Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (3)

 1. Vesna Zupančič: Nevladne organizacije v podporni mreži za osebe z depresijo
 2. Andrej Starc: Identifikacija elementov profesionalizacije zdravstvene nege v Sloveniji
 3. Ana Polona Mivšek: Proces profesionalizacije babištva v Sloveniji

Magistrska dela (9)

 1. Tina Gros: Vloga medicinske sestre na urgenci v forenzičnih preiskavah
 2. Špela Šobar: Vloga zdravstvene nege pri opolnomočenju bolnikov s sladkorno boleznijo
 3. Jožica Gmeiner Rajbar: Motivacija mentorjev za delo s študenti radiološke tehnologije na radioloških oddelkih v Sloveniji
 4. Katica Leva: Sodelovanje med poklicnimi skupinami v zdravstvenih timih radiološkega oddelka in kirurške ambulante pri obravnavi urgentnega pacienta
 5. Zlata Živič: Stališča in motivacija študentov na klinični praksi na enoti za gerontopsihiatrijo
 6. Barbara Župančič: Komunikacijske ovire oseb z okvaro sluha pri uporabi zdravstvenega varstva
 7. Darja Turk: Vest, slaba vest in izgorelost pri medicinskih sestrah
 8. Milena Pavić Nikolić: Socialni vidik kakovosti življenja bolnikov z revmatoidnim artritisom
 9. Klelija Štrancar: Umiranje kot družbeni pojav

Diplomska dela (1)

 1. Sanja Vrbovšek: Strukturne značilnosti razmerij med medicinskimi sestrami in zdravniki

Druga dela (5)

 1. Matic Kavčič, Majda Pahor: Medosebni odnosi in zdravje v okviru soseske in skupnosti
 2. Valentina Hlebec, Maša Filipovič Hrast, Sonja Kump, Sabina Jelenc-Krašovec, Majda Pahor, Barbara Domajnko: Medgeneracijska solidarnost v Sloveniji
 3. Majda Pahor, Valentina Hlebec: Socialna omrežja in zdravje: spremembe v Sloveniji
 4. Klelija Štrancar, Majda Pahor: Umiranje kot družbeni pojav
 5. Majda Pahor: Moč za pomoč