Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (1)

 1. Tomislav Popit: Mehanizmi transporta in sedimentacijski procesi kvartarnih pobočnih sedimentov na območju Rebernic

Magistrska dela (14)

 1. Špela Preradović Hlede: Vpliv geološke zgradbe na genezo jame Pečina v Zjatih na Matarskem podolju
 2. Petra Škrap: Sedimentologija in stratigrafija anizijskih bazenskih razvojev pri planini Obranca na Mežakli
 3. Astrid Švara: Sedimentologija in stratigrafija srednjejurske apnenčeve breče v zaporedjih Slovenskega bazena severno od Selške Sore pri Škofji Loki
 4. Lucija Slapnik: Sedimentno zaporedje s paleokraškimi zapolnitvami in neptunski dajki v dolini Pod Peski v Krnskem pogorju
 5. Uroš Novak: Sedimentološke značilnosti Trbiške breče v Dovžanovi soteski
 6. Primož Vodnik: Sedimentološka in stratigrafska analiza ladinijskih bazenskih razvojev na območju Kobiljega Curka pri Velikih Laščah
 7. David Gerčar: Sedimentologija in stratigrafija jurske apnenčeve blokovne breče na Ponikvanski tektonski krpi
 8. Manca Cvetek: Sedimentološke analize breč globokih rotacijskih plazov na Rebrnicah
 9. Jan Udovč: Sedimentologija in stratigrafija jurskih plasti na Matajurju
 10. Petra Javornik: Neptunski dajki iz Krna v Julijskih Alpah
 11. Nina Valand: Jursko zaporedje z apnenčevimi brečami na južnih pobočjih Begunjščice
 12. Gašper Debevec: Sedimentološka analiza oligocenskega konglomerata v profilu Doblič pri Kamniku
 13. Aleša Uršič Arko: Večmetodne raziskave potencialnih stratigrafskih vrzeli v zgornjekrednem karbonatnem zaporedju jugozahodnega krila Postojnske antiklinale
 14. Teja Polenšek: Geologija in hidrogeokemija izvira Žvepovnik pri Ljubnem ob Savinji

Diplomska dela (19)

 1. Milan Peternel: Gastropodna združba spodnjepermskih apnencev Pristave v Javorniškem Rovtu (Jesenice)
 2. Petra Javornik: Sedimentološka analiza oligocenskih bazalnih plasti pod Krvavico pri Taboru v Celjski kotlini
 3. Tanja Hudoklin: Geokemija toarcijske Perblanske formacije v profilu Zakojška grapa na Poreznu
 4. Nives Šabanović: Izvor Vražjega kamna pri Miklarjih nad Belo krajino
 5. Anže Pristavec: Mikrofacielna analiza apnenčevih plasti Borovniške formacije
 6. Teja Polenšek: Triasno-jurska meja v zaporedju Slovenskega bazena na Starem gradu pri Smledniku
 7. Gašper Debevec: Sedimentološka analiza škofjeloškega konglomerata v profilu Kamnitnik
 8. Mateja Božič: Sedimentologija in geomorfologija eocenske Planinske breče v Vipavski dolini
 9. Jaka Bizjak: Geološka karta Zgornje Vipavske doline med Velikim poljem na Krasu in Debelo steno na Nanosu
 10. Mateja Moškon: Sedimentološka analiza siliciklastičnih plasti v Mesečevem zalivu
 11. Ana Kovač: Biostratigrafija in sedimentologija srednjejurskih in spodnjekrednih plasti v dolini Soče pri HE Doblar
 12. Lucija Slapnik: Rdeče zapolnitve megalodontidnih školjk iz Doline pod Peski v Krnskem pogorju
 13. Luka Krašna: Sedimentološka in mikropaleontološka analiza Spodnje flišoidne formacije v dolini Zadlaščice
 14. Kristina Gunjač: Karbonatni turbiditi v eocenskem flišu na območju Mesečevega zaliva pri Strunjanu
 15. Aleša Uršič Arko: Turonijsko do srednje coniacijsko zaporedje karbonatnih kamnin jugozahodnega krila Postojnske antiklinale
 16. Maja Pristavec: Amfiklinske plasti v profilu Martinj vrh južno od Železnikov
 17. Nejc Vanutr: Sedimentarna analiza jurskih in krednih plasti profila na Drnohli v dolini Učje
 18. Lea Dvorščak: Pogoji nastanka in diageneza zgornjekvartarnih priobalnih karbonatov z otoka Guam, Mikronezija
 19. Lea Dvorščak: Pogoji nastanka in diageneza zgornjekvartarnih priobalnih karbonatov z otoka Guam, Mikronezija

Druga dela (16)

 1. Petra Žvab Rožič, Teja Polenšek, Timotej Verbovšek, Tjaša Kanduč, Janez Mulec, Polona Vreča, Ljudmila Strahovnik, Boštjan Rožič: An integrated approach to characterising sulphur karst springs
 2. Tomislav Popit, Boštjan Rožič, Andrej Šmuc, Andrej Novak, Timotej Verbovšek: Using a lidar-based height variability method for recognizing and analyzing fault displacement and related fossil mass movement in the Vipava Valley, SW Slovenia
 3. 23. posvetovanje slovenskih geologov
 4. 22. posvetovanje slovenskih geologov
 5. 24. posvetovanje slovenskih geologov
 6. 21. posvetovanje slovenskih geologov
 7. 20. posvetovanje slovenskih geologov
 8. David Gerčar, Nina Zupančič, Anna Waśkowska, Jernej Pavšič, Boštjan Rožič: Upper Campanian bentonite layers in the Scaglia-type limestone of the northern Dinarides (SE Slovenia)
 9. Petra Žvab Rožič, Jelena Vidović, Vlasta Ćosović, Ana Hlebec, Boštjan Rožič, Matej Dolenec: A multiparametric approach to unravelling the geoenvironmental conditions in sediments of Bay of Koper (NE Adriatic Sea)
 10. Petra Žvab Rožič, Matevž Novak, Boštjan Rožič: Montanistika
 11. Petra Žvab Rožič, Matevž Novak, Boštjan Rožič: Montanistika
 12. Boštjan Rožič, Petra Žvab Rožič, Matevž Novak: Kam pa kamnine?
 13. Boštjan Rožič, Petra Žvab Rožič, Matevž Novak: Who let the stones out?
 14. Matevž Novak, Petra Žvab Rožič, Boštjan Rožič: Kamen Montanistike
 15. Matevž Novak, Petra Žvab Rožič, Boštjan Rožič: The natural stone of Montanistika
 16. Kaja Šušmelj, Barbara Čenčur Curk, Tjaša Kanduč, Boštjan Rožič, Timotej Verbovšek, Polona Vreča, Klara Žagar, Petra Žvab Rožič: Hydrogeochemical conditions of submarine and terrestrial karst sulfur springs in the Northern Adriatic