Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (9)

 1. Aleš Žlebnik: Priprave na obrambo v Dravski banovini Kraljevine Jugoslavije
 2. Miha Šlebir: Razvoj zmogljivosti za prestrezanje ciljev v zračnem prostoru
 3. Matevž Grošelj: Razvoj tankovske doktrine pred 2. svetovno vojno
 4. Jure Krajnc: Lokalni oboroženi spopadi v hladni vojni
 5. Dušan Lazar: Uvedba služenja vojaškega roka v TO RS leta 1991
 6. Viktor Sluga: Politično in vojaško organiziranje Judov v luči antisemitizma v prvi polovici 20. stoletja
 7. Polona Markovič: Peticija o ukinitvi slovenske vojske
 8. Boris Bolfek: Teritorialna obramba kot oblika vojaške organizacije
 9. Aleš Mišmaš: Evolucija geopolitičnih interesov ZDA od njihovega nastanka do začetka hladne vojne

Diplomska dela (139)

 1. Sašo Prednik: Nastavki Tankovske armade Jugoslovanske armade
 2. Jan Oberstar: Zaseda kot tipična metoda gverilskega bojevanja na primeru bitke v Dovcah
 3. Borut Janc: Strateška misel Alfreda von Schlieffna
 4. Tina Cehtl: Kriptoanaliza v času prve svetovne vojne
 5. Klemen Komac: Hitlerjeva vizija enotne nemške države kot vojaške velesile
 6. Leon Andrejka: 17. pešpolk in delovanje Jerneja Andrejka
 7. Andrej Bizaj: Razvoj ameriške vojne mornarice v letih 1918 do 1945
 8. Matevž Schaubach: Konflikt med Palestinci in Židi do nastanka države Izrael
 9. Robert Babnik-Kristl: Spopad kolonialne armade in odporniške vojske
 10. Miha Svete: Bojna pot 2. domobranskega udarnega bataljona "Vuka Rupnika"
 11. Simon Cvetko: Delovanje območnih štabov teritorialne obrambe od ustanovitve do konca oboroženih spopadov
 12. Anže Gliha: Primerjava prodora in preboja fronte pri Kobaridu in Vittorio Venetu
 13. Žiga Hočevar: Primerjava organiziranosti, metod in taktičnih postopkov protipartizanskega delovanja domobrancev na Primorskem, Gorenjskem in v Ljubljanski pokrajini
 14. Danijel Reberšak: Vloga vojaškega vrha JLA v napadu na Slovenijo
 15. Rok Sušnik: Zadnja nemška ofenziva na Slovenskem spomladi 1945
 16. Žiga Koncilija: "Prezrti heroji velike vojne"
 17. Anja Kocbek: Primerjalna analiza vojaško-varnostnih priprav na osamosvojitev v Sloveniji in na Hrvaškem
 18. Matic Škufca: Nabava in oskrba z oborožitvenimi sistemi za potrebe Teritorialne obrambe in drugih obrambnih sil med osamosvajanjem Slovenije
 19. Miran Kunstelj: Specialna enota policije v času osamosvajanja Republike Slovenije
 20. Luka Vaukan: Razvoj bojnih vozil pehote
 21. Friderik Markovčič: Goriška v osamosvojitveni vojni leta 1991
 22. Jože Vovko: Mobilnost in ognjena moč pehote v 20. stoletju
 23. Blaž Hrušovar: Razvoj vojaškega letalstva v Republiki Sloveniji
 24. Iztok Godec: Prisotnost vojaških tem v učbenikih za zgodovino v slovenskih gimnazijah med leti 1981 in 2001
 25. Darja Kukovič: Civilno-vojaški odnosi v jugoslovanski družbi med letoma 1945 in 1991
 26. Petra Žabkar: Francoska Tujska legija v 19. stoletju - primer enote za posebne namene?
 27. Teodor Kosmač: Propaganda v času Informbiroja
 28. Matevž Grošelj: Taktika nemških jurišnih enot 1. svetovne vojne
 29. Karmen Dežman: Revolucije v pehotni oborožitvi in njihov vpliv na taktiko
 30. Adrijana Zalar: Nacistična koncentracijska taborišča druge svetovne vojne kot sredstvo likvidiranja članov odporniških gibanj in drugih nezaželenih družbenih skupin
 31. Ivan Rojc: Razvoj uporabe psov v oboroženih silah skozi zgodovino vojskovanja in današnja izkoriščenost njihovega potenciala v Slovenski vojski
 32. Uroš Horvat: Psihološko bojevanje v plebiscitnem boju za severno mejo
 33. Aljaž Šetinc: Geneza etno-političnih konfliktov na Kosovu
 34. Aljaž Zorko: Primerjalna analiza obrambnih sistemov Slovenija - Hrvaška 1991
 35. Matej Rajk: Vojna ali oboroženi spopad
 36. Maja Peternel: Fenomen notranjega sovražnika
 37. Jana Brumec: Vojaški ataše
 38. Domen Lorencin: Diverzije, sabotaže in vojaški napadi odporniškega gibanja na železnice in druge prometnice na Slovenskem 1941-1945
 39. Gaja Kovač: Sistem skrivnih bolnišnic med NOV in POS kot sanitetna oskrba
 40. Nataša Jurca: Pot Kosova do neodvisnosti (1974-2008)
 41. Miha Škrlj: Operacija pri Kursku (5.7.1943 - 23.8.1943)
 42. Lovro Mandelj: Spopad kolonialne armade in odporniške vojske
 43. Gal Kočar: Ruska državljanska vojna 1917-1921
 44. Špela Kenda: Sueška kriza leta 1956
 45. Barbara Blazinšek: Indijsko-pakistanska vojna decembra 1971
 46. Nika Baumkirher: Posavje v vojni za obrambo neodvisnosti Slovenije leta 1991
 47. Andrej Plohl: Povojni poboji na Slovenskem 1945
 48. Simon Virant: Primer Rumeno
 49. Blaž Dominik: Vloga in razvoj letalstva v prvi svetovni vojni
 50. Polona Markovič: Delovanje občinskega štaba teritorialne obrambe
 51. Rok Zaletel: Gorsko bojevanje - novost prve svetovne vojne?
 52. Klemen Grbec: Partizanski spominski znak 1941
 53. Borut Velikanje: Pomorsko piratstvo nekdaj in danes
 54. Vesna Vidrih: Vizualna reprezentacija ženske v partizanski in protirevolucionarni propagandi
 55. David Primožič: Narodnostna struktura avstro-ogrske vojske na soški fronti 1915-1917
 56. Tanja Škander: Vzpon nacionalizma in spolno determinirani družbeni procesi na Češkem in Moravskem, 1938-1948
 57. Gorazd Vozel: "Termopile 19. stoletja"
 58. Nadja Drakslar: Raba in zloraba glasbe v nacistični Nemčiji
 59. Tilen Kavčič: Operacija zasedbe Vukovarja
 60. Jure Komel: Japonska invazija na Mandžurijo (1931)
 61. Marko Prešeren: Tožilska in sodna praksa v Republiki Sloveniji glede kršitev mednarodnega prava oboroženih spopadov leta 1991
 62. Tomaž Tehovnik: Operacija za Caen (1944)
 63. Tomaž Štaut: Elitne enote na območju današnje Slovenije med drugo svetovno vojno
 64. Darko Žlebinik: Ameriška vojna za neodvisnost
 65. Aleš Šafarič: Od navijaštva do vojne v Jugoslaviji
 66. Boštjan Kurent: Izraelski jedrski program 1948-2007
 67. Primož Pirc: Slovensko in italijansko odporniško gibanje
 68. Primož Perko: Varšavska vstaja - uvertura hladne vojne?
 69. Ivan Lipovac: Vojna na Cipru 1974
 70. Franc Cigler: Obramba osvobojenih ozemelj v Sloveniji med drugo svetovno vojna
 71. Ladislav Gjergjek: Vojaški spopad v Trzinu 1991
 72. Vlado Krašovec: Razvoj in uvajanje reaktivnih letal v vojna letalstva v času druge svetovne vojne
 73. Miha Sluga: Lojalnost slovenskega vojaka med prvo svetovno vojno
 74. Mitja Ličen: Kultura bojevanja na področju Srbije, Črne gore, Bosne v obdobju turške okupacije (civilizacijski vidik)
 75. Žiga Mulej: Državni udar na Poljskem maja 1926
 76. Jurij Šribar: Razvoj osnovnih načel vojskovanja
 77. Marko Ftičar: Zaključni boji za Trst
 78. Iztok Strgar: Upori proti Turkom na Balkanu v XIX. stoletju
 79. Andrej Drnovšek: Odpor v okupirani Norveški 1940-1945
 80. Nuška Gajšek: Najemniške vojske nekoč in danes
 81. Mitja Horvat: Delovanje diverzantsko obveščevalnih služb SOE in OSS v Jugoslaviji med 2. svetovno vojno
 82. Oto Skale: Hrvaško-bošnjaški konflikt v BIH
 83. Anže Barle: Topništvo avstro-ogrske vojske na soški fronti
 84. Mito Žnidarko: Evropske utrdbene črte med obema svetovnima vojnama
 85. Peter Weisseisen: Primerjava vojskovanja Keltov in Germanov proti Rimljanom
 86. Mojca Bregar: Ravnanje Unije s premagano konfederacijo po secesijski vojni
 87. Jože Rozman: Geografska analiza prehodov čez Savo med II. svetovno vojno (na odseku Dol-Renke)
 88. Samo Patančič: Stoletna vojna 1337-1453
 89. Nada Krpič: Organizacija obveščevalne službe NOV in PO Slovenije 1941-1945
 90. Jurij Krajnik: Bliskovita vojna in globoka bitka
 91. Petra Balant: Pot Slovenije do osamosvojitve
 92. Marko Ogrizek: Falklandska vojna
 93. Borut Gerbajs: Vloga propagande pri podpori partizanske vojske v letih 1941-1945
 94. Slavko Kolar: Služenje vojaškega roka v Jugoslovanski ljudski armadi (Jugoslovanski armadi)
 95. Blaž Torkar: Rekrutacija in urjenje slovenskih pripadnikov misij Britanske uprave za posebene operacije (1941-1945)
 96. Gregor Kaplan: Vojna škoda na območju Slovenije, povzročena v drugi svetovni vojni 1941-1945
 97. Matej Sebenik: Vojaška vloga viteških redov v srednjeveškem vojskovanju
 98. Boštjan Peršin: Kubanska kriza
 99. Roman Novak: Podoba Teritorialne obrambe Slovenije v častniku "Delo" med leti 1968-1989
 100. Teo Sluga: Pomorsko-zračna bitka pri Midwayu (1942)
 101. Gorazd Gradišar: Udeležba Kanade v prvi in drugi svetovni vojni v Evropi in vpliv obeh na dogajanja znotraj Kanade
 102. Igor Kovačič: Zimska vojna med Finsko in Sovjetsko zvezo 1939-1940
 103. Aleš Umek: Partizanska taktika v italijanski ofenzivi v ljubljanski pokrajini in nemški ofenzivi v Sloveniji jeseni 1943
 104. Nenad Rikić: Zavezniške protiofenzive v severni Afriki (1940-1942)
 105. Ivan Kovačič: Genocid med jugoslovanskimi narodi v času druge svetovne vojne
 106. Igor Miličić: Zavezniška strateška letalska ofenziva proti nacistični Nemčiji 1942-1945 v slovenskem časopisju
 107. Damjan Mihelič: Lunarna programa ZDA in Sovjetske zveze ter njun vpliv na hladno vojno
 108. Urban Javornik: Nemški afriški korpus (1941-1943)
 109. David Škoberne: Zavezniški prodor v Italiji v letih 1943-1944
 110. Barbara Holešek: Razvoj in formacija prostovoljne protikomunisitične milice 1942-1943 v ljubljanski pokrajini
 111. Borut Valenčič: Odgovornost nemških vojaških poveljnikov za vojne zločine v 2. svetovni vojni
 112. Milivoj Sečan: Strateško bombandiranje letalstva ZDA v vietnamski vojni
 113. Dimitrij Fabčič: Umetnost poveljevanja - primerjeva stilov vodenja generala Pattona in generala Guderiana
 114. Romana Fras: Zalivska vojna 1990-1991
 115. Uroš Špehar: Pomorsko vojskovanje na Atlantiku med drugo svetovno vojno
 116. Gašper Ločniškar: Gverilsko bojevanje proti okupacijskim silam na Slovenskem v letu 1941
 117. Damjan Resnik: Soška fronta kot pomnik in muzejsko vprašanje
 118. Blaž Osrajnik: Prodor Rdeče armade v Podonavje
 119. Jasmin Mahmutović: Četništvo na Slovenskem 1941-1945 kot vojaška formacija
 120. Roni Jenko: Vzpostavlajnje ravnotežja v atomskem orožju med ZDA in Sovjetsko Zvezo v prvem obdobju hladne vojne (1946-1949)
 121. Peter Cuderman: Velike evropske flote v vojnah na morju 1792-1815
 122. David Cerar: Hopolit v klasični bitki falange
 123. Tanja Petrovčič: Udeležba in promocija žensk v narodnoosvobodilnem gibanju v Sloveniji
 124. Boris Urek: Operacije zavajanj pred in ob izkrcanju v Normadiji
 125. Erika Zalokar: Intervenciji Sovjetske zveze na Madžarskem leta 1965
 126. Damjana Colarič: Vojna Sirije in Egipta proti Izraelu leta 1973
 127. Bine Pengal: Neuspeh Antantnih sil pri izkrcanju na Gallipoli
 128. Tomaž Lapajne: Peloponeška vojna
 129. Renata Duh: Izkrcanje na Sicilijo leta 1943
 130. Dejan Krajlah: Clausewitz in vojskovanje v Evropi v XVIII. in začetku XIX. stoletja
 131. Herbert Lešnik: Formiranje in delovanje Učnega centra Pekre (1990-1991)
 132. Gregor Zagrajšek: Arabsko-Izraelska vojna lata 1967
 133. Jure Rosulnik: Intervencija SZ v Afganistanu 1979-1989
 134. Robert Frank: Formacija brigad NOV in PO Slovenije
 135. Sašo Zajec: Boji za Novo mesto od jeseni 1943 do pomladi 1944
 136. Matjaž Korenjak: Revolucionarno nasilje Rdečih Kmerov
 137. Borut Benigar: Neuspeh operacije Barbarosa
 138. Boštjan Dornik: Vojna v Koreji (1950-1953)
 139. Boštjan Peternelj: Stalingrajska operacija

Druga dela (1)

 1. Vladimir Prebilič, Damijan Guštin: Politične in varnostne razsežnosti informbiroja