Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (1)

 1. Andrej Kos: The use of ultrasonic measurement in determining the quality of natural stone blocks – limestone

Magistrska dela (7)

 1. Blaž Mesarič: Optimiranje tehnološkega procesa drobljenja in separiranja tehničnega kamna
 2. Ana Bole: Smernice za izdelavo idejnih zasnov sanacije zaprtih odlagališč komunalnih odpadkov s čezmernim vplivom na okolje
 3. Marjana Šuligoj: Optimiranje granulacije in vpliva na okolje pri izkoriščanju tehničnega kamna z uporabo elektronskega inicialnega sistema
 4. Alenka Zabukovec: Primer recikliranja betona in ponovne uporabe reciklatov
 5. Tadeja Šmid: Odkrivanje požarov v postopkih kompostiranja bioloških odpadkov z uporabo CO plinskih javljalnikov
 6. Igor Osojnik: Identifikacija naravnega kamna z naravnimi radionuklidi v Republiki Sloveniji zaradi varstva pred ionizirajočimi sevanji
 7. Sabina Eršte: Stabilizacija odpadnega borovega koncentrata z namenom odlaganja na odlagališču nenevarnih odpadkov

Diplomska dela (11)

 1. Lara Anžič: Briketiranje kavnih ostankov za pripravo goriva iz odpadkov
 2. Jure Pelicon: Analiza zdrobljenosti kamnine z obdelavo digitalnih slik miniranega kupa
 3. Tomaž Jošar: Parametri rezanja diamantne žične žage pri pridobivanju blokov naravnega kamna
 4. Živa Živković: Sanacija plinjakov na odlagališču nenevarnih odpadkov
 5. Matjaž Ivanuša: Možnosti uporabe tehnologije uplinjanja pri ravnanju z odpadno lesno biomaso
 6. Primož Uplaznik: Problematika vgradnje in uporabe dvoosnega merilca napetostnega stanja v kamnolomih naravnega kamna
 7. Katja Čarman: Ravnanje z izrabljenim porcelanom in keramiko v centrih ponovne uporabe
 8. Ana Bole: Bioreaktorska odlagališča nenevarnih odpadkov
 9. Miha Verčnik: Tehnologije ravnanja s komunalnimi odpadki v regijskem centru
 10. Primož Janež: Možnost uporabe vertikalnega kolodroba pri pripravi surovin za proizvodnjo cementa
 11. Barbara Brate: Vpliv povečanja specifične površine EF-pepela na pH-vrednost suspenzij