič: Vloga zasebnih neprofitnih organizacij pri naslavljanju problema osamljenosti starostnikov v Sloveniji
 4. Teja Malovrh: Primerjava delovnega mesta in plačnih razredov med pomočnicami vzgojiteljic in vzgojiteljicami
 5. Barbara Ozimek: Primerjalna analiza ukrepov družinske politike na področju usklajevanja dela in družinskega življenja v Sloveniji in na Češkem
 6. Tadej Poljanšek: Potencial socialnega podjetništva pri razbremenitvi socialne države v Sloveniji
 7. Tina Kašca: Rekrutacija prostovoljcev v zasebnih neprofitnih organizacijah
 8. Polonca Stržinar: Neprofitno-volonterske organizacije v občini Gorenja vas - Poljane med preteklostjo in prihodnostjo
 9. Tea Vizjak: Ženske na vrhu
 10. Manca Lavrin: Nevladne organizacije za pomoč socialno ogroženim otrokom
 11. Tea Petančič: Krajši delovni čas zaradi starševstva
 12. Tjaša Urbanč: Vpeljava spolnih kvot v slovensko gospodarstvo po zgledu Norveške

Druga dela (14)

 1. Agnes Leu, Valentina Hlebec, Tatjana Rakar, Tjaša Hudobivnik: Cross-national analysis of legislation, policy and service frameworks for adolescent young carers in Europe
 2. Quality of life in COVID-19 pandemic
 3. Tatjana Rakar, Heejung Chung, Katharina Zimmermann, Mi Ah Schøyen, Maša Filipovič Hrast: What and whom are family policies for?
 4. Maša Filipovič Hrast, Valentina Hlebec, Tatjana Rakar: Sustainable care in a familialist regime
 5. Tatjana Rakar, Tomaž Deželan: Opolnomočenje civilnodružbenih organizacij v Sloveniji
 6. Tatjana Rakar, Ružica Boškić, Metka Kuhar: Družinski centri v različnih sistemih blaginje
 7. Ružica Boškić, Tatjana Rakar, Metka Kuhar, Mateja Nagode: Potrebe sodobnih družin in državni vidik družinskih centrov v Sloveniji
 8. Zinka Kolarič, Tatjana Rakar: The role of civil society organisations in the service provision and governance in the framework of the Slovene welfare system
 9. Tatjana Rakar: State policies toward confessional schools in Slovenia and their development
 10. Marjan Smrke, Tatjana Rakar: Religious education in Slovenia
 11. Tatjana Rakar: Explaining differences in the development of denominational schools
 12. Zinka Kolarič, Tatjana Rakar, Tomaž Deželan: Introduction to the thematic section
 13. Andreja Črnak-Meglič, Tatjana Rakar: The role of the third sector in the Slovenian welfare system
 14. Tatjana Rakar: Zinka Kolarič, Andreja Črnak-Meglič, Maja Vojnovič: Zasebne neprofitno-volonterske organizacije v mednarodni perspektivi. Ljubljana: Založba FDV, zbirka Politični procesi in inštitucije, 2002, 186 strani