Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (6)

 1. Janja Vuga Beršnak: Medkulturno sodelovanje na večnacionalnih operacijah in misijah
 2. Branimir Furlan: Civilni nadzor in delovanje vojske
 3. Peter Papler: Privatna vojaška podjetja - organizacija, doktrine in poslovanje
 4. Ljubo Štampar: Primerjalna analiza sindikalnega organiziranja v vojskah držav Evropske unije
 5. Alojz Šteiner: Transformacija oboroženih sil po koncu hladne vojne
 6. Gregor Potočnik: Sodelovanje vojske in policije v sodobni državi

MSc theses (27)

 1. Aleksander Nagode: Financiranje mirovnih operacij Združenih narodov
 2. Mojca Pešec: Koncept na učinku temelječih operacij
 3. Nataša Simonovič Bakoš: Vključevanje žensk v oborožene sile Združenih držav Amerike
 4. Jana Kulevska: Angažiranost mednarodne skupnosti v Makedoniji in odziv lokalnega prebivalstva (študije primerov mirovnih operacij od leta 1992 do 2005)
 5. Boštjan Močnik: Vpliv delovanja v mirovnih operacijah na oblikovanje vojaške kohezije v enoti
 6. Romana Sešel: Socialni problemi veteranov britanske vojske
 7. Ivan Mauko Jug: Odnos religij do vojne
 8. Simona Šemen: Gandhijeva metoda nenasilnega odpora kot model reševanja družbenih konfliktov
 9. Božidar John Željko: Izobraževanje policistov v Sloveniji
 10. Uroš Paternus: Preoblikovanje vojaških specialnih enot držav zveze Nato
 11. Leila Turk: Humanitarne intervencije po drugi svetovni vojni
 12. Džemal Durić: Model kadrovskega informacijskega sistema Oddelka za mirovne misije v Slovenski policiji
 13. Primož Lah: Pridobivanje in selekcija kadra za služenje v pogodbeni rezervi slovenske vojske
 14. David Cerar: Demokracija atenske oblasti in liberalne vladavine
 15. Samantha Ferlež: Vloga ombudsmana pri zagotavljanju spoštovanja človekovih pravic v varnostnem sektorju: primer Policije in Slovenske vojske
 16. Petranka Kostadinova: Izzivi obrambnega sistema Republike Severne Makedonije pred in po vstopu v zvezo NATO
 17. Lenart Rak: Teorija regionalnih varnostnih kompleksov v luči varnostnega in obrambnega sodelovanja nordijskih držav
 18. Tilen Gor: Primerjalna analiza usposabljanja in izobraževanja oklepnih enot Slovenske vojske in JLA – priložnosti, ideje in rešitve
 19. Karmen Kaplja: Konverzija podjetja KIK v novo poslovno cono v Kamniku – vloga vojske
 20. Vid Jereb: Geopolitične posledice nove svilne poti
 21. Igor Semolič: Kršitve mednarodnega humanitarnega prava na ozemlju nekdanje Jugoslavije v letih 1991-2001
 22. Gregor Rojc: Civilno-vojaško sodelovanje skozi vertikalo osnovnega šolstva v Republiki Sloveniji
 23. Maruša Turnšek: Spremembe javnega mnenja do članstva Slovenije v zvezi Nato
 24. Tilen Pelko: Delovanje častnikov SV na MOM na Kosovu, v Latviji in v Maliju
 25. Žaklina Šećić: Trgovina z ljudmi kot posledica oboroženega spopada v Ukrajini: odnos sosednjih držav Poljske in Moldavije
 26. Valdona Gashi: Vključevanje albanskih priseljencev tretjega vala v slovensko družbo: primer Mestne občine Velenje
 27. Sandra Žeželj: Varnost in sodelovanje na področju Zahodnega Balkana

Bsc theses (116)

 1. Janko Sladnjak: Človekove pravice poklicnih pripadnikov oboroženih sil
 2. Boško Haupt: Primerjava načinov usposabljanja vojakov in enot Slovenske vojske skozi njen razvoj (od 1994 d0 2005)
 3. Urban Gantar: Sodelovanje evropskih nevtralnih držav v mednarodnih mirovnih operacijah - zgodovinski pregled in perspektive
 4. Maja Jakofčič: Otroci vojaki
 5. Špela Cimerman: Belgijske oborožene sile
 6. Ljubica Kordeš: Droge kot problem sodobne države
 7. Linda Mihelič: Nogometni navijači kot varnostni problem sodobne države
 8. Aleksandra Vrunč: Analiza osebnosti vojaškega voditelja
 9. Roman Faganel: Etnični konflikti v Afganistanu
 10. Špela Boc: "Vojna" proti trgovini z drogami v Kolumbiji, Peruju in Boliviji
 11. Aleš Kohek: Koncept strukturalnega nasilja v teoriji Johana Galtunga
 12. Rok Čakš: Zaposlovanje diplomantov obramboslovja
 13. Friderik Ortl: Politika ZDA do Iraka po zalivski vojni leta 1991
 14. Branka Vodopivec: Sodelovanje slovenskih policistov v mirovni misiji OVSE na Kosovu
 15. Barbara Nedič: Nadomestno civilno služenje v humanitarnih organizacijah (Karitas in Rdeči križ)
 16. Anita Založnik: Ugovor vesti vojaški dolžnosti
 17. Zlata Weingerl Kresevič: Vojaškopolitični vidiki slovenske osamosvojitvene vojne
 18. Natalija Plemenitaš Fuchs: Samomori v Slovenski vojski
 19. Branko Podbrežnik: Sodelovanje Slovenske vojske v mirovnih operacijah v obdobju med leti 1997 in 2002
 20. Darko Skok: Motiviranost nabornikov za služenje vojaškega roka
 21. Boštjan Pavlič: Usposabljanje in opremljenost slovenskih policistov v mirovnih operacijah
 22. Tanja Tamše: Nacionalna varnost Ljudske republike Kitajska
 23. Jožica Blatnik: Vloga ocenjevanja pri razvoju kadrov v Slovenski vojski
 24. Aleš Pajk: Človekova narava kot dejavnik vojne
 25. Blaž Boštjančič: Odnos med politiko in vojsko v Republiki Argentini in razlogi za državne udare od 1928 do danes
 26. Gregor Hutar: Bližnjevzhodna kriza in OZN uspeh ali poraz?
 27. Mateja Mejavšek: Samomori-grožnja nacionalni varnosti
 28. Maja Lešnjak Turšič: Državljanska vojna in genocid
 29. Damjana Marn: Objektivne razsežnosti vojne v Afganistanu
 30. Mojca Ivanc: Vloga zapora v sistemu nacionalne varnosti Republike Slovenije
 31. Urška Zrinski: Etnični konflikti na severnem Kavkazu in njihovo reševanje po razpadu Sovjetske zveze
 32. Peter Atanasov: Politične mirovne operacije
 33. Nuša Fister: Problem množičnih grobišč v Sloveniji
 34. Luka Novak: Islamska odporniška gibanja na prelomu tisočletja
 35. Boštjan Trampuž: Kubanska revolucija in njeni vplivi na srednjeameriški politični prostor (razvoj odnosov ZDA-Kuba)
 36. Aleš Pfeifer: Ekonomski vidiki državljanskih vojn
 37. Polonca Teržan: Zakonska ureditev preprečevanja spolnega nadlegovanja na delovnem mestu v izbranih državah in v ZDA
 38. Andrej Hudoklin: Rezervna sestava Slovenske vojske
 39. Silvana Peljhan: Razvoj tibetansko-kitajskega konflikta
 40. Polona Klinar: Fenomen posilstva v vojnah
 41. Anita Šetina: Kaznivo dejanje
 42. Matej Seljak: Spopad civilizacij na Balkanu?
 43. Klemen Pirc: Analiza vojne na Hrvaškem 1991-1995
 44. Barbara Vovko: Proces prehoda Slovenske vojske na poklicno popolnjevanje
 45. Luka Buhin: Človeške izgube oboroženih sil ZDA v izbranih vojnah 20. in 21. stoletja
 46. Andrej Maslo: Operacije vojaškega in civilnega kriznega upravljanja Evropske unije
 47. Alenka Vrhovšek: Vključevanje žensk v bojne enote oboroženih sil držav članic Nata
 48. Damir Ivandić: Posttravmatska stresna motnja in vojaki
 49. Sergeja Valjavec: Medijski pogled na sodelovanje Slovenske vojske pri zaščiti in reševanju
 50. Rok Zupančič: Ameriška okupacija Iraka
 51. Davorin Osojnik: Analiza objektivnih dejavnikov vojne v Iraku
 52. Bojan Pograjc: Večnacionalne vojaške enote
 53. Igor Brinar: Načini zbiranja in analiziranja izkušenj v vojaškem delovnem procesu
 54. Martin Jugovec: Rekrutacija za popolnjevanje Slovenske vojske in možnosti za demobilizacijo
 55. Bojana Leban: Civilno-vojaški odnosi v Republiki Turčiji - vloga vojske v politiki Republike Turčije
 56. Luka Hrovat: Noam Chomsky in humanitarna intervencija
 57. Janja Vuga Beršnak: Civilni funkcionalni strokovnjaki v operacijah v podporo miru
 58. Pavel Jereb: Gardna enota Slovenske vojske
 59. Tadej Ulčar: Mednarodno sodelovanje slovenske policije
 60. Beti Blagus: Upravno poslovanje v javni upravi
 61. Nataša Kozmik: Materinstvo v poklicnih oboroženih silah držav članic NATA
 62. Tomaž Repnik: Odnos civilne družbe do Slovenske vojske v obdobju 1991-2006
 63. Jure Štangelj: Reforme v izbranih evropskih vojskah po koncu hladne vojne na primeru Madžarske, Bolgarije, Hrvaške in Makedonije
 64. Mateja Oberstar: Spopad civilizacij v letih 1996-2004
 65. Maja Mastnak: Fenomen živega ščita v Iraku 2003
 66. Janez Istenič: Motivi za vstop v slovenske oborožene sile
 67. Karmen Ferjančič: Stres pri vojakih
 68. David Snoj: Civilna dimenzija evropske varnostne strategije
 69. Jasmina Jamnik: Analiza kampanje Slovenske vojske za pridobivanje kadrov
 70. Dimitrij Lokovšek: Analiza varnostnih razmer v Iraku v letu 2006
 71. Simon Jerončič: Motivacija mladih za vojaški poklic
 72. Aleš Luznar: Organizacijska etika Slovenske vojske
 73. Matej Vončina: Liberijski državljanski vojni
 74. Urška Hain: Spolno nadlegovanje v Slovenski vojski
 75. Igor Zor: Koncept boja proti drogam
 76. Tina Jerina: Civilno - vojaško sodelovanje in vloga civilnih strokovnjakov
 77. Erica Kovač: Psihološki vidiki vojaka na bojišču
 78. Maja Mihelič: Zapatistični upor in samoorganizacija
 79. Vlado Odar: Aktualnost Luttwakovega koncepta o državnem udaru na primeru državnega udara v Venezueli aprila 2002
 80. Ines Bukvič: Vpliv stresa na misijah na vojake in družine pripadnikov
 81. Janja Naglič: Vojna na Koroškem leta 1991
 82. Nina Tome: Varnostne razmere v Srednji Ameriki in OZN
 83. Primož Gutman: Vojne prihodnosti
 84. Daniel Pejović: Smiselnost prostovoljnega služenja vojaškega roka
 85. Rok Hren: Kršitve pravic otrok v nemednarodnih oboroženih spopadih - analiza na primerih Burundija, Sudana in Šri Lanke
 86. Jože Mavec: Poklicna in rezervna sestava enot zračne obrambe
 87. Roman Cenčič: Vojaški uslužbenci v slovenski vojski
 88. Mateja Jeraj: Fizični razvoj med prostovoljnim služenjem vojaškega roka
 89. Maja Bole: Primerjava analize vsebine foruma vojak.si in revije Slovenska vojska
 90. Vesna Stanić: Toleranca vojaških žrtev v mirovnih operacijah
 91. Karmen Bregar: Duhovna oskrba v Slovenski vojski
 92. Boštjan Kozina: Prispevek Slovenske vojske pri usposabljanju nove iraške vojske
 93. Patrik Fajdiga: Razvoj sodobnega vojaškega častnika
 94. Ivo Taslak: Vloga vojaške rezerve nekoč in danes
 95. Katka Seršen: Položaj Somalije v mednarodni varnosti
 96. Petra Jakovac: Zaporniška populacija in uporaba prisilnih sredstev
 97. Fedja Vraničar: Študentski vojaški tabor v funkciji promocije vojaškega poklica
 98. Mojca Šmid: Vloga Ministrstva za obrambo in Slovenske vojske med predsedovanjem Slovenije Svetu EU
 99. Ana Dolgan: Prenaseljenost in uporaba prisilnih sredstev v zavodih za prestajanje kazni zapora
 100. Sergej Smolič: Analiza političnega sistema in civilno-vojaških odnosov na Tajvanu
 101. Novica Mihajlović: Medijska podoba trgovine z orožjem v Sloveniji (primer nabave oklepnikov 8x8)
 102. Tilen Pelko: Mednarodna operacija Okrepljena prednja prisotnost v Latviji
 103. Anže Gabrovšek: Vpliv neposrednih vojaških aktivnosti na pridobivanje kadra za Slovensko vojsko
 104. Blaž Čadež: Propaganda v procesu osamosvajanja Slovenije: primer RTV Slovenija v obdobju 1990–1991
 105. Katja Plesnik: Uresničevanje Strategije sodelovanja Republike Slovenije v Mednarodnih operacijah in misijah na primeru KFOR
 106. Andreja Berlak: Kritična diskurzivna analiza odnosa tiskanih medijev do Osrednjega vojaškega vadišča Poček v obdobju 2000-2015
 107. Žiga Skarza: Vloga Telekoma Slovenije kot organizacije posebnega pomena z vidika obrambe, varnosti in zaščite države
 108. Dejan Majcen: Nadzor nad obveščevalnimi in varnostnimi službami v Republiki Sloveniji
 109. Anja Popovič: Dejavniki pri izbiri poklica
 110. Sandra Kožar: Dinamika in moralne dileme o kolateralni škodi v oboroženih spopadih
 111. Maja Komjanc: Vojna in povojni dogodki v poeziji Milene Merlak Detela
 112. Petra Mihelčič: Otroci kot žrtve oboroženega spopada v Siriji
 113. Karmen Kaplja: Civilno-vojaško sodelovanje in prispevek civilnih organizacij k podobi Slovenske vojske v družbi
 114. Luka Mejač: Zaposlovanje vrhunskih športnikov v državnih organih
 115. Maruša Božič: Razvoj sistema pridobivanja civilnih funkcionalnih strokovnjakov v Republiki Sloveniji
 116. Tilen Gor: Vpliv vojaške organizacije na osebnost posameznika

Other documents (23)

 1. Ljubica Jelušič: Ritualizacija čustev v vojaški organizaciji
 2. Ljubica Jelušič: Globalnost varnostnih interesov in groženj
 3. Ljubica Jelušič: Mirovne operacije kot oblika globalne mirovne preventive pred širjenjem groženj
 4. Ljubica Jelušič: Profesionalizacija nacionalne varnosti in vloga objav v Teoriji in praksi
 5. Slovensko obramboslovje praznuje 30 let
 6. S trenutnim neizpolnjevanjem zavez se ne odpovedujemo ciljem sil
 7. Ljubica Jelušič: Nasilje bo v Iraku rodilo le nasilje
 8. Obrambno ministrstvo - zgled drugim resorjem?
 9. Odhodom iz vojske se ne gre čuditi
 10. Pet let od začetka Iraške vojske
 11. Anton Žabkar: Marsova dediščina
 12. Mirovne operacije in vloga Slovenije
 13. Ljubica Jelušič: Širjenje Evropske unije
 14. Ljubica Jelušič: Marko Bešker, Seka Kugler: Obzorje slobode. Prilog istraživanju domovinskog rata, Zagreb 1992. Privatna naklada
 15. Ljubica Jelušič: Značilnosti varnostne kulture prebivalcev Slovenije
 16. Ljubica Jelušič: Prihodnost varnosti v Evropi
 17. Ljubica Jelušič: Kriza legitimnosti zvezne armade kot izvajalke kolektivnega nasilja v Sloveniji
 18. Ljubica Jelušič: Kam greš, militarizacija?
 19. Ljubica Jelušič: O kolokvijih, seminarjih in mednarodnih konferencah s področja miru in varnosti v letu 1992
 20. Ljubica Jelušič: Stanje in razvojne perspektive obramboslovja na Slovenskem
 21. Ljubica Jelušič: Politični simboli in politična kultura
 22. Manica Jakič, Ljubica Jelušič, Anton Grizold, Velko Rus: Samozaznava, vrednote in zaznava socialne klime v Slovenski vojski pri reprezentativnem vzorcu njenih predstavnikov/predstavnic
 23. Jelena Juvan, Ljubica Jelušič: Vojaške družine na stičišču zahtev med družino in vojaško organizacijo