Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (1)

 1. Bilbil Kastrati: Skupna varnostna in obrambna politika EU na primeru misije EULEX na Kosovu

Magistrska dela (22)

 1. Lucija Dolinšek: Primerjava vrednot med mlajšo in srednjo generacijo med leti 1999 in 2017 v Sloveniji
 2. Matej Vladimir Vajda: Nezvestoba z vidika relacijske družinske terapije v kontekstu različnih spolnih moral
 3. Vida Božičko: Neveljavne glasovnice kot oblika protesta na primeru predsedniških volitev 2017 v Republiki Sloveniji
 4. Teodora Tea Ristevska: Primerjalna analiza percepcije groženj, povezanih s priseljevanjem, v Združenem kraljestvu in Nemčiji kot državama s civilno in etnično nacionalno identiteto
 5. Neža Bračič: Primerjava stališč do dopinga med športniki individualnih in ekipnih športnih disciplin
 6. Ana Kos: Pravni status socialnega podjetja in njegov pomen za delovanje in razvoj neprofitnih organizacij
 7. Otto Gerdina: Partnersko nasilje med starimi
 8. Tadej Ostrc: Primerjava stališč uporabnikov zdravstvenih sistemov v Sloveniji in ZDA
 9. Karmen Lugarič: Odnos evropskih elit do manj premožnih
 10. Tanja Peterlin: Politika zdravstvenega varstva v Združenih državah Amerike in Sloveniji
 11. Jasna Likar: Šport in sprava
 12. Emina Pandžić: Vpliv medijev na politično zaupanje in participacijo v Sloveniji
 13. Nina Novak: Odnos med zunanjo politiko in javnim mnenjem
 14. Tjaša Dolinar: Glasbeni okus mladih in razredne razlike
 15. Marko Hrvatin, Tomaž Kramžar: Razlike v kakovosti življenja med državami EU širitve leta 2004
 16. Mateja Žibret: Vrednote kot motiv družbeno odgovorne potrošnje
 17. Nataša Dolenc: Možnosti za razvoj zasavske regije
 18. Janez Praček: Vpliv fleksibilnosti trga delovne sile na brezposelnost v EU
 19. Tina Malenšek Kojić: Odnosi med strokovnjaki za odnose z javnostmi in novinarji
 20. Liliana Brožič: Evalvacije programov usposabljanja v državni upravi
 21. Nada Serajnik Sraka: Uspešnost in učinkovitost javnih komunikacijskih kampanij
 22. Sonja Robnik: Spolno nadlegovanje na delovnem mestu kot mnogoplastni družbeni konstrukt

Diplomska dela (48)

 1. Iva Martinčič: Vplivi na spremembe stopnje zaupanja med mladimi na Švedskem
 2. Alenka Medič: Ali smo srečni? Primerjava družbenih vrednot med Slovenijo in Nizozemsko
 3. Lara Fink: Percepcija stališč slovenske družbe o begunski krizi leta 2016
 4. Veronika Kavs: Pomen dela in zaposlovanja v socializmu in danes
 5. Tim Grilc: (Ne)varnost mladih na spletu
 6. Ana Končina: Mladi z nedokončano izobrazbo kot najbolj ranljiva skupina na trgu dela v Sloveniji
 7. Ivana Kožulović: Zasvojenost s posebnimi igrami na srečo
 8. Andraž Zorko: Vpliv rezultatov predvolilnih javnomnenjskih raziskav na rezultat volitev
 9. Lucija Dolinšek: (Ne)zaupanje v institucije v Sloveniji med leti 2005 in 2015
 10. Špela Vučajnk: Reprodukcija seksizma
 11. Nika Intihar: Percepcije slovenske javnosti do migrantov po letu 2000
 12. Nastja Drolc: Vrednotni profil prebivalcev RS
 13. Mija Javornik: Družbena neenakost spolov
 14. Teja Meško: Stališče Rimskokatoliške cerkve in njenih vernikov do homoseksualnosti
 15. Mojca Juvančič: Pozitivna kriminologija
 16. Marko Dunat: Primerjava življenjske ravni in kakovosti življenja v socializmu in kapitalizmu
 17. Mojca Podlogar: Zaznavanje (ne)prostovoljnosti svete birme med mladimi slovenskimi katoličani
 18. Anja Rankel: Vpliv izobrazbe žensk na njihovo zasebno življenje
 19. Cvetka Progar: Vpliv religioznosti na oblikovanje predsodkov
 20. Črt Podlogar: Oblikovanje političnih preferenc v polariziranih družbah
 21. Tina Gaber: Bela estrada
 22. Neža Marolt: Šport in socialna integracija
 23. Matjaž Jaušovec: Ekološka osveščenost Evropejcev in okoljske politike EU
 24. Katja Simončič: Vpliv lastništva in nelastništva menedžerjev na podjetje
 25. Emina Pandžić: Sodobne vrednote slovenskih študentov
 26. Aljoša Kovačič: Iskanje novega v novi politiki stranke Zares
 27. Nika Rupnik: Družinske vrednote samoopredeljenih katoličanov v Sloveniji
 28. Anja Čampa: Novomeška mladina in prepovedane droge
 29. Domen Strmšnik: Javno mnenje kot instrument političnega komuniciranja
 30. Špela Kenda: Vloga socialnega kapitala v primeru naravnih nesreč
 31. Marijana Kašnik-Janet: Mladi v objemu opoja
 32. Maša Muster: Pomen osebne prodaje pri nakupih z visoko stopnjo vpletenosti
 33. Martina Račič: Kakovost življenja - sreča
 34. Gregor Kržan: Razširjenost supersticij v Evropi
 35. Milan Žagar: Religijske spremembe v tranzicijskih državah - podobe ateizirane vernosti na Slovenskem
 36. Tina Kristan: Politična sprememba 2004 v luči vrednot
 37. Saša Muzga: Trženje pogrebnih in pokopaliških storitev
 38. Sandra Kajdič: Istospolna partnerstva in družine
 39. Jasmina Zajc: Odnosi z javnostmi v občini
 40. Blaž Simčič: Družbena neenakost in javno mnenje v času tranzicije
 41. Rok Durič: Samomor
 42. Suzana Kogovšek: Ko pesem zvonov dviga prah
 43. Luka Hvalc: Politični marketing in zloraba javnomnenjskih raziskav
 44. Sandra Kremžar: Ekološka osveščenost
 45. Katja Kolenc: Prehranjevalne navade Slovencev
 46. Nika Hoelcl: Vrednotenje položaja ženske v Sloveniji
 47. Andrej Novak: Referendum OBMP
 48. Tanja Lučič: Nacionalne identitete v kontekstu globalizacije

Druga dela (75)

 1. Marjan Malešič, Marko Polič, Samo Uhan, Iztok Prezelj, Jelena Juvan, Boštjan Bajec: Pripravljenost na evakuacijo v primeru jedrske nesreče
 2. Marjan Smrke, Samo Uhan: Atheism in post-socialist conditions
 3. Samo Uhan, Brina Malnar, Slavko Kurdija: Grounded theory and inductive ethnography
 4. Samo Uhan, Mitja Hafner-Fink: Context effects in social surveys
 5. Marjan Malešič: Slovenska javnost
 6. Samo Uhan: Respondenti in stališča
 7. Samo Uhan: Razumevanje vloge subjekta v procesu raziskovanja javnega mnenja
 8. Samo Uhan: Družbena želenost in težnja k soglašanju v družboslovnem raziskovanju
 9. Marjan Malešič, Marko Polič, Samo Uhan, Iztok Prezelj, Jelena Juvan, Boštjan Bajec: Spoznavni in zaznavni vidiki evakuacije ob jedrski nesreči
 10. Samo Uhan: Researching communication
 11. Mitja Hafner-Fink, Samo Uhan, Marta Gregorčič: Raziskovalni projekt Družbene spremembe, spreminjanje vrednot in razvoj
 12. O notranjepolitični situaciji
 13. Marjan Smrke, Samo Uhan: Družbena stratifikacija in (ne)vernost v posttranzicijski Sloveniji
 14. Frane Adam, Mitja Hafner-Fink, Samo Uhan: Public conceptions and images of the European Union
 15. Karmen Erjavec, Jožica Čehovin Zajc, Melita Poler Kovačič, Jelka Šuštar Vozlič, Samo Uhan, Luka Juvančič: Attitudes towards genetically modified organisms in Slovenia
 16. Slavko Kurdija, Brina Malnar, Samo Uhan, Mitja Hafner-Fink, Janez Štebe: Slovensko javno mnenje 2010
 17. Marjan Malešič, Brina Malnar, Ljubica Jelušič, Anton Grizold, Vinko Vegič, Vinko Vegič, Samo Uhan, Slavko Kurdija: Slovensko javno mnenje 2009/2
 18. Mitja Hafner-Fink, Janez Štebe, Brina Malnar, Samo Uhan, Slavko Kurdija: Slovensko javno mnenje 2009/1
 19. Slavko Kurdija, Brina Malnar, Mitja Hafner-Fink, Samo Uhan, Janez Štebe: Slovensko javno mnenje 2008/1
 20. Slavko Kurdija, Brina Malnar, Mitja Hafner-Fink, Samo Uhan, Janez Štebe: Slovensko javno mnenje 2008/2
 21. Slavko Kurdija, Brina Malnar, Mitja Hafner-Fink, Samo Uhan, Janez Štebe: Slovensko javno mnenje 2006/1
 22. Vlado Miheljak, Niko Toš, Božo Repe, Samo Uhan, Slavko Kurdija, Brina Malnar, Živa Broder, Rebeka Falle Zorman, Sergio Švara, Matej Kovačič: Učinki pouka zgodovinskih tem na oblikovanje slovenske identitete
 23. Niko Toš, Slavko Splichal, Stane Saksida, Sandra Bašić-Hrvatin, Breda Luthar, Mitja Hafner-Fink, Samo Uhan, Slavko Kurdija: Slovensko javno mnenje 1992
 24. Niko Toš, Brina Malnar, Mitja Hafner-Fink, Samo Uhan, Janez Štebe, Slavko Kurdija, Sergio Švara: Slovensko javno mnenje 1999/4
 25. Niko Toš, Brina Malnar, Mitja Hafner-Fink, Janez Štebe, Samo Uhan, Slavko Kurdija, Sergio Švara: Slovensko javno mnenje 1999/2
 26. Niko Toš, Anton Grizold, Mitja Hafner-Fink, Samo Uhan, Slavko Kurdija, Sergio Švara: Slovensko javno mnenje 1999/1
 27. Niko Toš, Paul M. Zulehner, Miklós Tomka, Mitja Hafner-Fink, Janez Štebe, Brina Malnar, Samo Uhan, Slavko Kurdija: Slovensko javno mnenje 1997/2
 28. Niko Toš, Anton Grizold, Marjan Svetličič, Mitja Hafner-Fink, Janez Štebe, Brina Malnar, Samo Uhan, Slavko Kurdija: Slovensko javno mnenje 1994/5
 29. Niko Toš, Zdravko Mlinar, Jan Makarovič, Pavel Gantar, Drago Kos, Mitja Hafner-Fink, Janez Štebe, Sergio Švara, Brina Malnar, Samo Uhan, Slavko Kurdija, Boris Kramberger: Slovensko javno mnenje 1994/1
 30. Niko Toš, Boštjan Markič, Zdenko Roter, Cveto Trampuž, Zdravko Mlinar, Mitja Hafner-Fink, Janez Štebe, Brina Malnar, Slavko Kurdija, Samo Uhan: Slovensko javno mnenje 1993/1
 31. Niko Toš, Anton Grizold, Peter Klinar, Boštjan Markič, Zdenko Roter, Cveto Trampuž, Ljubica Jelušič, Pavel Gantar, Drago Kos, Janez Štebe, Brina Malnar, Samo Uhan, Slavko Kurdija: Slovensko javno mnenje 1990/3
 32. Niko Toš, Vlado Miheljak, Samo Uhan, Slavko Kurdija, Matej Kovačič, Rebeka Falle Zorman, Živa Broder, Ivi Kecman: Politbarometer PB9/02, Slovenija
 33. Niko Toš, Vlado Miheljak, Samo Uhan, Slavko Kurdija, Matej Kovačič, Rebeka Falle Zorman, Živa Broder, Ivi Kecman: Politbarometer PB7/02, Slovenija
 34. Niko Toš, Vlado Miheljak, Samo Uhan, Slavko Kurdija, Matej Kovačič, Rebeka Falle Zorman, Živa Broder, Ivi Kecman: Politbarometer PB5/02, Slovenija
 35. Niko Toš, Vlado Miheljak, Samo Uhan, Slavko Kurdija, Matej Kovačič, Rebeka Falle Zorman, Živa Broder, Ivi Kecman: Politbarometer PB6/02, Slovenija
 36. Niko Toš, Vlado Miheljak, Samo Uhan, Slavko Kurdija, Matej Kovačič, Rebeka Falle Zorman, Živa Broder, Ivi Kecman: Politbarometer PB4/02, Slovenija
 37. Niko Toš, Vlado Miheljak, Samo Uhan, Slavko Kurdija, Matej Kovačič, Rebeka Falle Zorman, Živa Broder: Politbarometer PB3/02, Slovenija
 38. Niko Toš, Vlado Miheljak, Samo Uhan, Slavko Kurdija, Matej Kovačič, Rebeka Falle Zorman, Živa Broder, Ivi Kecman: Politbarometer PB1/02, Slovenija
 39. Niko Toš, Vlado Miheljak, Samo Uhan, Slavko Kurdija, Matej Kovačič, Rebeka Falle Zorman, Živa Broder, Ivi Kecman: Politbarometer PB2/02, Slovenija
 40. Niko Toš, Samo Uhan, Mitja Hafner-Fink, Janez Štebe: Javno mnenje Črne gore 2001/2
 41. Breda Luthar, Samo Kropivnik, Tanja Oblak Črnič, Blanka Tivadar, Mirjana Ule, Slavko Kurdija, Samo Uhan: Življenjski stili v medijski družbi 2001
 42. Niko Toš, Samo Uhan, Janez Štebe, Mitja Hafner-Fink: Javno mnenje Črne gore 2001/1
 43. Niko Toš, Samo Uhan, Slavko Kurdija, Matej Kovačič, Rebeka Falle Zorman, Živa Broder, Ivi Kecman: Politbarometer PB11/01, Slovenija
 44. Niko Toš, Samo Uhan, Slavko Kurdija, Matej Kovačič, Rebeka Falle Zorman, Živa Broder, Ivi Kecman: Politbarometer PB12/01, Slovenija
 45. Niko Toš, Samo Uhan, Slavko Kurdija, Matej Kovačič, Rebeka Falle Zorman, Živa Broder, Ivi Kecman: Politbarometer PB10/01, Slovenija
 46. Niko Toš, Samo Uhan, Slavko Kurdija, Matej Kovačič, Rebeka Falle Zorman, Živa Broder, Ivi Kecman: Politbarometer PB9/01, Slovenija
 47. Niko Toš, Brina Malnar, Mitja Hafner-Fink, Janez Štebe, Samo Uhan, Slavko Kurdija, Sergio Švara, Rebeka Falle Zorman, Živa Broder, Matej Kovačič, Tina Vovk, Ivi Kecman: Slovensko javno mnenje 2005/3+4
 48. Niko Toš, Brina Malnar, Mitja Hafner-Fink, Janez Štebe, Samo Uhan, Slavko Kurdija, Sergio Švara, Rebeka Falle Zorman, Živa Broder, Matej Kovačič, Ivi Kecman: Slovensko javno mnenje 2005/2
 49. Niko Toš, Brina Malnar, Mitja Hafner-Fink, Janez Štebe, Samo Uhan, Slavko Kurdija, Sergio Švara, Rebeka Falle Zorman, Živa Broder, Matej Kovačič, Ivi Kecman: Slovensko javno mnenje 2005/1
 50. Niko Toš, Brina Malnar, Mitja Hafner-Fink, Janez Štebe, Samo Uhan, Slavko Kurdija, Sergio Švara, Rebeka Falle Zorman, Živa Broder, Matej Kovačič, Ivi Kecman: Slovensko javno mnenje 2004/2
 51. Niko Toš, Brina Malnar, Mitja Hafner-Fink, Janez Štebe, Samo Uhan, Slavko Kurdija, Sergio Švara, Rebeka Falle Zorman, Živa Broder, Matej Kovačič, Ivi Kecman: Slovensko javno mnenje 2004/1
 52. Niko Toš, Brina Malnar, Mitja Hafner-Fink, Janez Štebe, Samo Uhan, Slavko Kurdija, Sergio Švara, Rebeka Falle Zorman, Živa Broder, Matej Kovačič, Ivi Kecman: Slovensko javno mnenje 2003/4
 53. Niko Toš, Marjan Malešič, Brina Malnar, Mitja Hafner-Fink, Janez Štebe, Samo Uhan, Slavko Kurdija, Sergio Švara, Rebeka Falle Zorman, Živa Broder, Matej Kovačič, Anton Bebler, Ljubica Jelušič, Vinko Vegič, Maja Garb, Jelena Juvan, Klemen Grošelj, Ivi Kecman: Slovensko javno mnenje 2003/3
 54. Niko Toš, Brina Malnar, Mitja Hafner-Fink, Janez Štebe, Samo Uhan, Slavko Kurdija, Sergio Švara, Rebeka Falle Zorman, Živa Broder, Matej Kovačič, Ivi Kecman: Slovensko javno mnenje 2003/2
 55. Niko Toš, Brina Malnar, Mitja Hafner-Fink, Janez Štebe, Samo Uhan, Slavko Kurdija, Sergio Švara, Rebeka Falle Zorman, Živa Broder, Matej Kovačič, Ivi Kecman: Slovensko javno mnenje 2003/1
 56. Niko Toš, Brina Malnar, Mitja Hafner-Fink, Janez Štebe, Samo Uhan, Slavko Kurdija, Sergio Švara, Rebeka Falle Zorman, Živa Broder, Matej Kovačič, Ivi Kecman: Slovensko javno mnenje 2002/2
 57. Niko Toš, Vlado Miheljak, Pavle Sicherl, Brina Malnar, Mitja Hafner-Fink, Janez Štebe, Samo Uhan, Slavko Kurdija, Sergio Švara, Rebeka Falle Zorman, Živa Broder, Matej Kovačič, Ivi Kecman: Slovensko javno mnenje 2002/1
 58. Niko Toš, Brina Malnar, Mitja Hafner-Fink, Janez Štebe, Samo Uhan, Slavko Kurdija, Sergio Švara, Rebeka Falle Zorman, Živa Broder, Matej Kovačič, Anton Bebler, Ljubica Jelušič, Vinko Vegič, Ivi Kecman: Slovensko javno mnenje 2001/3
 59. Niko Toš, Pavle Sicherl, Brina Malnar, Mitja Hafner-Fink, Janez Štebe, Samo Uhan, Slavko Kurdija, Sergio Švara, Rebeka Falle Zorman, Živa Broder, Matej Kovačič, Ivi Kecman: Slovensko javno mnenje 2001/1
 60. Niko Toš, Brina Malnar, Mitja Hafner-Fink, Janez Štebe, Samo Uhan, Slavko Kurdija, Sergio Švara, Rebeka Falle Zorman, Živa Broder, Matej Kovačič, Ivi Kecman: Slovensko javno mnenje 2001/2
 61. Niko Toš, Brina Malnar, Mitja Hafner-Fink, Janez Štebe, Samo Uhan, Slavko Kurdija, Sergio Švara, Rebeka Falle Zorman, Živa Broder, Matej Kovačič, Ivi Kecman: Slovensko javno mnenje 2000/1
 62. Niko Toš, Brina Malnar, Mitja Hafner-Fink, Janez Štebe, Samo Uhan, Slavko Kurdija, Sergio Švara, Rebeka Falle Zorman, Živa Broder, Matej Kovačič, Ivi Kecman: Slovensko javno mnenje 2000/2
 63. Niko Toš, Drago Kos, Mitja Hafner-Fink, Zdravko Mlinar, Janez Štebe, Brina Malnar, Samo Uhan, Slavko Kurdija: Slovensko javno mnenje 1994/3
 64. Niko Toš, Vlado Miheljak, Brina Malnar, Samo Uhan, Slavko Kurdija, Rebeka Falle Zorman, Tina Vovk: Stališča o korupciji 2004
 65. Niko Toš, Vlado Miheljak, Brina Malnar, Samo Uhan, Slavko Kurdija, Rebeka Falle Zorman, Živa Broder: Stališča o korupciji 2003
 66. Niko Toš, Vlado Miheljak, Brina Malnar, Samo Uhan, Slavko Kurdija, Rebeka Falle Zorman, Živa Broder: Stališča o korupciji 2002
 67. Niko Toš, Slavko Kurdija, Samo Uhan, Tina Vovk, Matej Kovačič, Rebeka Bešter Falle: Stališča slovenske javnosti o policiji
 68. Niko Toš, Samo Uhan, Slavko Kurdija, Rebeka Bešter Falle, Matej Kovačič, Živa Filej: Stališča slovenske javnosti o policiji
 69. Niko Toš, Samo Uhan, Slavko Kurdija, Rebeka Bešter Falle, Tina Vovk, Ivana Kecman: Stališča slovenske javnosti o policiji
 70. Niko Toš, Vlado Miheljak, Slavko Kurdija, Samo Uhan, Matej Kovačič, Rebeka Falle Zorman, Živa Broder, Ivi Kecman: Politbarometer 2002, Slovenija
 71. Niko Toš, Vlado Miheljak, Brina Malnar, Samo Uhan, Slavko Kurdija, Rebeka Falle Zorman, Živa Broder, Tina Vovk: Stališča o korupciji 2002-2004
 72. Samo Uhan, Mitja Hafner-Fink: Večrazsežnostne lestvice in vplivi konteksta na odgovore v družboslovnih anketnih raziskavah
 73. Samo Uhan: Izrekanje, razumevanje in interpretacija
 74. Slavko Kurdija, Samo Uhan: Med družbeno in zasebno razsežnostjo potrošnje
 75. Samo Uhan: Poljubnost in standardiziranost anketne konverzacije