Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (5)

 1. Maša Zemljič: Vzgojna ravnanja učiteljev ob nezaželenem ravnanju otrok in mladostnikov
 2. Teja Rupčič: Romski pomočnik in njegova vloga pri vzgoji in izobraževanju romskih otrok v Beli krajini
 3. Anđela Hrovat: (Ne)moč in (ne)dolžnost opazovalcev nasilja v šolskem prostoru
 4. Zorana Mijulkov: (Ne)strpnost v javni srednji šoli
 5. Špela Bajželj: Vključevanje učencev, katerih materni jezik ni francoščina, v javno šolo v Franciji

Diplomska dela (28)

 1. Andreja Zgonc: Politična pismenost in značilnosti politične participacije pri študentkah in študentih pedagogike in andragogike
 2. Katarina Podržaj: Motivi zapornikov za vključitev v tretma v Zavodu za prestajanje kazni zapora
 3. Jasna Jovović: Konceptualizacija interkulturnosti v Španiji na prelomu tisočletja
 4. Irena Čuk: Zagotavljanje raznolike ponudbe prehrane v javnih osnovnih šolah
 5. Ema Cerar: Stališča učiteljev o ustreznosti konceptualnih in sistemskih rešitev obravnave otrok priseljencev v obvezni osnovni šoli
 6. Lea Bele: Občutek (pre)obremenjenosti v povezavi z delom za šolo
 7. Mateja Barolin: Program Ekošola in okoljska ozaveščenost osnovnošolcev
 8. Sara Stefanović: Primerjalna analiza učbenikov družboslovja v socialistični Sloveniji in danes
 9. Martina Milič: Kompetenčni profil ravnatelja med pedagoškim in upravnim vodenjem javne srednje šole
 10. Pia Čas: Družbena konstrukcija ženskosti v prespektivi religije, družine in šole
 11. Mirjam Turner: Vloga vrstniške skupine pri krepitvi in ohranjanju adolescentove homofobije
 12. Sonja Poznič Cvetko: Motivi za vpis v osnovnošolske vzgojno-izobraževalne programe slovenskih zasebnih šol
 13. Anja Oven: Vpliv priročniške literature na družinsko vzgojo v potrošniški družbi in analiza priročnika
 14. Ivana Tišma: Divji otroci in njih motiv v zlati dobi španske književnosti
 15. Aleš Zobec: Javna šola, koncepti seksualnosti ter politike gejev in lezbijk
 16. Tadeja Žele: Seksistična raba jezika v strokovni literaturi namenjeni zaposlenim v vrtcih med leti 1869 in 1914 ter med leti 1995 in 2010
 17. Maruša Demšar: Televizija in otroci
 18. Špela Cuzak: Starši, televizija in vzgoja za medije
 19. Simona Bajuk: Razkritje istospolne usmerjenosti staršem
 20. Aldijana Tabučić: Oddaja Super varuška
 21. Lara Požonec: Istospolne družine
 22. Katarina Raičević: Homoseksualnost in religija
 23. Mojca Rebula: Fenomen "novega očetovstva"v kontekstu njihovih skrbstvenih dejavnosti za otroke
 24. Ines Klavžar: Knjiga in otrokova govorna kompetentnost v povezavi z družinskim in knjižničnim okoljem
 25. Margaret Godec: Poznavanje problematike trgovine z ljudmi pri slovenskih srednješolkah in srednješolcih
 26. Judita Popovič: Stigmatizacija in diskriminacija integrirane naglušne učenke v redno osnovno šolo
 27. Siniša Borovičanin: Psihoanalitična kultura v javnem vrtcu
 28. Zala Razpotnik: Vzgoja in izobraževanje o spolnosti v javni šoli

Druga dela (4)

 1. Mojca Kovač Šebart, Janez Krek, Janez Vogrinc: O vzgojni zasnovi v javnih osnovnih šolah - kaj pokažejo empirični podatki
 2. Mojca Kovač Šebart, Janez Krek: Vrednotna osnova vzgoje v javni šoli
 3. Janez Krek, Mojca Kovač Šebart: Citizenship education in Slovenia after the formation of the independent state
 4. Pavel Zgaga, Alojz Pluško, Janez Krek, Mojca Kovač Šebart, Ljubica Marjanovič Umek, Zdenko Medveš: Izobraževanje in izobraževalni sistem