Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (2)

 1. Aleksandra Žigo Jonozovič: Ohranjanje biotske raznovrstnosti v slovenskem kmetijstvu v luči mednarodne pravne ureditve
 2. Aleksandra Žigo Jonozovič: Ohranjanje biotske raznovrstnosti v slovenskem kmetijstvu v luči mednarodne pravne ureditve

Diplomska dela (3)

 1. Matjaž Koprivc: Uporaba digitalne fotografije v živinoreji
 2. Karolina Lojen: Pregled zgodovinskih virov o slovenski avtohtoni pasmi - štajerska kokoš
 3. Jožica Polajžer: Pravna ureditev zaščite gospodarsko koristnih živali v Sloveniji

Druga dela (45)

 1. Metka Žan Lotrič, Andrej Šalehar, Drago Kompan: Development of Cika cattle breed
 2. Metka Žan Lotrič, Andrej Šalehar, Drago Kompan: Geography of Cika cattle breed
 3. Andrej Šalehar: Slovensko strokovno slovstvo na področju živinoreje in čebelarstva
 4. Klemen Potočnik, Andrej Šalehar, Mojca Simčič, Angela Cividini: Contributions to historical facts on the origin of the Lipizzan horse breed
 5. Andrej Šalehar: Zgodovinski viri o slovenski tradicionalni pasmi ljutomerski kasač do leta 1945
 6. Andrej Šalehar: Zgodovinski viri o medžimurskem konju in konjereji do leta 1945
 7. Andrej Šalehar: 140 let prvega zakona o živinoreji v Sloveniji
 8. Andrej Šalehar: Zgodovinski viri o slovenskih avtohtonih in tradicionalnih pasmah - do leta 1945
 9. Andrej Šalehar, Janez Gregori: Zapisi o kranjski čebeli med leti 1857 in 1879
 10. Andrej Šalehar: Prispevki k bibliografiji
 11. Andrej Šalehar: Slovenski zgodovinski viri o varstvu živali do leta 1945 (pregledni članki tudi po letu 1945)
 12. Andrej Šalehar: Zakonodaja na področju živinoreje za Slovenijo v letih 1740-1945
 13. Andrej Šalehar, Metka Žan Lotrič: Cikasto govedo slovenska avtohtona pasma
 14. Razvoj pasem domačih živali v Sloveniji
 15. Andrej Šalehar: Kranjska klobasa
 16. Andrej Šalehar: Slovenske knjige in tiski s področja čebelarstva
 17. Andrej Šalehar: Slovenske knjige in tiski s področja živinoreje
 18. Andrej Šalehar, Janez Gregori, Hans Jaklitsch, Helena Jaklitsch, Suzana Kordiš: Georg Jurij Jonke - črmošnjiški župnik in kranjski čebelar
 19. Andrej Šalehar: Slovenske čebelarske knjige in tiski do leta 1945
 20. Andrej Šalehar: Kdaj je bila "kranjska čebela" prvič opisana in kdaj prvič zapisana?
 21. Andrej Šalehar: Simpozij
 22. Andrej Šalehar: Publicistična dejavnost čebelarjev družine Rothschütz
 23. Andrej Šalehar: O spodbujanju čebelarstva v 18. stoletju
 24. Andrej Šalehar, Janez Gregori: Knjige o čebelarstvu v Kranjskem knjižnem katalogu iz leta 1797
 25. Andrej Šalehar: "Aus Unterkrain" (Iz Dolenjske) - Bienen-Zeitung (1857)
 26. Andrej Šalehar, Anton Tomec: Pollmanove knjige na policah Čebelarske knjižnice
 27. Andrej Šalehar, Janez Gregori: Nujno potrebujemo čebelarski zakon
 28. Andrej Šalehar, Janez Gregori: 130 let od prvega zakona o čebelarstvu v slovenskem jeziku
 29. Andrej Šalehar, Janez Gregori, Peter Dovč, Anton Koželj: Pred odhodom na Dunaj naj bi bil Anton Janša na Koroškem?
 30. Andrej Šalehar, Drago Kompan, Metka Žan Lotrič, Milena Kovač, Antonija Holcman, Marko Čepon, Klemen Potočnik, Danijela Bojkovski: Razvoj pasem domačih živali v Sloveniji
 31. Andrej Šalehar: Poučevanje čebelarstva na Kranjskem
 32. Andrej Šalehar, Peter Pavel Glavar: Pravila Petra Pavla Glavarja za čebelarsko vrtnarsko šolo na Lanšprežu iz leta 1781
 33. Andrej Šalehar: Praha matice s troti v zraku, izvirno slovensko odkritje
 34. Andrej Šalehar: Slovenske čebelarske knjige in tiski do leta 1945 ter čebelarska knjižnica Franca Jagra
 35. Andrej Šalehar, Stane Rupnik, Metka Žan Lotrič: Gustav Pirc
 36. Andrej Šalehar: Prvo v slovenščini tiskano poročilo o čebelarstvu
 37. Andrej Šalehar: Zbornik: Georg/Jurij Jonke, črmošnjiški župnik in kranjski čebelar
 38. Andrej Šalehar: Peter Pavel Glavar, kranjski čebelar - ob 230. obletnici smrti
 39. Andrej Šalehar: Zgodovinski viri o slovenski pasmi ljutomerski kasač napisano do leta 1945
 40. Andrej Šalehar: Povzetki in sklepi simpozija o Juriju Jonkeju
 41. Andrej Šalehar, Metka Žan Lotrič, Milena Kovač: Prvotne, izgubljene, pretopljene pasme prašičev v Sloveniji
 42. Andrej Šalehar: Peticija vodiških in smledniških čebelarjev leta 1862
 43. Andrej Šalehar, Metka Žan Lotrič, Klemen Potočnik: Prvotne, izgubljene, pretopljene pasme konj v Sloveniji
 44. Angela Cividini, Andrej Šalehar: An attempt to determine the zootechnical characterization for some old Slovenian horse breeds
 45. Anton Koželj, Andrej Šalehar: Po sledeh zapuščine čebelarjev družine Rothschütz