Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (2)

 1. Avdylkader Mucaj: Challenges of Public Enforcement of Competition Law in Kosovo
 2. Dušan Mitrović: Institut cenovnih škarij v konkurenčnem pravu

Magistrska dela (28)

 1. Tamara Boh: Unovčevanje stečajne mase v postopku osebnega stečaja
 2. Eva Jenko: Vzajemno neizpolnjene dvostranske pogodbe v stečajnem postopku
 3. Jure Vozel: Ureditev potrošniških kolektivnih tožb v pravu Evropske unije
 4. Inesa Žigon: Civilna odgovornost ponudnika na Prevozi.org
 5. Ana Furlan: Financiranje kolektivnih tožb s strani tretjih oseb
 6. Manca Gorišek: Analiza izbranih postopkov s kolektivnimi tožbami v Evropski uniji
 7. Eva Jean: Analiza sodnih postopkov ugotavljanja skupnih pripadajočih zemljišč po ZVEtL
 8. Nika Stojković Todorić: Opravljanje dejavnosti oddaje stanovanja v najem v Republiki Sloveniji in izbranih državah članicah EU
 9. MAGDALENA LESKOVAR: PRIMERJALNOPRAVNA ANALIZA UREDITVE PRIDOBITVE IN IZGUBE DRŽAVLJANSTVA V SLOVENIJI IN NA POLJSKEM
 10. Valentina Golobič: Predznamba in zaznamba kot instituta zavarovanja
 11. Urška Polovšak: Zahtevki kupca v primeru napak na blagu, kupljenem na spletu
 12. Domen Brus: Demokratični deficit v Evropski uniji
 13. Tina Pavlović: Ustreznost pravne ureditve varstva osebnih podatkov v digitalni dobi
 14. Marko Ojsteršek: Pravna in ekonomska analiza postopka prisilne poravnave nad družbo Thermana, d. d.
 15. Kaja Zemljič: Razmerje med temeljnimi pravicami in temeljnimi ekonomskimi svoboščinami v pravu EU
 16. Špela Zupančič: Poenostavljena prisilna poravnava: izzivi in problemi v praksi
 17. Ana Bonča: Odškodninska odgovornost države članice za kršitve prava Evropske unije
 18. Miloš Dimitrijević: Prestrukturiranje majhnih družb po slovenski insolvenčnopravni zakonodaji
 19. Špela Krajnc: Analiza instituta preventivnega prestrukturiranja po ZFPPIPP in primernosti slovenske ureditve
 20. Tjaša Geč: Načela pripisovanja odgovornosti za kartelne kršitve v luči razvoja sodne prakse SEU
 21. Maja Petrovič: Odnos med Sodiščem Evropske unije in Evropskim sodiščem za človekove pravice
 22. Petra Cencič: Upravljanje večstanovanjskih stavb
 23. Urška Ušeničnik: Odškodninska odgovornost Evropske unije za ukrepe bail-in: analiza primerov Kotnik in Ledra Advertising
 24. Ines Popović: Prenos hipoteke na novega upnika
 25. Urban Kropivšek: Pravna analiza primera Dieselgate
 26. David Mauhler: Poslovna odškodninska odgovornost
 27. Ana Rangus: Načelo sorazmernosti pri uveljavljanju jamčevalnih zahtevkov
 28. Gašper Kisovec: Prevzem zdravega jedra v stečaju