Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (1)

 1. Urban Sušnik: Economic growth and income distribution in modern monetary economies

Magistrska dela (28)

 1. Gregor Redek: Razvoj teorije o kapitalski strukturi podjetja
 2. Suzana Grmšek Svetlin: Negativne posledice ekonomske globalizacije
 3. Andreja Štrukelj: Razvoj funkcije podjetništva v ekonomski teoriji
 4. Peter Štrukelj: Matematizacija in modeli v ortodoksni in heterodoksni ekonomski teoriji
 5. Matija Žepič: Problem ekonomske kalkulacije v luči kolektivističnih in tržnih gospodarstev
 6. Matic Novak: Veljavnost Kaldorjevih stiliziranih dejstev in posledična relevantnost modelov gospodarske rasti
 7. Urban Sušnik: Družbena razdelitev bogastva in ekonomski sistem
 8. Andrejka Klemen: Teoretični in praktični vidiki pomena človeškega kapitala v gospodarstvu
 9. Špela Špiler: Meja med nacionalnim in globalnim vladanjem pri oblikovanju ekonomskih politik
 10. Matej Dobida: Problematika ekonomike blaginje in trajnostnega razvoja
 11. Urška Arh: Kadrovska funkcija v Evropski centralni banki
 12. Teo Zalar: Pomen fotovoltaike za trajnostni razvoj
 13. Drago Sopčič: Podjetništvo na Slovenskem v obdobju med prvo in drugo svetovno vojno
 14. Gregor Homan: Analiza prostotržne organiziranosti in gospodarskih politik dveh skupin članic Evropske unije
 15. Simona Jazbinšek: Citizen participation in public budgeting
 16. Gal Velkavrh: Razvoj in perspektive gospodarstva Hrvaške
 17. Barbara Knap: Zgodovina zavarovalništva na Slovenskem
 18. Franci Porenta: The economics of cumulative and circular causation derived from the ideas of Veblen and Galbraith
 19. Nina Rihter: Kohezijska politika v EU in uspešnost črpanja kohezijskih sredstev v Sloveniji
 20. Aleksandar Džamić: Vpliv dohodkovne neenakosti na gospodarsko rast
 21. Marina Veselič: Pregled in analiza brazilskih družbeno-gospodarskih reform v zadnjih petdesetih letih
 22. Andrej Erjavec: Ekonomska vloga Združenega kraljestva v Evropski uniji
 23. Aljoša Škaper: Ekonomska zgodovina Pomurja in perspektive pomurskega gospodarstva
 24. Jure Vogrič, Biljana Vrhovac: Gospodarska rast držav Jugovzhodne Azije
 25. Klemen Knez: Trgovina in prenosi tehnologije v antični ekonomiji Mediterana
 26. Andraž Verlič: Electric cars as technological disruption in the automotive industry
 27. Petra Boncelj: Razvoj, značilnosti in aktualni vidiki merkantilistične doktrine
 28. Tina Vrh: Vpliv institucionalnega okolja na gospodarsko rast v izbranih državah Latinske Amerike

Diplomska dela (59)

 1. Mateja Blas: Schumpetrova analiza kapitalističnega razvoja
 2. Maja Kuzem: Transformacija kitajskega gospodarstva
 3. Luka Koželj: Analiza brezposelnosti v Sloveniji po letu 1990
 4. Tomaž Janša: Dejavniki ekonomskega vzpona vzhodnoazijskih držav
 5. Teja Šuster: Gospodarski razvoj države Izrael
 6. Tina Zrnec: Ekonomske ideje Nicholasa Kaldorja
 7. Mirjana Ogrin: Ekonomske kooperacije
 8. Iztok Lavrič: Sir John Richard Hicks in njegovi ekonomsko-teoretični pogledi
 9. Nataša Škrbec: Pogledi angleških klasičnih ekonomistov na razdelitev in gospodarsko rast
 10. Rok Štembal: Japonsko gospodarstvo v zadnjih treh desetletjih
 11. Peter Felician: Ekonomski vidiki priključevanja Slovenije EU
 12. Urška Arh: Brezposelnost, inflacija in gospodarska rast v državah v prehodu
 13. Martina Koželj: Ukrepi za zmanjševanje brezposelnosti v Sloveniji
 14. Helena Škufca: Oris zgodovine slovenskega bančništva
 15. Aleksander Sever: Postkeynesianska teorija inflacije
 16. Saša Finc: Gospodarstvo dolenjske regije
 17. Matej Krajšek: Nezaposlenost v Zasavju in možnosti njenega zmanjševanja
 18. Tea Rusjan: Antropološki vidik ekonomije
 19. Tadej El Shawish: Trženjski splet v Termah Čatež
 20. Simona Slapnik: Gospodarski razvoj Irske po vstopu v Evropsko unijo
 21. Urša Perčič: Razvoj koncepta koristnosti v ekonomski teoriji
 22. Leo Knez: Thirlwallova utemeljitev relevantnosti agregatnega povpraševanja v teoriji rasti
 23. Mateja Tajnikar: Konkurenčnost in razvojne možnosti slovenske lesne industrije
 24. Jana Vahtar: Razvoj italijanskega gospodarstva po drugi svetovni vojni
 25. Tomaž Torkar: Denarne reforme na območju Jugoslavije med letoma 1918 in 1949
 26. Jana Pavlič: Meje kapitalističnega razvoja z vidika naravnega okolja
 27. Martin Romih: Pomen in problemi razdelitve dohodka
 28. Tadej Štrubelj: Ekonomska uspešnost in možnost nadaljnjega razvoja smučarsko rekreacijskega centra Rog Črmošnjice
 29. Barbara Rink: Denarne reforme v Nemčiji v 20. stoletju
 30. Matija Žepič: Socialistična ekonomija - razvoj in perspektive
 31. Drago Sopčič: Značilnosti in perspektive slovenske kemijske industrije
 32. Miha Debeljak: Analiza značilnosti poslovnega okolja na Kitajskem s poudarkom na trgu dela
 33. Pia Prosen: Primerjava konkurenčnosti dveh tranzicijskih držav: Estonije in Slovenije
 34. Sabina Strojan: Prispevek Joan Robinson in Edith Penrose k ekonomski teoriji
 35. Rudi Cvelbar: Prispevek avstrijske šole k moderni ekonomski teoriji
 36. Klemen Kous: Perspektive pomurskega gospodarstva
 37. Teo Zalar: Značilnosti slovenskega gospodarstva v obdobju med prvo in drugo svetovno vojno
 38. Urška Podpeskar: Analiza konkurenčnosti Slovenije v Evropski uniji
 39. Maja Pogačnik: Značilnosti gospodarstva Portugalske
 40. Laura Sečkar: Okoljevarstveni vidiki Evropske unije
 41. Laura Funa: The relevance of Keynesian economics in times of economic crisis
 42. Sabina Kravcar: Vloga inoviranja v podjetju Trimo, d.d.
 43. Rok Ocepek: Gospodarstvo Švice
 44. Marina Veselič: Gospodarstvo Bele Krajine
 45. Matjaž Gračner: Ricardova teorija razdelitve
 46. Aljaž Novina: Vzpon zahodnonemškega gospodarstva po drugi svetovni vojni
 47. Mateja Gorše: Delovanje neprofitnih organizacij za otroke v Sloveniji
 48. Maja Hrovat: Podnebne spremembe
 49. Erika Brulc: Ekonomika sreče
 50. Jure Kodrič: Značilnosti in perspektive gospodarske tranzicije v Bolgariji
 51. Andrej Ristić: Institucionalna ekonomika in prispevki Johna K. Galbraitha k ekonomiji
 52. Janja Ruperčič: Malthus in neomaltuzianizem
 53. Rok Kušar: Študija izvedljivosti - ekonomska upravičenost postavitve sončne elektrarne
 54. Stanko Sebič: Tranzicija češkega gospodarstva
 55. Aljoša Paurević: Avstrijska ekonomska šola in Joseph Schumpeter
 56. Melanie Košar: Šesti Kondratieff
 57. Dejan Šošter: Instrumenti eko sklada pri spodbujanju okoljskih naložb v Sloveniji
 58. Vinko Capuder: Gospodarstvo Rusije
 59. Matej Činkole: Značilnosti socialno-ekonomskega okolja in razvojne perspektive Spodnjega Posavja

Druga dela (12)

 1. Andrej Sušjan: Roger E. Backhouse: The Penguin history of economics. Penguin Books,London 2003, str. 369
 2. Andrej Sušjan: Od politične ekonomije do ekonomike in nazaj
 3. Andrej Sušjan: Vloga trženja v ekonomski teoriji
 4. Andrej Sušjan: John E. King (ed.): The Elgar companion to post keynesian economics
 5. Andrej Sušjan: Alessandro Roncaglia, The wealth of ideas: a history of economic thought
 6. Andrej Sušjan: Paul Davidson, The Keynes solution: the path to global economic prosperity
 7. Andrej Sušjan: Konfliktna inflacija
 8. Andrej Sušjan: Inovativnost, mednarodna konkurenčnost in teorija podjetja
 9. Andrej Sušjan: Metodološki vidiki nasprotij v sodobni ekonomski teoriji
 10. Stanislav Južnič, Andrej Sušjan: Lah, Uratnik in Bilimovič - začetniki statistične analize na področju družbenoekonomskih raziskav v Sloveniji
 11. Marko Lah, Andrej Sušjan: An institutionalist approach to SMEs
 12. Marko Lah, Andrej Sušjan: A heterodox approach to masstige