Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (2)

 1. Mitja Koležnik: Razvoj mikrostrukture jekla X11CrNiMo12 modificiranega s Ti in Zr
 2. Gašper Novak: Načrtovanje elektromagnetnih lastnosti neorientirane elektropločevine

Magistrska dela (16)

 1. Katja Zupančič: Karakterizacija toplotno obdelanih dentalnih zlitin Co-Cr-Mo in Co-Cr-W-Mo
 2. Jernej Fric: Optimizacija toplotne obdelave zlitine EN AW 6082 za nasadni ključ za gonilni ležaj
 3. Marko Češnjaj: Vpliv toplotne obdelave na mehanske lastnosti in mikrostrukturo jekla PK993
 4. Nicolas Alejandro Rebozov: Study and comparison of thermal fatigue resistance of two roll materials
 5. Matej Poročnik: Vpliv dodatka niobija na mehanske lastnosti ter mikrostrukturo jekla X20CrMoV11-1
 6. Samo Tome: Vpliv mikrolegirnih elementov na rast zrn v avstenitnem nerjavnem jeklu
 7. Neja Rokavec: Nastanek poškodb v jeklu pri globokem vleku
 8. Žan Filipič: Vpliv prevlek iz Al2O3/SiO2, izdelanih po postopku sol-gel, na korozijsko zaščito jekla C45
 9. Jan Foder: Vpliv titana in vanadija na končne mehanske lastnosti jekla S1100QL
 10. Simon Rečnik: Izdelava in karakterizacija novih aluminijevih avtomatnih zlitin iz serije 6xxx z dodatkom bizmuta
 11. Tjaša Močnik: Optimizacija toplotne obdelave jekla 30CRNIMo8 za doseganje ustreznih mehanskih lastnosti po preseku
 12. Tadeja Šmid: Karakterizacija napak na ulitku ohišja prirobnice in optimizacija tehnologije litja
 13. Matija Zorc: Razogljičenje podevtektoidnih ogljikovih jekel med izotermnim žarjenjem v zračni atmosferi na temperaturah Ac1 < T < Ac3
 14. Kaja Jerina: Sinteza in karakterizacija prevlek iz Al2O3 na jeklu C45 po sol-gel postopku
 15. Anamarija Kofol: Magnetno staranje neorientiranih elektropločevin
 16. Tilen Balaško: Karakterizacija toplotno obdelanega jekla NICRODUR 400

Diplomska dela (34)

 1. Andrej Bergant: Določevanje delno razmešanega področja in stopnje primešanja osnovnega materiala v enovarkovnih navarih z EDX linijsko analizo
 2. Enej Kavčič: Vpliv temperature avstenitizacije na popuščanje jekla SINOXX 4906
 3. Erika Čoper: Vpliv pogojev staranja na trdoto izločevalno utrjevalnega nerjavnega jekla 17-4 PH
 4. Matej Gorišek: Optimizacija toplotne obdelave jekla PROTAC 600
 5. Max Gnamuš: Optimizacija indukcijskega kaljenja orodnega jekla s 5% kroma
 6. Armin Pašić: Razvoj mikrostrukture med kontinuirnim ohlajanjem jekla Protac 600
 7. Kaja Šiškovič: Izdelava protirefleksijskih prevlek iz Al2O3 po postopku sol-gel
 8. Miha Križaj: Analiza kompozitov za streho jadrnic
 9. Ermina Pašić: Vpliv pogojev sfereoidizacijskega žarjenja na lastnosti jekla 42CrMo4
 10. Jernej Fric: Vpliv parametrov toplotne obdelave na utrjevanje zlitine AlZn5.5MgCu
 11. Žiga Tome: Vpliv toplotne obdelave na izločevalno utrjevanje nerjavnega jekla 17-4 PH
 12. Katja Zupančič: Lastnosti kompozitnega materiala za uporabo v dentalni medicini
 13. Jan Foder: Staranje jekla SINOXX 4542
 14. Peter Šavc: Vpliv toplotne obdelave jekla PK346 na prehodno temperaturo žilavosti
 15. Gašper Bukovnik: Lezenje polifenilsulfona pri veliki strižni napetosti
 16. Matej Poročnik: Izdelava CCT diagrama za jeklo PT181
 17. Tjaša Močnik: Izdelava CCT diagrama za jeklo VCMO125
 18. Simon Rečnik: Vpliv toplotne obdelave na sferoidizacijo jekla C60
 19. Rok Rezar: Stanje zlitine Al-Mg
 20. Matjaž Noč: Možnost zamenjave bimetalnih plošč s površinsko obdelanim orodnim jeklom
 21. Marko Jemec: Ionsko nitridiranje jekel
 22. Saša Anakijev: Vakuumska cementacija jekel C22 in 16MnCrS5 v komorni peči
 23. Matija Zorc: Razogljičenje srednjeogljikovega nelegiranega jekla med žarjenjem v zračni atmosferi
 24. Žan Filipič: Karakterizacija lahkih kamnitih kompozitnih oblog
 25. Urban Černe: Vpliv avstenitizacije na lastnosti jekla C35
 26. Rok Čebulj: Optimiranje toplotne obdeleve jekla T85AS v komorni peči
 27. Maša Žbontar: Smučka kot kompozitno gradivo
 28. Rok Steinacher: Toplotna obdelava stranskih ščipalnih klešč
 29. Andrej Apollonio: Raziskave eksplozijsko platiranega spoja Cu-Al
 30. Romana Praprotnik: Vpliv toplotne obdelave jekla PT955 na degradacijo mikrostrukture pri povišanih temperaturah
 31. Domen Kosi: Optimizacija sferoidizacijskega žarjenja orodnega jekla za delo v vročem RAVNEX HD
 32. Sanel Džambić: Uporabnost Hollomon-Jaffejeve enačbe pri popuščanju jekla OCR12VM
 33. Tomaž Klajnšek: Vpliv toplotne obdelave na lastnosti jekla OCR12VM
 34. Sara Dodlek: Toplotna obdelava jekla PT929 v kontinuirni in komorni peči

Druga dela (6)

 1. Borut Zorc, Matija Zorc, Borut Kosec, Aleš Nagode: Effect of the shape of styrene-acrylonitrile water-filter housings on the destructive pressure, crack-initiation, propagation conditions and fracture toughness of styrene-acrylonitrile
 2. Matija Zorc, Aleš Nagode, Borut Kosec, Borut Zorc: Determining the degree of admixing rate of the base material and the melting efficiency in single-bead surface welds using different methods, including new approaches
 3. Matija Zorc, Aleš Nagode, Jaka Burja, Borut Kosec, Borut Zorc: Surface decarburization of the hypo-eutectoid carbon steel C45 during annealing in steady air at temperatures T > A$_{C1}$
 4. Miha Kenda, Damjan Klobčar, Aleš Nagode, Drago Bračun: Analysis and prevention of weld crater cracking in circumferential laser microwelding of automotive pressure sensors
 5. Dunja Ravnikar, Uroš Trdan, Aleš Nagode, Roman Šturm: Energy density effect of laser alloyed TiB$_2$/TiC/Al composite coatings on LMZ/HAZ, mechanical and corrosion properties
 6. Jernej Klemenc, Domen Šeruga, Aleš Nagode, Marko Nagode: Comprehensive modelling of the hysteresis loops and strain-energy density for low-cycle fatigue-life predictions of the AZ31 magnesium alloy