Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (1)

 1. Florian Qehaja: Razvoj varnostnega sektorja in problem lokalnega lastništva na Kosovu

Magistrska dela (32)

 1. Aljaž Janez Kranjc: Vojna v Afganistanu in Iraku ter islamistični terorizem v Evropi
 2. Andreja Pintar: Posebni odbor Evropskega parlamenta za terorizem: nastanek, delovanje in realni domet
 3. Matic Zidarič: Analiza razmerja med terorističnimi dejanji in vojnimi zločini
 4. Luka Zalokar: Proces rekrutiranja v islamistične teroristične skupine
 5. Urša Marinšek: Učinek islamistične propagande na islamistično radikalizacijo preko spletnih revij Inspire in Dabiq
 6. Blaž Grilj: Značilnosti in pojavne oblike terorizma (nepovezanih) posameznikov
 7. Žiga Tomažič: Socialna omrežja kot orodje nadzora nad prebivalstvom
 8. Andraž Šiler: Vojvodina
 9. Ana Gluhodedov: Logika izbora terorističnih tarč
 10. Marcel Rous: Primerjalna analiza boja proti islamistični radikalizaciji
 11. Ana Vodlan: Ekonomski vidiki terorizma
 12. Anita Repić: Odnosi med zvezo NATO in Rusko federacijo v luči širitve zveze NATO in konflikta v Ukrajini
 13. Mojca Bregar: Primerjava prilagajanja Slovenske vojske in policije spremenjenemu varnostnemu okolju
 14. Lia Janželj: (Ne)skladnost med ZDA in EU v boju zoper terorizem
 15. Anja Kolak: Trend uporabe sodobnih oborožitvenih sistemov v oboroženih silah
 16. Mateja Kirn: Zmogljivosti Skupne varnostne in obrambne politike EU v luči politične volje držav članic
 17. Anica Ferlin: Kurdski borci v boju zoper Islamsko državo
 18. Gal Gologranc: Statistična ocena faktorjev prevlade šibkejšega nad močnejšim v slovenski osamosvojitveni vojni
 19. Martin Zupančič: Zagotavljanje državne suverenosti v slovenskem zračnem prostoru z vidika novodobnih nevojaških groženj
 20. Maruša Ikovic: Legitimnost in legalnost napada zveze NATO na Jugoslavijo leta 1999
 21. Klemen Kocjančič: Motivacijsko-mobilizacijski izvor islamističnega terorizma
 22. Nina Otorepec: Omrežja organiziranega kriminala na Zahodnem Balkanu
 23. Scott Johnson: Political sustainability of population-centric counterinsurgency strategy in the United States
 24. Milan Bigović: Sodobni terorizem kot asimetrična grožnja varnosti Črni gori
 25. Andraž Vodovnik: Primerjava sistemske urejenosti boja zoper terorizem v Avstriji, Hrvaški, Nemčiji, Nizozemski, Veliki Britaniji in Sloveniji
 26. Valerija Šket Jarm: Orožje za množično uničevanje v Iranu, Iraku in Severni Koreji
 27. Lidija Horvat Petek: Obveščevalna zvrst SIGINT v nacionalno varnostnem sistemu Republike Slovenije
 28. Aleksander Vidergar: Sistem nadzora in zaščite zračnega prostora Republike Slovenije v sklopu Natove kolektivne zaščite zračnega prostora
 29. Bine Pengal: Kritična transportna infrastruktura v Republiki Sloveniji
 30. Katarina Rojko: Zveza NATO v boju zoper mednarodni terorizem
 31. Jožef Grabušnik: Tehnično in fizično varovanje na obrambnem področju
 32. Gregor Garb: Oblike tajnega delovanja obveščevalno-varnostnih služb Republike Slovenije

Diplomska dela (149)

 1. Jakob Čakarmiš: Notranja obveščevalna dejavnost v demokratičnih družbah in slovenski vidik
 2. Grega Krenker: Protiteroristično delovanje slovenskega obveščevalno-varnostnega sistema med letoma 1945 in 1952
 3. Domen Ložar: Vloga milic pri zagotavljanju in ogrožanju miru
 4. Uroš Puhan: Odločanje glede uporabe jedrskega orožja v sodobnih jedrskih državah
 5. Sandra Žeželj: Kompetence obveščevalcev skozi zgodovino ter prisotnost stereotipov o ženskah v obveščevalni dejavnosti
 6. Matic Primožič: Primerjava terorističnih organizacij Boko Haram in Al Shabaab
 7. Gašper Atelšek: Preventivno delovanje na področju radikalizacije mladostnikov v Republiki Sloveniji: študija primera delovanja institucij v lokalnem okolju
 8. Živa Kolenc: Preventivno delovanje na področju radikalizacije mladostnikov – primeri dobrih praks
 9. Živa Novak: Ženske v obveščevalni dejavnosti
 10. Eva Hočevar: Europol kot dejavnik zagotavljanja varnosti v Evropi
 11. Eva Srečnik: Primerjava terorističnih napadov v Parizu (2015) in Londonu (2005)
 12. Mitja Tomažič: Terorizem na Kitajskem
 13. Svit Jan Mavsar: Vloga Krav Mage pri zagotavljanju varnosti
 14. Klemen Lunar: Primerjava obrambnih politik držav BRIC
 15. Nives Turk: Analiza krize na primeru Ambrusa in romske družine Strojan
 16. Matic Zidarič: Proces rekrutacije vohunov v obveščevalno-varnostnih službah
 17. Žiga Lorger: Tajni operaciji Ciklon in Neptunovo kopje
 18. Katja Franko: Strah pred terorizmom
 19. Urša Marinšek: Teroristični načini delovanja v Evropi v obdobju 2011-2016
 20. Martina Homer: Migrantska kriza in zaznavanje ogrožanja varnosti
 21. Luka Ambrož: Nadzor obveščevalno-varnostne dejavnosti
 22. Luka Žujić: Eksodus hrvaških Srbov leta 1995
 23. Jaša Cotič: Parlamentarno nadzorstvo nad poljskimi obveščevalno-varnostnimi službami
 24. Emilija Stojkova: Makedonsko-albansko vprašanje in etnični nacionalizem
 25. Ana Skok: Ogrožanje s strani teroristov samotarjev
 26. Tina Kofol: Terorizem in mediji
 27. Tanja Mežnar: Bioterorizem
 28. Lea Pignar: Vloga policijskih specialnih sil v aktivnih strelskih situacijah
 29. Mirjana Papež: Islamistična radikalizacija na internetu
 30. Andraž Princes: Teroristična ogroženost Republike Indije
 31. Jaka Zabukovec: Slovenija in zagotavljanje globalnega javnega dobra
 32. Blaž Grilj: Vloga Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi v primeru krize v Ukrajini
 33. Manca Podobnik Vrhovnik: Zagotavljanje varnosti na večjih javnih prireditvah
 34. Anica Ferlin: Politično-varnostni položaj Kurdov v Turčiji
 35. Maja Božič: Boj proti terorizmu v ZDA
 36. Ula Ušeničnik: Vloga medijev pri komunikaciji med obveščevalno dejavnostjo in javnostjo
 37. Jaka Babulč: Vloga vojaških specialnih sil v vojni proti terorizmu
 38. Karin Samec: Primerjava sodelovanja slovenskih, danskih in irskih oboroženih sil v mirovnih operacijah v obdobju 1999-2008
 39. Aleksander Lah: Iran kot grožnja mednarodnemu miru in varnosti
 40. Andraž Šiler: Obleganje Sarajeva 1992-1996
 41. Jošt Kralj: Vloga narko kartelov v mehiški družbi
 42. Luka Brlan: Analiza sodobnega delovanja vahabitov v Bosni in Hercegovini
 43. Petra Krištofelc: Delovanje zdravstvenega sistema ob pojavu pandemije gripe v Republiki Sloveniji
 44. Petra Peternelj: Protiteroristični ukrepi Zvezne republike Nemčije
 45. Maša Kezunović: Zakoniti posli organiziranega kriminala
 46. Aljaž Rupnik: Varnostni vidik ilegalnih migracij v Sredozemlju
 47. Mateja Klobučar: Vloga KFOR na Kosovu
 48. Matic Hiršman: Politična participacija in terorizem
 49. Maja Peternel: Fenomen notranjega sovražnika
 50. Kristina Tina Štarkel: (Ne)zakonitost delovanja obveščevalne službe
 51. Jure Brečko: Vloga ustavne omejitve pri delovanju japonskih oboroženih sil
 52. Maruša Ikovic: Ratko Mladić, Ante Gotovina in Radovan Karadžić
 53. Peter Lenarčič: Vpliv nacionalnih varnostnih strategij na trgovino z orožjem na primeru ZDA, Rusije in Kitajske
 54. Gal Gologranc: Osamosvojitvena vojna v Republiki Sloveniji
 55. Mitja Urbanc: Sodelovanje mednarodnih organizacij v mirovnih operacijah
 56. Tanja Štefanič: Zasebna vojaška podjetja v Iraku
 57. Tina Žaberl: Bližnjevzhodni mirovni proces
 58. Maja Napečnik: Gruzinska kriza 2008
 59. Katrin Llinos Majhenič: Vloga OZN v boju zoper mednarodni terorizem
 60. Tea Bizjak: Neformalne oblike prenosa denarja kot vir financiranja teroristov
 61. Ana Katarina Lapajne: Guantánamo: vojaški zapor ali mučilnica?
 62. Maja Umek: Al-Kaida za islamski Magreb kot glokalna teroristična organizacija
 63. Polona Kovač: Boj proti mednarodni trgovini z ljudmi
 64. Matej Čerpnjak: Vloga zasebnih varnostnih služb in njihovo sodelovanje s policijo v Republiki Sloveniji
 65. Sabina Kolenović: Vloga bosansko-srbskih oboroženih sil v vojni v Bosni in Hercegovini
 66. Matjaž Tavčar: Severnoirski mirovni proces
 67. Urška Kralj: Mednarodno diplomatsko reševanje iranskega jedrskega vprašanja
 68. Željko Milovanović: Analiza prispevka Republike Slovenije k varnosti v Jugovzhodni Evropi
 69. Boštjan Pungaršek: Vloga policijskih specialnih enot pri zagotavljanju nacionalne in mednarodne varnosti
 70. Marjana Gantar: Politični nadzor nad oboroženimi silami - primer Slovenske vojske
 71. Vincenc Arko: Ogrožanje varnosti z lahkimi prenosnimi raketnimi sistemi
 72. Silvo Grčar: Analiza varnostnih razmer v Makedoniji
 73. Polona Jeseničnik: Legitimnost in legalnost napada mednarodnih koalicijskih sil na Irak
 74. Andreja Čulk: Ko telo postane orožje - čečenske črne vdove
 75. Gašper Hladnik: Terorizem kot oblika organiziranega ekonomskega kriminala
 76. Aleksandar Kasapović: Soočenje uradne verzije in teorij zarot o organizaciji in izvedbi terorističnega napada na ZDA 11. septembra 2001
 77. Nejc Levec: Libanon v luči iranskih geostrateških interesov
 78. Andraž Malovrh: Teroristični napad v Mumbaju leta 2008
 79. Demitrij Šviga: Analiza obrambnih reform v Bosni in Hercegovini
 80. Marjana Saje: Teroristična propaganda
 81. Katja Zaletel: Vojni zločini v Srebrenici in OZN
 82. Anja Zupanc: Protiteroristično delovanje vs. človekove pravice in svoboščine
 83. Mitja Roner: Ogroženost Republike Francije s strani korziškega terorizma
 84. Jana Zakrajšek: Analiza terorističnega delovanja Rdečih brigad
 85. Iztok Štefanič: Spoštovanje človekovih pravic pri izvajanju protiterorističnih aktivnosti v Kanadi
 86. Marko Hlastec: Primerjalna analiza gardnih enot oboroženih sil Slovenije, Hrvaške, Srbije, BiH, Kosova, Črne gore in Makedonije
 87. Aljoša Belšak: Terorizem in šibke ter propadle države
 88. Katja Horvat: Uporaba medijev s strani Al Kajde
 89. Tilen Kogej: Teroristično ogrožanje nacionalne varnosti Izraela
 90. Maja Jenko: Odzivanje ameriškega predsednika v primeru terorističnega napada na WTC in Pentagon 2001
 91. Nataša Zupanc: Vloga UNIFIL-a pri reševanju krize v Libanonu
 92. Urška Rakovec: Obrambni izdatki držav članic zveze Nato
 93. Anita Dravec: Varovanje tajnih podatkov v Republiki Sloveniji
 94. Andreja Marinčič: Zaščita kritične infrastrukture v ZDA
 95. Tadeja Jurjevec: Vloga in pomen računalniških simulacij na področju kriznega menedžmenta
 96. Luka Kastelec: Islamistični bojevniki med vojno v Bosni in Hercegovini
 97. Petra Zupančič: Islamistični ekstremizem in terorizem
 98. Nina Otorepec: Celično in omrežno teroristično delovanje - analiza praktičnih primerov
 99. Primož Velikonja: Ilegalna trgovina z jedrskim materialom in orožjem
 100. Alenka Matjažič: Neuspešno reševanje ruandske krize leta 1994 s strani mednarodne skupnosti
 101. Diana Atelj: Samomorilski terorizem
 102. Nataša Štefelin: Analiza varnostnih groženj v Bosni in Herzegovini po letu 2000
 103. Matjaž Vidic: Uporaba interneta v treroristične namene
 104. Petra Laharnar: Analiza varnostnih razmer na Kosovu
 105. Andrej Bergant: Teroristična mreža Al-Kajda
 106. Tilen Kokalj: Vloga zveze Nato v Afganistanu
 107. Niko Jug: Hamas
 108. Nataša Bole: Vloga slovenske policije pri zmanjševanju ilegalnih migracij v Republiki Sloveniji
 109. Janez Triller: Analiza in primerjava obrambnih sistemov in obrambnih politik Republike Hrvaške, Republike Srbije in Republike Makedonije
 110. Nuša Movern: Aum Shinri Kyo
 111. Matjaž Koštrun: Načrtovanje vojaških zmogljivosti Republike Slovenije
 112. Dragana Dujić: Lov na vojne zločince, v Jugovzhodni Evropi
 113. Anja Žibert: Teoretična ogroženost Kraljevine Španije
 114. Robert Klinar: Delovanje specialističnih enot Slovenske vojske in policije v protiterorističnih nalogah
 115. Ervin Hartman: Varovanje tajnih podatkov in varnostna kultura na obrambnem področju
 116. Lojze Pavič: Motivacijski in psihosocialni vidiki sodobnega samomorilskega terorizma
 117. Tomaž Klinar: Primerjava organiziranosti in nalog oboroženih sil Avstrije in Slovenije
 118. Katja Kumar: Analiza reševanja konflikta v Gorskem Karabahu
 119. Tilen Levin: Kemični terorizem kot grožnja varnosti
 120. Jaroš Britovšek: Protiobveščevalna dejavnost v sodobni državi
 121. Andrej Stres: Integracije evropske obrambne industrije
 122. Anja Mezeg: Analiza palestinsko-izraelskega konflikta po podpisu sporazuma iz Šarm el Šejka leta 2000
 123. Nejka Ostanek: Ogroženost Ruske federacije s strani terorizma
 124. Barbara Hočevar: Gospodarska obveščevalna dejavnost
 125. Andreja Vogrin: Koncepti človekove varnosti v mednarodnih odnosih
 126. Matjaž Strmčnik: Analiza varnostnih razmer v Iraku po padcu Sadama Huseina
 127. Jure Egelič: Vloga ruske federacije v boju proti terorizmu
 128. Leon Rečnik: Vloga Evropske unije v boju proti mednarodnem terorizmu
 129. Breda Hrustel: Severna Koreja in jedrsko orožje
 130. Polonca Zor: Varnostna vloga Vatikana v mednarodni skupnosti
 131. Anja Kolak: Pomen in vloga kriptografije in kriptoanalize na področju zagotavljanja nacionalne varnosti
 132. Miloš Kosić: Vloga in pomen obveščevalnih služb v boju zoper mednarodni terorizem
 133. Branko Videtič: Primerjalna analiza obveščevalnih sistemov Rusije, Hrvaške, Nemčije in Slovenije
 134. Lea Remic: Primerjava obrambnih sistemov Republike Bolgarije in Republike Romunije
 135. Bojan Kurež: Mednarodno obveščevalno sodelovanje
 136. Damjan Stenšak: Reševanje kosovskega konflikta s strani najrelevantnejših akterjev mednarodne skupnosti
 137. Marko Anžič: Vloga biometričnih metod pri preprečevanju terorizma
 138. Uroš Zorko: Obrambni izdatki Republike Slovenije v luči vključevanja v Zvezo Nato
 139. Lovro Peterlin: Pojav državnega terorizma v mednarodnih odnosih
 140. Tanja Tamše: Nacionalna varnost Ljudske republike Kitajska
 141. Nuša Janeček: Pakt stabilnosti in vključevanje Slovenije v obnovo Jugovzhodnega dela Evrope
 142. Robert Urukalo: Jedrske države v sodobnem mednarodnem varnostnem okolju
 143. Marjan Vešligaj: Misija OVSE na Kosovu
 144. Darja Škodnik: Razvoj skupne evropske varnostne in obrambne politike ter zagotavljanje dela celovite nacionalne varnostne politike Republike Slovenije v njenem okolju
 145. Sabina Potočnik: Pakt stabilnosti v luči boja mednarodne skupnosti proti organiziranem kriminalu
 146. Mateja Spolenak: Nekatere izkušnje Češke, Madžarske in Poljske iz članstva v Zvezi NATO
 147. Valentina Cej: Reševanje Bližnjevzhodnega konflikta v luči varnosti sredozemske regije
 148. Helena Citti: Mednarodni vidik zagotavljanja varnosti malih držav - primer Slovenije
 149. Urban Gantar: Sodelovanje evropskih nevtralnih držav v mednarodnih mirovnih operacijah - zgodovinski pregled in perspektive

Druga dela (42)

 1. Janja Vuga Beršnak, Iztok Prezelj: Recognizing youth radicalization in schools
 2. Iztok Prezelj, Milan Tarman: Sistem varovanja tajnih podatkov v Republiki Sloveniji v luči demokratičnega zagotavljanja nacionalne varnosti
 3. Iztok Prezelj, Anton Grizold: Razmerje med tajnostjo in javnostjo nacionalnovarnostnih podatkov v sodobni demokratični državi
 4. Iztok Prezelj: OZN in boj proti mednarodnemu terorizmu
 5. Marjan Malešič, Marko Polič, Samo Uhan, Iztok Prezelj, Jelena Juvan, Boštjan Bajec: Pripravljenost na evakuacijo v primeru jedrske nesreče
 6. Iztok Prezelj: Komuniciranje med oboroženimi silami in javnostmi
 7. Marjan Malešič, Marko Polič, Samo Uhan, Iztok Prezelj, Jelena Juvan, Boštjan Bajec: Spoznavni in zaznavni vidiki evakuacije ob jedrski nesreči
 8. Iztok Prezelj, Aleš Žiberna: Consequence-, time- and interdependency-based risk assessment in the field of critical infrastructure
 9. Terorizem (in zapiranje Guantanama)
 10. Saša Banjanac Lubej: Najnovejša afera Sova
 11. "Ekstremizem je letos v Sloveniji postal resen problem"
 12. Marie Claire Cantone, Iztok Prezelj: Content analysis of the media reporting on the Fukushima nuclear accident in three European countries
 13. Tanja Perko, Iztok Prezelj: Media reporting on nuclear emergencies
 14. Ljudmila Bokal, Maja Garb, Klemen Grošelj, Erik Kopač, Iztok Prezelj, Uroš Svete, Vinko Vegič: Razlagalni vojaški slovar
 15. Poskus terorističnega napada v Sloveniji
 16. Kako je 11. september spremenil svet
 17. Svet po smrti Osame bin Ladna
 18. Pakistan - Osama bin Laden ubit
 19. Nove teroristične grožnje ob deseti obletnici terorističnega napada
 20. Zahod v očeh islamističnih teroristov danes počne isto kot prej
 21. Zasedanje zveze NATO in sprejem novega strateškega koncepta
 22. Skenerji na letališčih - nujni za varnost?
 23. Al Khaida
 24. Teroristične grožnje: "Iz te moke ne bo veliko kruha"
 25. Povečana nevarnost terorističnih napadov na Evropo
 26. Iztok Prezelj: Nove teroristične grožnje Grčiji in Evropi
 27. Iztok Prezelj, Vasja Vehovar: INTEGRO
 28. Iztok Prezelj: Modelling the comprehensive national threat assessment: example of computer analytic tool - integro
 29. Iztok Prezelj: Crisis management capacities of the European union in a changing security environment
 30. Laurent François Carrel, Iztok Prezelj: Managing crises in the European Union: a first assessment
 31. Odkrit poskus terorističnega napada na večje število letal
 32. Ogrožanje nacionalne varnosti
 33. Iztok Prezelj, Marija Gaber: Smuggling as a threat to national and international security: Slovenia and the Balkan route
 34. Iztok Prezelj: Izzivi glede nacionalne kritične infrastrukture
 35. Iztok Prezelj: Regionalno varnostno sodelovanje na Zahodnem Balkanu
 36. Iztok Prezelj: Challenges in conceptualizing and providing human security
 37. Iztok Prezelj: Links and harmonisation between member states and EU in the complex field of crisis management
 38. Iztok Prezelj: Nacionalna kritična infrastruktura v Republiki Sloveniji
 39. Iztok Prezelj: Konceptualizacija nacionalnih varnostnih interesov
 40. Iztok Prezelj: Ogrožanje nacionalne varnosti Republike Slovenije in vključevanje v Nato
 41. Iztok Prezelj: Vojaško ogrožanje nacionalne in mednarodne varnosti po koncu hladne vojne
 42. Iztok Prezelj: Grožnje varnosti, varnostna tveganja in izzivi v sodobni družbi