Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (1)

 1. Florian Qehaja: Razvoj varnostnega sektorja in problem lokalnega lastništva na Kosovu

Magistrska dela (33)

 1. Gregor Garb: Oblike tajnega delovanja obveščevalno-varnostnih služb Republike Slovenije
 2. Jožef Grabušnik: Tehnično in fizično varovanje na obrambnem področju
 3. Katarina Rojko: Zveza NATO v boju zoper mednarodni terorizem
 4. Bine Pengal: Kritična transportna infrastruktura v Republiki Sloveniji
 5. Aleksander Vidergar: Sistem nadzora in zaščite zračnega prostora Republike Slovenije v sklopu Natove kolektivne zaščite zračnega prostora
 6. Lidija Horvat Petek: Obveščevalna zvrst SIGINT v nacionalno varnostnem sistemu Republike Slovenije
 7. Valerija Šket Jarm: Orožje za množično uničevanje v Iranu, Iraku in Severni Koreji
 8. Andraž Vodovnik: Primerjava sistemske urejenosti boja zoper terorizem v Avstriji, Hrvaški, Nemčiji, Nizozemski, Veliki Britaniji in Sloveniji
 9. Milan Bigović: Sodobni terorizem kot asimetrična grožnja varnosti Črni gori
 10. Scott Johnson: Political sustainability of population-centric counterinsurgency strategy in the United States
 11. Nina Otorepec: Omrežja organiziranega kriminala na Zahodnem Balkanu
 12. Klemen Kocjančič: Motivacijsko-mobilizacijski izvor islamističnega terorizma
 13. Mojca Bregar: Primerjava prilagajanja Slovenske vojske in policije spremenjenemu varnostnemu okolju
 14. Maruša Ikovic: Legitimnost in legalnost napada zveze NATO na Jugoslavijo leta 1999
 15. Martin Zupančič: Zagotavljanje državne suverenosti v slovenskem zračnem prostoru z vidika novodobnih nevojaških groženj
 16. Gal Gologranc: Statistična ocena faktorjev prevlade šibkejšega nad močnejšim v slovenski osamosvojitveni vojni
 17. Anica Ferlin: Kurdski borci v boju zoper Islamsko državo
 18. Mateja Kirn: Zmogljivosti Skupne varnostne in obrambne politike EU v luči politične volje držav članic
 19. Anja Kolak: Trend uporabe sodobnih oborožitvenih sistemov v oboroženih silah
 20. Lia Janželj: (Ne)skladnost med ZDA in EU v boju zoper terorizem
 21. Anita Repić: Odnosi med zvezo NATO in Rusko federacijo v luči širitve zveze NATO in konflikta v Ukrajini
 22. Ana Vodlan: Ekonomski vidiki terorizma
 23. Ana Gluhodedov: Logika izbora terorističnih tarč
 24. Marcel Rous: Primerjalna analiza boja proti islamistični radikalizaciji
 25. Andraž Šiler: Vojvodina
 26. Žiga Tomažič: Socialna omrežja kot orodje nadzora nad prebivalstvom
 27. Blaž Grilj: Značilnosti in pojavne oblike terorizma (nepovezanih) posameznikov
 28. Aljaž Janez Kranjc: Vojna v Afganistanu in Iraku ter islamistični terorizem v Evropi
 29. Andreja Pintar: Posebni odbor Evropskega parlamenta za terorizem: nastanek, delovanje in realni domet
 30. Urša Marinšek: Učinek islamistične propagande na islamistično radikalizacijo preko spletnih revij Inspire in Dabiq
 31. Luka Zalokar: Proces rekrutiranja v islamistične teroristične skupine
 32. Matic Zidarič: Analiza razmerja med terorističnimi dejanji in vojnimi zločini
 33. Daša Daneluzzo: Pogajanja s teroristi v primerih zajetja talcev: uporaba modelov BCSM in REACCT

Diplomska dela (150)

 1. Urban Gantar: Sodelovanje evropskih nevtralnih držav v mednarodnih mirovnih operacijah - zgodovinski pregled in perspektive
 2. Helena Citti: Mednarodni vidik zagotavljanja varnosti malih držav - primer Slovenije
 3. Valentina Cej: Reševanje Bližnjevzhodnega konflikta v luči varnosti sredozemske regije
 4. Mateja Spolenak: Nekatere izkušnje Češke, Madžarske in Poljske iz članstva v Zvezi NATO
 5. Sabina Potočnik: Pakt stabilnosti v luči boja mednarodne skupnosti proti organiziranem kriminalu
 6. Darja Škodnik: Razvoj skupne evropske varnostne in obrambne politike ter zagotavljanje dela celovite nacionalne varnostne politike Republike Slovenije v njenem okolju
 7. Marjan Vešligaj: Misija OVSE na Kosovu
 8. Robert Urukalo: Jedrske države v sodobnem mednarodnem varnostnem okolju
 9. Nuša Janeček: Pakt stabilnosti in vključevanje Slovenije v obnovo Jugovzhodnega dela Evrope
 10. Tanja Tamše: Nacionalna varnost Ljudske republike Kitajska
 11. Lovro Peterlin: Pojav državnega terorizma v mednarodnih odnosih
 12. Uroš Zorko: Obrambni izdatki Republike Slovenije v luči vključevanja v Zvezo Nato
 13. Marko Anžič: Vloga biometričnih metod pri preprečevanju terorizma
 14. Damjan Stenšak: Reševanje kosovskega konflikta s strani najrelevantnejših akterjev mednarodne skupnosti
 15. Bojan Kurež: Mednarodno obveščevalno sodelovanje
 16. Lea Remic: Primerjava obrambnih sistemov Republike Bolgarije in Republike Romunije
 17. Branko Videtič: Primerjalna analiza obveščevalnih sistemov Rusije, Hrvaške, Nemčije in Slovenije
 18. Miloš Kosić: Vloga in pomen obveščevalnih služb v boju zoper mednarodni terorizem
 19. Anja Kolak: Pomen in vloga kriptografije in kriptoanalize na področju zagotavljanja nacionalne varnosti
 20. Breda Hrustel: Severna Koreja in jedrsko orožje
 21. Polonca Zor: Varnostna vloga Vatikana v mednarodni skupnosti
 22. Leon Rečnik: Vloga Evropske unije v boju proti mednarodnem terorizmu
 23. Jure Egelič: Vloga ruske federacije v boju proti terorizmu
 24. Matjaž Strmčnik: Analiza varnostnih razmer v Iraku po padcu Sadama Huseina
 25. Andreja Vogrin: Koncepti človekove varnosti v mednarodnih odnosih
 26. Barbara Hočevar: Gospodarska obveščevalna dejavnost
 27. Nejka Ostanek: Ogroženost Ruske federacije s strani terorizma
 28. Jaroš Britovšek: Protiobveščevalna dejavnost v sodobni državi
 29. Andrej Stres: Integracije evropske obrambne industrije
 30. Tilen Levin: Kemični terorizem kot grožnja varnosti
 31. Katja Kumar: Analiza reševanja konflikta v Gorskem Karabahu
 32. Tomaž Klinar: Primerjava organiziranosti in nalog oboroženih sil Avstrije in Slovenije
 33. Lojze Pavič: Motivacijski in psihosocialni vidiki sodobnega samomorilskega terorizma
 34. Robert Klinar: Delovanje specialističnih enot Slovenske vojske in policije v protiterorističnih nalogah
 35. Ervin Hartman: Varovanje tajnih podatkov in varnostna kultura na obrambnem področju
 36. Anja Žibert: Teoretična ogroženost Kraljevine Španije
 37. Dragana Dujić: Lov na vojne zločince, v Jugovzhodni Evropi
 38. Nuša Movern: Aum Shinri Kyo
 39. Matjaž Koštrun: Načrtovanje vojaških zmogljivosti Republike Slovenije
 40. Janez Triller: Analiza in primerjava obrambnih sistemov in obrambnih politik Republike Hrvaške, Republike Srbije in Republike Makedonije
 41. Nataša Bole: Vloga slovenske policije pri zmanjševanju ilegalnih migracij v Republiki Sloveniji
 42. Niko Jug: Hamas
 43. Tilen Kokalj: Vloga zveze Nato v Afganistanu
 44. Andrej Bergant: Teroristična mreža Al-Kajda
 45. Petra Laharnar: Analiza varnostnih razmer na Kosovu
 46. Matjaž Vidic: Uporaba interneta v treroristične namene
 47. Diana Atelj: Samomorilski terorizem
 48. Nataša Štefelin: Analiza varnostnih groženj v Bosni in Herzegovini po letu 2000
 49. Alenka Matjažič: Neuspešno reševanje ruandske krize leta 1994 s strani mednarodne skupnosti
 50. Primož Velikonja: Ilegalna trgovina z jedrskim materialom in orožjem
 51. Nina Otorepec: Celično in omrežno teroristično delovanje - analiza praktičnih primerov
 52. Petra Zupančič: Islamistični ekstremizem in terorizem
 53. Luka Kastelec: Islamistični bojevniki med vojno v Bosni in Hercegovini
 54. Tadeja Jurjevec: Vloga in pomen računalniških simulacij na področju kriznega menedžmenta
 55. Andreja Marinčič: Zaščita kritične infrastrukture v ZDA
 56. Anita Dravec: Varovanje tajnih podatkov v Republiki Sloveniji
 57. Urška Rakovec: Obrambni izdatki držav članic zveze Nato
 58. Nataša Zupanc: Vloga UNIFIL-a pri reševanju krize v Libanonu
 59. Maja Jenko: Odzivanje ameriškega predsednika v primeru terorističnega napada na WTC in Pentagon 2001
 60. Tilen Kogej: Teroristično ogrožanje nacionalne varnosti Izraela
 61. Katja Horvat: Uporaba medijev s strani Al Kajde
 62. Aljoša Belšak: Terorizem in šibke ter propadle države
 63. Marko Hlastec: Primerjalna analiza gardnih enot oboroženih sil Slovenije, Hrvaške, Srbije, BiH, Kosova, Črne gore in Makedonije
 64. Iztok Štefanič: Spoštovanje človekovih pravic pri izvajanju protiterorističnih aktivnosti v Kanadi
 65. Jana Zakrajšek: Analiza terorističnega delovanja Rdečih brigad
 66. Mitja Roner: Ogroženost Republike Francije s strani korziškega terorizma
 67. Anja Zupanc: Protiteroristično delovanje vs. človekove pravice in svoboščine
 68. Katja Zaletel: Vojni zločini v Srebrenici in OZN
 69. Marjana Saje: Teroristična propaganda
 70. Demitrij Šviga: Analiza obrambnih reform v Bosni in Hercegovini
 71. Andraž Malovrh: Teroristični napad v Mumbaju leta 2008
 72. Nejc Levec: Libanon v luči iranskih geostrateških interesov
 73. Aleksandar Kasapović: Soočenje uradne verzije in teorij zarot o organizaciji in izvedbi terorističnega napada na ZDA 11. septembra 2001
 74. Gašper Hladnik: Terorizem kot oblika organiziranega ekonomskega kriminala
 75. Andreja Čulk: Ko telo postane orožje - čečenske črne vdove
 76. Polona Jeseničnik: Legitimnost in legalnost napada mednarodnih koalicijskih sil na Irak
 77. Silvo Grčar: Analiza varnostnih razmer v Makedoniji
 78. Vincenc Arko: Ogrožanje varnosti z lahkimi prenosnimi raketnimi sistemi
 79. Marjana Gantar: Politični nadzor nad oboroženimi silami - primer Slovenske vojske
 80. Boštjan Pungaršek: Vloga policijskih specialnih enot pri zagotavljanju nacionalne in mednarodne varnosti
 81. Željko Milovanović: Analiza prispevka Republike Slovenije k varnosti v Jugovzhodni Evropi
 82. Urška Kralj: Mednarodno diplomatsko reševanje iranskega jedrskega vprašanja
 83. Matjaž Tavčar: Severnoirski mirovni proces
 84. Sabina Kolenović: Vloga bosansko-srbskih oboroženih sil v vojni v Bosni in Hercegovini
 85. Matej Čerpnjak: Vloga zasebnih varnostnih služb in njihovo sodelovanje s policijo v Republiki Sloveniji
 86. Polona Kovač: Boj proti mednarodni trgovini z ljudmi
 87. Maja Umek: Al-Kaida za islamski Magreb kot glokalna teroristična organizacija
 88. Ana Katarina Lapajne: Guantánamo: vojaški zapor ali mučilnica?
 89. Tea Bizjak: Neformalne oblike prenosa denarja kot vir financiranja teroristov
 90. Katrin Llinos Majhenič: Vloga OZN v boju zoper mednarodni terorizem
 91. Maja Napečnik: Gruzinska kriza 2008
 92. Tina Žaberl: Bližnjevzhodni mirovni proces
 93. Tanja Štefanič: Zasebna vojaška podjetja v Iraku
 94. Mitja Urbanc: Sodelovanje mednarodnih organizacij v mirovnih operacijah
 95. Gal Gologranc: Osamosvojitvena vojna v Republiki Sloveniji
 96. Peter Lenarčič: Vpliv nacionalnih varnostnih strategij na trgovino z orožjem na primeru ZDA, Rusije in Kitajske
 97. Maruša Ikovic: Ratko Mladić, Ante Gotovina in Radovan Karadžić
 98. Jure Brečko: Vloga ustavne omejitve pri delovanju japonskih oboroženih sil
 99. Kristina Tina Štarkel: (Ne)zakonitost delovanja obveščevalne službe
 100. Maja Peternel: Fenomen notranjega sovražnika
 101. Matic Hiršman: Politična participacija in terorizem
 102. Mateja Klobučar: Vloga KFOR na Kosovu
 103. Aljaž Rupnik: Varnostni vidik ilegalnih migracij v Sredozemlju
 104. Maša Kezunović: Zakoniti posli organiziranega kriminala
 105. Petra Peternelj: Protiteroristični ukrepi Zvezne republike Nemčije
 106. Petra Krištofelc: Delovanje zdravstvenega sistema ob pojavu pandemije gripe v Republiki Sloveniji
 107. Luka Brlan: Analiza sodobnega delovanja vahabitov v Bosni in Hercegovini
 108. Jošt Kralj: Vloga narko kartelov v mehiški družbi
 109. Andraž Šiler: Obleganje Sarajeva 1992-1996
 110. Aleksander Lah: Iran kot grožnja mednarodnemu miru in varnosti
 111. Karin Samec: Primerjava sodelovanja slovenskih, danskih in irskih oboroženih sil v mirovnih operacijah v obdobju 1999-2008
 112. Jaka Babulč: Vloga vojaških specialnih sil v vojni proti terorizmu
 113. Ula Ušeničnik: Vloga medijev pri komunikaciji med obveščevalno dejavnostjo in javnostjo
 114. Maja Božič: Boj proti terorizmu v ZDA
 115. Anica Ferlin: Politično-varnostni položaj Kurdov v Turčiji
 116. Domen Ložar: Vloga milic pri zagotavljanju in ogrožanju miru
 117. Grega Krenker: Protiteroristično delovanje slovenskega obveščevalno-varnostnega sistema med letoma 1945 in 1952
 118. Manca Podobnik Vrhovnik: Zagotavljanje varnosti na večjih javnih prireditvah
 119. Blaž Grilj: Vloga Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi v primeru krize v Ukrajini
 120. Jaka Zabukovec: Slovenija in zagotavljanje globalnega javnega dobra
 121. Andraž Princes: Teroristična ogroženost Republike Indije
 122. Lea Pignar: Vloga policijskih specialnih sil v aktivnih strelskih situacijah
 123. Mirjana Papež: Islamistična radikalizacija na internetu
 124. Tanja Mežnar: Bioterorizem
 125. Tina Kofol: Terorizem in mediji
 126. Martina Homer: Migrantska kriza in zaznavanje ogrožanja varnosti
 127. Luka Ambrož: Nadzor obveščevalno-varnostne dejavnosti
 128. Luka Žujić: Eksodus hrvaških Srbov leta 1995
 129. Jaša Cotič: Parlamentarno nadzorstvo nad poljskimi obveščevalno-varnostnimi službami
 130. Emilija Stojkova: Makedonsko-albansko vprašanje in etnični nacionalizem
 131. Ana Skok: Ogrožanje s strani teroristov samotarjev
 132. Katja Franko: Strah pred terorizmom
 133. Urša Marinšek: Teroristični načini delovanja v Evropi v obdobju 2011-2016
 134. Matic Zidarič: Proces rekrutacije vohunov v obveščevalno-varnostnih službah
 135. Žiga Lorger: Tajni operaciji Ciklon in Neptunovo kopje
 136. Nives Turk: Analiza krize na primeru Ambrusa in romske družine Strojan
 137. Klemen Lunar: Primerjava obrambnih politik držav BRIC
 138. Svit Jan Mavsar: Vloga Krav Mage pri zagotavljanju varnosti
 139. Mitja Tomažič: Terorizem na Kitajskem
 140. Eva Srečnik: Primerjava terorističnih napadov v Parizu (2015) in Londonu (2005)
 141. Anja Mezeg: Analiza palestinsko-izraelskega konflikta po podpisu sporazuma iz Šarm el Šejka leta 2000
 142. Jakob Čakarmiš: Notranja obveščevalna dejavnost v demokratičnih družbah in slovenski vidik
 143. Eva Hočevar: Europol kot dejavnik zagotavljanja varnosti v Evropi
 144. Živa Novak: Ženske v obveščevalni dejavnosti
 145. Živa Kolenc: Preventivno delovanje na področju radikalizacije mladostnikov – primeri dobrih praks
 146. Gašper Atelšek: Preventivno delovanje na področju radikalizacije mladostnikov v Republiki Sloveniji: študija primera delovanja institucij v lokalnem okolju
 147. Matic Primožič: Primerjava terorističnih organizacij Boko Haram in Al Shabaab
 148. Sandra Žeželj: Kompetence obveščevalcev skozi zgodovino ter prisotnost stereotipov o ženskah v obveščevalni dejavnosti
 149. Uroš Puhan: Odločanje glede uporabe jedrskega orožja v sodobnih jedrskih državah
 150. Nika Čoderl: Vloga skupne varnostne in obrambne politike Evropske unije v boju proti terorizmu

Druga dela (45)

 1. Iztok Prezelj: Grožnje varnosti, varnostna tveganja in izzivi v sodobni družbi
 2. Iztok Prezelj: Vojaško ogrožanje nacionalne in mednarodne varnosti po koncu hladne vojne
 3. Iztok Prezelj: Ogrožanje nacionalne varnosti Republike Slovenije in vključevanje v Nato
 4. Iztok Prezelj: Konceptualizacija nacionalnih varnostnih interesov
 5. Iztok Prezelj: Nacionalna kritična infrastruktura v Republiki Sloveniji
 6. Iztok Prezelj: Links and harmonisation between member states and EU in the complex field of crisis management
 7. Iztok Prezelj: Challenges in conceptualizing and providing human security
 8. Iztok Prezelj: Regionalno varnostno sodelovanje na Zahodnem Balkanu
 9. Iztok Prezelj: Izzivi glede nacionalne kritične infrastrukture
 10. Iztok Prezelj, Marija Gaber: Smuggling as a threat to national and international security: Slovenia and the Balkan route
 11. Ogrožanje nacionalne varnosti
 12. Odkrit poskus terorističnega napada na večje število letal
 13. Iztok Prezelj: Crisis management capacities of the European union in a changing security environment
 14. Iztok Prezelj: Modelling the comprehensive national threat assessment: example of computer analytic tool - integro
 15. Iztok Prezelj, Vasja Vehovar: INTEGRO
 16. Iztok Prezelj: Nove teroristične grožnje Grčiji in Evropi
 17. Povečana nevarnost terorističnih napadov na Evropo
 18. Teroristične grožnje: "Iz te moke ne bo veliko kruha"
 19. Al Khaida
 20. Skenerji na letališčih - nujni za varnost?
 21. Zasedanje zveze NATO in sprejem novega strateškega koncepta
 22. Zahod v očeh islamističnih teroristov danes počne isto kot prej
 23. Nove teroristične grožnje ob deseti obletnici terorističnega napada
 24. Pakistan - Osama bin Laden ubit
 25. Svet po smrti Osame bin Ladna
 26. Kako je 11. september spremenil svet
 27. Poskus terorističnega napada v Sloveniji
 28. "Ekstremizem je letos v Sloveniji postal resen problem"
 29. Terorizem (in zapiranje Guantanama)
 30. Iztok Prezelj, Aleš Žiberna: Consequence-, time- and interdependency-based risk assessment in the field of critical infrastructure
 31. Marjan Malešič, Marko Polič, Samo Uhan, Iztok Prezelj, Jelena Juvan, Boštjan Bajec: Spoznavni in zaznavni vidiki evakuacije ob jedrski nesreči
 32. Iztok Prezelj: Komuniciranje med oboroženimi silami in javnostmi
 33. Iztok Prezelj, Milan Tarman: Sistem varovanja tajnih podatkov v Republiki Sloveniji v luči demokratičnega zagotavljanja nacionalne varnosti
 34. Iztok Prezelj, Anton Grizold: Razmerje med tajnostjo in javnostjo nacionalnovarnostnih podatkov v sodobni demokratični državi
 35. Iztok Prezelj: OZN in boj proti mednarodnemu terorizmu
 36. Iztok Prezelj: Editorial
 37. Iztok Prezelj: Radikalizem kot vir družbenih sprememb in grožnja nacionalni varnosti
 38. Laurent François Carrel, Iztok Prezelj: Managing crises in the European Union: a first assessment
 39. Tanja Perko, Iztok Prezelj: Media reporting on nuclear emergencies
 40. Marie Claire Cantone, Iztok Prezelj: Content analysis of the media reporting on the Fukushima nuclear accident in three European countries
 41. Saša Banjanac Lubej: Najnovejša afera Sova
 42. Marjan Malešič, Marko Polič, Samo Uhan, Iztok Prezelj, Jelena Juvan, Boštjan Bajec: Pripravljenost na evakuacijo v primeru jedrske nesreče
 43. Iztok Prezelj, Teodora Tea Ristevska: Intelligence scandals
 44. Janja Vuga Beršnak, Iztok Prezelj: Recognizing youth radicalization in schools
 45. Iztok Prezelj, Kristopher Ramsay: The risk of domino secessions