Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (1)

 1. Teja Zorko: Potenciali sodelovanja knjižnic, arhivov in muzejev kot dediščinskih ustanov pri ohranjanju kulturne dediščine

MSc theses (17)

 1. Tea Kojadinović: Menstruacija kot kulturno pogojeni sindrom
 2. Ivna Belamarić: Globalizacija v vsakdanjem življenju
 3. Nevena Aleksovski: Pomen mobilnosti umetnikov pri krepitvi evropske multikulturne družbe
 4. Tea Lovšin: Vpis nesnovne kulturne dediščine v Register žive kulturne dediščine na primeru ribniškega suhorobarstva
 5. Klavdija Nahtigal: Simbolika in paralelizem med skavti in katoliško religijo
 6. Ivana Naceva: Vloga jezika pri ohranjanju etnične identitete med slovenskimi priseljenci v Severni Makedoniji
 7. Azra Mujkanović: Pripoved neke paranoje
 8. Ana Modic: Rasizem v institucionalizirani likovni umetnosti
 9. Matej Alič: Percepcije evropske identitete med evropskimi elitami in državljani EU
 10. Dunja Šiler: Soočanje z genocidom: dejavniki za človeško apatijo ob odvijanju množičnih ubojev
 11. Tadeja Kosovel: Etiketa: izgorelec, Stigmatizicija oseb z izgorelostjo
 12. Urška Vojsk: Reprezentacije spolnih vlog in spolnih stereotipov v otroških pravljicah
 13. Nina Pertoci: Raziskovanje kulturnega turizma v Sloveniji
 14. Špela Šimenc: Od kod prihajaš? Sodobne identitete in spremenjene percepcije doma v globalnem kontekstu
 15. Urša Mihevc: Reprezentacije večkulturnosti na primeru migracij v gimnazijskem izobraževalnem sistemu
 16. Jana Stardelova: Vloga države izvora pri odločitvi za migracijo
 17. Natko Štiglić: Mladi in njihova (ne)participacija v slovenski skupnosti v Primorsko-goranski županiji

Bsc theses (43)

 1. Uroš Veber: Glasba na pragu digitalne (re)produkcije
 2. Tamara Besednjak Valič: Erotizem, zločin in sodobni svetovni roman
 3. Irena Silič: Kritični potenciali sodobne umetnosti
 4. Mojca Špacapan: Kulturna identiteta in čezmejno kulturno sodelovanje Goriške
 5. Mirna Bratož: Multikulturalizem in multikulturne vrednote v skupnem evropskem visokošolskem prostoru
 6. Natalija Kotnik: Zgodovina na razstavi
 7. Petra Kjuder: Konstrukcija grozljivega v sodobni hollywoodski grozljivki
 8. Nina Mavsar: Od nacionalnih kulturnih identitet k evropski politični identiteti
 9. Petra Mavsar: Kapitalistična estetika in sodobna umetnost
 10. Jasna Jernejšek: Lik ženske in estetika grdega
 11. Nina Svetelj: Komercializacija gledališke umetnosti na primeru Prešernovega gledališča Kranj
 12. Špela Škulj: Psihoaktivne substance (THC, meskalin in opij) v literaturi 19. in 20. stoletja
 13. Nika Gumilar: Ženska kot objekt in subjekt v slikarski umetnosti
 14. Tjaša Valentinčič: Identiteta Šentjakobskega gledališča
 15. Jana Samsa: Nacionalne razsežnosti ljudske pesemske ustvarjalnosti pri Slovencih
 16. Iva Kosmos: Okcidentalizem in imagološke podobe v literarnih delih s področja nekdanje Jugoslavije
 17. Katarina Kebrič: Medijske reprezentacije etničnih manjšin
 18. Nina Cvar: Podoba misli Badiou-Vertov
 19. Urša Rupnik: Izrazni ples - izginjajoča veja slovenskega sodobnega umetniškega plesa?
 20. Mojca Uršič: Socializem in risanke
 21. Tina Lekan: Vloga Primorskega dnevnika pri ohranjanju identitete Slovencev v Italiji po osamosvojitvi Slovenije
 22. Katja Romih: Humor in slovenska nacionalna identiteta
 23. Teja Dorrer: Postmoderni genocidi in vloga OZN
 24. Tjaša Sterniša: Konstrukcija in percepcije medkrajevnih stereotipov o prebivalcih Zasavja
 25. Živa Lamut: Vpliv felinoloških mitov na reprodukcijo ženske identitete v popularni kulturi
 26. Matej Alič: Sociokulturni vidiki migracij mladih znotraj EU
 27. Maja Završnik: Socialna determiniranost ljudi z albinizmom v podsaharski Afriki
 28. Kim Vagaja: Globalizacija in novodobno suženjstvo na primeru izkoriščanja žensk v zahodnem svetu
 29. Laura Kašca: »Mi« in »Oni«: begunci v Evropski uniji in primer mladoletnih beguncev v Postojni
 30. Brigita Dane: Indoevropska dediščina v kulturi arijske Indije in kulturi Keltov
 31. Urša Mihevc: Binarne reprezentacije Vzhodne in Zahodne Evrope v osnovnošolskem izobraževalnem sistemu
 32. Urška Hrnčič: Človekove pravice
 33. Urška Vojsk: Antisemitizem in zanikanje holokavsta v sodobnem akademskem diskurzu v ZDA
 34. Anja Turnšek: Stereotip "slovenske matere" v Zasavju
 35. Marja Javornik Tizmonar: Percepcija sveta skozi jezik
 36. Maša Čarni: Medkulturno komuniciranje in premagovanje kulturnih razlik: študija primera - program Erasmus +
 37. Marko Mesojedec: Pomen in vloga nacionalnega jezika na tekmovanju za pesem Evrovizije
 38. Larisa Panjan: Ideologija sodobne potrošnje skozi oči patološkega narcisa
 39. Sara Kern: Družbena globalizacija EU: komparativna analiza Španije, Nizozemske, Irske, Grčije, Romunije in Češke
 40. Valentina Slodnjak: Humanitarne organizacije kot neokolonizatorji
 41. Maša Kastelic: Tematika feminizma v slovenski ljudski pravljici
 42. Monika Panovska: Kolektivni spomin Makedonije skozi študije spomenikov: analiza projekta ''Skopje 2014''
 43. Iris Vindiš: Pomen lokalnega znanja in kontekstov pri mednarodnih zdravstvenih intervencijah (primer ebole in HIV-a v afriških družbah)

Other documents (20)

 1. Ksenija Šabec: Sigmund Freud: Spisi o umetnosti
 2. Ksenija Šabec: Tariq Ali: Spopad fundamentalizmov: Križarstvo, džihad in modernost. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče, zbirka Alternative, 2002
 3. Ksenija Šabec: Angelo Ara, Claudio Magris: Trst, obmejna identiteta. Ljubljana: Študentska založba, zbirka Claritas, 2001. 283 strani (ISBN 961-6356-72-0), 5.900, sit
 4. Ksenija Šabec: Hagen Schulze: Država in nacija v evropski zgodovini. Ljubljana: Založba /*cf,Modra zbirka - Delajmo Evropo, 2003 353 strani (ISBN 961-6271-57-1), 4.200 SIT
 5. Ksenija Šabec: Cirila Toplak: Združene države Evrope - Zgodovina evropske ideje. Ljubljana: Založba FDV, zbirka Politični procesi in inštitucije, 2003 158 strani (ISBN 961-235-137-6), 3.800 SIT
 6. Ksenija Šabec: Aleš Debeljak: Evropa brez Evropejcev. Sophija (Zbirka spekter), Ljubljana 2004
 7. Ksenija Šabec: Simbolna vizualizacija in dve identiteti Evrope
 8. Ksenija Šabec: Anne Phillips: Multiculturalism without culture
 9. Ksenija Šabec: Nacionalne identitete v času globalizacijskih in transnacionalnih procesov
 10. Ksenija Šabec: Regions, ethnic minorities and European integration
 11. Ksenija Šabec: Ethnic, regional and national identities in the context of European cross border cooperation opportunities
 12. Ksenija Šabec: Homo europeus
 13. Ksenija Šabec, Mirt Komel: "Mi, drugi in midrugi"
 14. Ksenija Šabec: Reprezentacije neevropskega sveta v izobraževalnem sistemu
 15. Ksenija Šabec: Multiculturalism as a globalizing challenge to local cultural identities and heritages
 16. Anna Triandafyllidou, Dia Anagnostou, Aleš Debeljak, Ksenija Šabec: EU research on social sciences and humanities
 17. Cirila Toplak, Mitja Velikonja, Jernej Pikalo, Peter Stanković, Ksenija Šabec, Mirt Komel: A Europe of homelands of homeland Europe
 18. Aleš Črnič, Mirt Komel, Marjan Smrke, Ksenija Šabec, Tina Vovk: Religious pluralisation in Slovenia
 19. Ksenija Šabec: Reprezentacije doma in hrepenenja po domu v procesih nacionalizacije slovenske narodnozabavne glasbe
 20. Ksenija Šabec: Between home and the world